58353

De har rum för personerna som ingen annan klarar av

På Abilityboendet är man inte rädda för att ta emot personer som slängts ut från andra boenden: ”En slog sönder 16 rutor och jagade personalen med en gardinstång.”