57198

Ny undersökning: Ungdomars månadspeng halkar efter

Lönerna ökar – men barnen ekonomi följer inte utvecklingen.