Hoppa till innehållet

Inrikes

Debatt: Se här, socialminister Jakob Forssmed: så delar vi lokalerna, och tryggar samhället

Bild: mayichao

ETC nyhetsmagasin

Vi kan med enkla medel gå från ett absolut ägande till ett tryggt delande när det kommer till allt från idrottshallar och kontor till skolor och biografer, skriver Robin Rushdi Al-sálehi, grundare av lokaldelningsplattformen Vakansa.se.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Det är inte varje dag man får chansen att citera en minister för sådant som varit ens hjärtefråga i snart tio års tid. Inte minst när ministern också har rätt. Vi måste börja “utnyttja lokalerna som redan finns”.

Citatet kommer från en intervju med DN i mars där socialminister Jacob Forssmed svarar på det faktum att sportanläggningar står tomma på kvällar och helger, samtidigt som det finns föreningar som är på jakt efter lokaler för sina verksamheter. Ett lokalsökande som tyvärr riskerar göra att föreningar går under, då de inte kan eller orkar bedriva sina samhällsviktiga verksamheter på ohållbara premisser. Ingen lokal, ingen verksamhet.

Dessvärre gäller detta inte bara sportanläggningar i Stockholm. Alla möjliga lokaler över hela landet står helt eller delvis tomma, såsom skolor, teatrar, samlingslokaler, folkets hus och parker, lokaler till studieförbund, kyrkor och inte minst kontor.

Hur kan redan betalda lokaler stå oanvända samtidigt som det finns lokalbrist?

Innan pandemin hade jag förmånen att sitta i ett arbetsutskott på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i nästan två års tid, där vi just behandlade frågan om hur uppenbart låg användningsgraden är i byggnader och lokaler i Sverige, samt vilka hinder som finns för att kunna höja den. 

För hinder finns, men de går alla idag att lösa och det hjälper vi till med att göra på Vakansa AB. Oavsett om det handlar om att ha koll på lagar och regler. Hur nyckelhanteringen ska skötas. Vilket bokningssystem som behövs. Vilka ordningsregler som ska följas. Om försäkringsfrågor, sekretess, lås och larm som behöver hanteras. Vill man minska ytsvinnet och börja dela lokaler idag, så går det!

Rubriken på arbetsutskottets debattartikel i DN för fyra år sedan var "Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda". Idag är det dessvärre en underskattning. Jag vill påstå att alla byggnader som behövs i Sverige redan är byggda. Problemet är att de inte används effektivt.

Den offentliga sektorn i Sverige innehar 90 miljoner kvadratmeter lokaler. Om vi utgår från siffror från innan pandemin visar de att kontor används så lite som 10 procent av tiden och skolor 16 procent av tiden. 

Utgår vi enbart från de 90 miljoner kvadratmeter inom stat, region och kommun, skulle dessa alltså i princip kunna användas som om de vore 180 miljoner kvm, 360 miljoner kvm eller mer! 

Det finns alltså en enorm potential när det kommer till ekonomiska besparingar i form av våra gemensamma skattemedel. En enorm potential i att hjälpa Sveriges föreningsliv, kulturliv, civilsamhälle och näringsliv att hitta billigare, passande och flexibla lokaler genom lokaldelning, istället för att de ska riskera att gå under. Det finns en enorm potential i att minska bygg- och fastighetsbranschens resurs-, miljö- och klimatavtryck av att bygga miljontals kvadratmeter som egentligen inte behövs.

För att detta ska ske krävs tre saker:

  1. En databas och/eller marknadsplats som synliggör och tillgängliggör alla de ytor som finns i våra städer och när de står tomma.
  2. Ett enkelt system som kan hantera och matcha ytor med verksamheter som kan och vill dela lokaler med varandra.
  3. Att systemet också hjälper verksamheterna innan, under och efter att lokaler har samnyttjats för att hantera nyckelhanterings-, boknings-, försäkrings, betalnings- och andra administrativa frågor, samt att lagar och regler efterföljs.

Detta är vad undertecknad har försökt göra med Vakansa och ovan är de exakta uppmaningarna som vi inom arbetsutskottet på IVA kom fram till behöver ske för att Lokaldelning skulle bli norm. Undertecknad var den enda galningen som tog på sig ansvaret att praktiskt ta tag i saken och arbetar idag med detta dag in och dag ut. 

Genom att göra det enklare att dela lokaler mellan verksamheter, när de ändå inte används, kan vi se till att Sveriges hyresgäster slutar betala 100 procent av hyran för 10 procent av tiden och istället fylla ytorna med verksamheter från morgon till kväll, över dygnets alla vakna timmar.

Gör vi det, ja, då hade vi inte behövt bygga något alls! På köpet blir bygg- och fastighetsbranschen mer hållbar än vad den är idag.

Jacob Forssmed, vi står redo att hjälpa kommuner, regioner och staten att spara på lokalkostnaderna genom att matcha och hantera verksamheter till att dela lokaler med varandra. Vi står redo att hjälpa allt från föreningslivet, kulturlivet, civilsamhället och näringslivet att hitta billiga, passande och flexibla lokaler genom lokaldelning, istället för att gå under.

Det du kan göra är att i regleringsbreven till myndigheter, och på andra sätt till region och kommun, uppmana och ställa krav på att effektivisera lokalanvändningen hos de offentliga verksamheterna.

Vi kan se till att byggnader och lokaler används, istället för att stå tomma!