Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Satsningen riskerar att bara bli ett tomtebloss

Bild: Janerik Henriksson/TT

Dagens ETC.

Fokus Järva är långt från den välbehövliga satsning på Järvaområdet som vänstermajoriteten försöker påskina, skriver Karin Ernlund (C).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vänsterstyret i Stockholm påbörjar nu arbetet med Fokus Järva och Socialdemokraterna med finansborgarråd Karin Wanngård i spetsen slår på stora trumman i en debattartikel i Dagens ETC (10/1). Där låter det faktiskt som att Fokus Järva skulle vara en rejäl satsning för området och ett viktigt steg för att Järva ska bli en integrerad del av staden. En vision många av oss delar och har jobbat för under lång tid. 

Problemet med Fokus Järva är bara att det är långt från den satsning på Järvaområdet som vänstermajoriteten försöker påskina. Det finns en stor risk att det återigen blir fina ord om satsningar, men som blir tomtebloss som snabbt slocknar eller visioner utan innehåll. Järva och Stockholms andra ytterstadsområden behöver långsiktiga och uthålliga satsningar men fokus på att alla delar av staden ska vara lika trygga att bo och leva i.  

När högerpopulisterna vill riva delar av ytterstaden och vänstersidan vill ha nya projekt så ser Centerpartiet en annan väg framåt. I vårt förslag till budget vill vi satsa tio miljarder i investeringar i ytterstaden. Förutom att vår ytterstadssatsning, till skillnad mot Fokus Järva, omfattar hela ytterstaden finns här en specifik satsning på Järva stadspark med 12 000 bostäder, arbetsplatser, idrott, kultur, tillgängliggörande av det vackra Järvafältet och en förlängning av tvärbanan för att knyta ihop Rinkeby med Kista. 

Vänsterideologin trogen vågar vänstermajoriteten heller inte gå Centerpartiets väg och jobba för en större mix av boendeformer på Järva och andra ytterstadsområden. Det första partierna i vänsterstyret gjorde efter valet var istället att stoppa alla ombildningar i områden där hyresrätter dominerar. Detta trots att de ombildningar som skedde under förra mandatperioden gjordes på initiativ av de boende med det tydliga syftet att stadsdelar med blandade boendeformer bidrar till minskad segregation och ökad trygghet. 

I debattartikeln skriver S att Järva under lång tid har försummats och att politiker på både lokal och nationell nivå inte har gjort tillräckligt. Sedan exemplifierar man med att var femte grundskolelev gick ut med ofullständiga betyg 2021. Detta är sant. Men vad som också är sant är att detta var många fler än antalet som gick ut grundskolan med fullständiga betyg senast Socialdemokraterna styrde. Under den tid då Centerpartiet tillsammans med de andra grönblå partierna styrde ökade behörigheten till grundskolan med 15 procentenheter. Tack vare uthålligt och systematiskt kvalitets­arbete. 

Det låter inte lika kul som det nya projektet Fokus Järva, men det är det som ger resultat; långsiktigt hållbara investeringar och systematiskt kvalitetsarbete. Hade Wanngård menat allvar med sina visioner hade vänstermajoriteten inte startat ett nytt projekt, de hade deklarerat att de tänker fortsätta det arbete som påbörjats och som gett effekt. 

Och på tal om att Järva försummats även på nationell nivå vill jag också påminna om att det är S som under de senaste åtta åren suttit på den yttersta statsmakten. Att det är S som så sent som inför höstens val förespråkade en etikettering av människor med ”utomnordiskt ursprung” och tvångsförflyttningar i ytterstadsområden. 

Centerpartiet vill istället göra det enda rätta. Nämligen riktiga satsningar och miljardinvesteringar i ytterstaden. Låt Järva och Skärholmen bli stadsdelar som fler människor både vill flytta till och känner sig trygga att leva i.

Relaterade artiklar

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00