Ledare. Göran Greider.

2017-08-02 03:00

För dem som fallit för planetens skull

Att förföljelserna ökar mot dem som kämpar för en uthållig planet kan i bästa fall ses som ett tecken på att striderna och konflikterna hårdnar.

Förra året var det dödligaste hittills – över tvåhundra människor som kämpat för sin jord eller för miljön mördades. Jag slår upp Global Witness rapport ”Defenders of the earth” som kom ganska nyligen och stirrar på de två, inledande tättskrivna sidor som räknar upp namnen på människor som mördats runtom i världen för att de tagit miljön på allvar.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Många av dem – 40 procent – hör till olika ursprungsbefolkningar. Latinamerikanska länder som Brasilien och Honduras är värst, men Indien och olika afrikanska länder ligger inte långt efter.

Mördandet har förvärrats år efter år. Ändå är det naturligtvis bara toppen av isberget som syns: långt, långt fler människor har trakasserats till tystnad, skadats eller lemlästats för livet eller helt enkelt flytt när de kämpat mot något gruv- eller dammprojekt, oljeledningar eller hänsynslös skogsavverkning någonstans i världen.

”De hotar dig för att du ska hålla tyst. Jag kan inte hålla tyst när jag ser allt det som händer mitt folk. Vi slåss för våra marker, för vårt vatten, för våra liv” – så säger en colombiansk aktivist, en av många från olika länder som kommer till tals i den sextiosidiga rapporten. En metod som bolag och myndigheter använder är kriminalisering: aktivister eller bönder dras inför rätta till stora kostnader och stigmatiseras och tystas.

Men inte bara stater i utvecklingsländer är skyldiga till mördandet. Rika banker i västvärlden är ofta med och finansierar olika miljö- eller klimatfarliga projekt. ”I de flesta av fallen hotas mark- och miljöförsvarare därför att de har ifrågasatt eller motsatt sig kommersiella projekt.

Det betyder att bolag och investerare har makten att stödja försvararna och försäkra sig om att lokalbefolkningarna ges rätt att uttrycka sina åsikter.” Men det sker inte. Och mördandet fortsätter. Ytterst handlar mycket här om att jord och mineraler i den fattiga delen av världen är tillgångar som den rika världen vill säkra – till vilket pris som helst.

Det känns faktiskt helt absurt att läsa denna rapport om människor som offrar sina liv och sin trygghet för att bevara sina lokala livsmöjligheter, samtidigt som den politiska debatten i Sverige är fixerad vid ministeravgångar och simplaste makthunger. Klimat- och miljöfrågor fortsätter att rankas lågt på västvärldens politiska agenda. Och Donald Trumps makttillträde har knappast förbättrat läget.

I rapporten konstateras att samtidigt som mördandet och förföljelserna tilltar, så tycks benägenheten hos olika myndigheter att straffa de skyldiga avta. Vilket inte sällan naturligtvis beror på att stater ligger bakom förföljelserna. Lagstiftarna i delstaten North Dakota debatterade nyligen – enligt rapporten – en motion som skulle göra det tillåtet för ”förare att köra över och döda miljödemonstranter utan att riskera fängelse för det”.

Man tror knappt det är sant. Förslaget röstades naturligtvis ned, men vittnar om det tilltagande vanvettet. Det riktigt galna förslaget fälldes, men annan lagstiftning har föreslagits i delstaten som – enigt FN-experter – riskerar att ”öka den finansiella och juridiska pressen på fredliga protester i delstaten.”

Naomi Klein skriver i sin ”Det här kommer att förändra allt” om det fenomen hon kallar Blockadia – att det överallt i världen formas protester mot miljöförstöring som ibland enar ursprungsbefolkningar med majoritetsbefolkningar, bönder med intellektuella och journalister. Att förföljelserna ökar mot dem som kämpar för en uthållig planet kan i bästa fall ses som ett tecken på att striderna och konflikterna hårdnar: allt fler inser att vi rör oss längs livets och dödens gränser när exploateringen fortsätter.

Den kanadensisk-amerikanska sångaren Neil Young hör till dem som mer engagerat än nästan någon annan artist slåss för ursprungsbefolkningar och mot exploateringen av jordens resurser. Han har retat upp oljebolag och politiker. Han släpper den ena plattan efter den andra med ilskna angrepp på planetens förstörare. På den senaste, Peace Trail, finns sången om John Oaks, en farmare som kämpar i strid för sin mark och sina anställda.

Ja, jag tröstar mig ofta med Neil Youngs sånger. Jag brukar spela hans sång Mother Earth. I våras gjorde jag ett försök att översätta den. Sången blir denna texts hyllning till de 200 mördade:

 

Åh moder Jord

du är så grön

Du ger så glatt

en fattig bonde lön

Men hur länge till

orkar du blott ge

och aldrig få

en skörd att så?

Och aldrig få

en skörd att så?

 

Åh moder Jord

du lyser upp

i åskans natt

med blixtens ord

Ditt skådespel

dina somrars dar

tas nu ifrån dig

av dom som har

Tas nu ifrån dig

av dom som har

 

Åh moder jord

som nu förråds

av maktens män

och girighet

Ska våra barn

och deras liv

bytas mot lyx

och tidsfördriv?

Bytas mot lyx

och tidsfördriv?

 

Ge all respekt

till en grön planet

Säg högt ditt nej

till all girighet

Göran Greider
Göran Greider 

Är chefredaktör för socialdemokratiska Dalademokraten. Skriver ledare i Dagens ETC varje onsdag.