Hoppa till innehållet

Inrikes

Debatt: Stockholm behöver ett eget byggbolag

Dagens ETC.

Hyresgästföreningen släppte nyligen en rapport där 34 procent av de unga vuxna som deltog i undersökningen svarar att de bor hemma hos föräldrar. Bland dem som bor hemma hos föräldrar svarar 82 procent att de vill bo på annat sätt. Det innebär att 63 130 unga vuxna i åldern 20-27 är ofrivilligt hemmaboende och inte kan ta kan klivet in i vuxenvärden.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Under flera år av borgerligt styre så har ansvaret för bostadsförsörjningen överlåtits till marknaden att lösa. Tyvärr har det lett till att bristen på bostäder blivit ett växande ­problem. Majoriteten av regionens hushåll har med dagens villkor inte råd med en nyproducerad bostad. Bostadsbristen drabbar alla, unga såväl som äldre. Unga människor kan inte flytta ­hemifrån och många familjer lever trångbodda eller har svårt att skilja sig.

Detta är ett svek mot dagens ungdomar som gör det svårt för många att ta steget in i vuxen­värden. Rapporten visar på ojämlikheten i vår region där barn och ungas möjligheter blir alltmer beroende av föräldrarnas ekonomi. Avgörande är att du har en stabil inkomst eller kapital. Dagens arbetsmarknad med osäkra anställningar som många unga utan en längre utbildning ställs inför försvårar möjligheten att kunna få ett förstahandskontrakt.

Vänsterpartiet vill att Region Stockholm tar ett större ansvar för bostadsförsörjningen och bygger hyresrätter med hyror som folk har råd med. Kommunerna ansvarar för byggandet men regionen har sedan 2019 ett lagstadgat ansvar för regionens bostadsförsörjning.

Det är dags att regionen ­använder alla tänkbara verktyg för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Det har från många håll ­konstaterats att nybyggda ­bostäder, i synnerhet hyres­rätter, är för dyra att producera och därmed får för hög hyra som de flesta med en normal inkomst inte klarar av att betala.

En komponent till dyra hyror är de höga byggkostnaderna. Sverige har dyrast byggkostnad i EU. De allra flesta bostadsbolag – såväl allmännyttiga som privata – saknar egen byggkompetens och hänvisas till en handfull stora byggherrar som sätter priserna.

Vänsterpartiet i regionen förslår därför ett regionalt byggbolag som kan anlitas av olika bostadsföretag. Genom det sänker vi kostnaden då vinstdrivande byggbolag inte behöver anlitas.