Hoppa till innehållet

Gaza

Debatt: 200 röster: Stoppa Israels massförstörelse av liv och samhälle i Gaza nu

”70 procent av alla byggnader som en gång stod i Gaza, är antingen skadade eller i ruiner”, skriver debattörer från samhällsbyggnadssektorn.

”70 procent av alla byggnader som en gång stod i Gaza, är antingen skadade eller i ruiner”, skriver debattörer från samhällsbyggnadssektorn.

Bild: Hatem Ali/AP/TT

Dagens ETC

Psykologerna, lärarna, vårdpersonalen, kulturarbetarna och juristerna har höjt sina röster. Sveriges museer, Sveriges författarförbund och svensk biblioteksförening har sagt sitt. Nu är det hög tid för oss i samhällsbyggnadssektorn – den sektor som finns till för att bygga upp samhällen – att sätta vår ton på fredsmelodin.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.
Kommentera

Det är tydligt, bortom några som helst tvivel, att det av Israel kallade självförsvaret sedan länge övergått till ett urskillningslöst anfallskrig.Ett krig där över 35 000 palestinier dödats och där över hälften av alla dödade är barn, kvinnor och äldre. Som juristerna skriver i sittupprop rörande Israels självförsvar i relation till folkrätten: 

“En  attack som sker i självförsvar måste vara proportionerlig. Vidare är det absolut förbjudet att anfalla civila, särskilt sårade och sjuka. Det följer av grundläggande, internationell humanitär rätt att sjukhus ska skonas, flyktingläger likaså. Distinktion måste alltid göras mellan civila respektive militära mål.”

Ett bombande som motsvarar London, Dresden och Hamburg under andra världskriget, kombinerat.

Någon distinktion har inte gjorts. Israels främsta allierade i detta anfallskrig, USA, har via sin underrättelsetjänst uppskattat attnärmare hälften av alla bomber som fallit över Gaza har varit bomber utan riktade mål. Så kallade ”dumma bomber” vars huvudsakliga syfte är att göra så stor skada, och ta så många människoliv som möjligt. Bomber som USA har försörjt Israel med, och som Marc Garlasco, tidigare försvarstjänsteman på Pentagon och numera utredare av krigsförbrytelser, säger “förvandlar hela byggnader till pannkaka”. Ett bombande som motsvarar London, Dresden och Hamburg under andra världskriget, kombinerat.

En nyligen släpptFN-rapport visar  att cirka 70 procent av alla bostäder i Gaza, närmare bestämt 370 000, har skadats varav cirka 79,000 har förstörts. Baserat på  samhällsbyggnadssektorns kapacitet i Gaza så beräknas det ta cirka 80 år att återuppbygga dessa hem. Därtill har även andra samhällsviktiga institutioner systematiskt utsatts för förstörelse. Mer specifiktcirka 560 skolor, lärosäten och bibliotek,33 sjukhus som helt eller delvis bombats ur funktion,och nästan 200 platser av kulturellt värde har förstörts. Arkeologiska platser, historiska platser, moskéer, kyrkor och fornlämningar som numera gått förlorade. 

Man uppskattar att 70 procent av alla byggnader som en gång stod i Gaza, är antingen skadade eller i ruiner. Bland ruinerna och det kvarvarande makadam, som uppskattas till 37 miljoner ton, finns dessutom mängder av odetonerade bomber som kan ta upp till 14 år att identifiera och desarmera.

Det är rimligt att anta att en sådan medveten massförstörelse av hem, samhälle och infrastruktur görs enbart med avsikt att göra platsen obeboelig. Ett försök till utradering av anknytning och historia. Ett  sådant agerande går under benämningen ”domicid” och ären term som enligt vissa experter borde inkluderas i listan av brott mot mänskligheten

Med detta upprop uppmanar vi därför regeringen att erkänna “domicid” – systematisk förstörelse av byggnader och infrastruktur i syfte att  dessa obeboeliga och obrukbara för människor – som ett brott mot de  mänskliga rättigheterna. Där Israels krig mot palestinierna utgör ett  exempel på detta. Det får inte och kan inte vara acceptabelt att förstöra en byggd miljö, motsvarande cirka 40 miljarder dollar, och alla de liv som slocknat ostraffat!

Som samhällsbyggare är vi väl insatta i de komplexa processer, ekonomiska  investeringar och det engagemang som krävs för att uppföra de byggnader och den infrastruktur som nu raserats i Gaza. Vi förstår särskilt väl de materiella och emotionella värden som tillintetgjorts i samband med förstörelsen.

Vi i samhällsbyggnadssektorn kan därför inte stå vid sidan av och se hur palestiniernas liv och hem tillintetgörs. Där samhällen och civila mål reduceras till grus och makadam. Vi anser att Israel gör sig skyldigt till domicid, och vi kräver ett direkt och omedelbart upphörande av den arrogans de visat mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Vi kräver att Sveriges regering verkar för en nutid och en framtid där internationell humanitär rätt respekteras, utan undantag, och att brott  mot dessa straffas, domicid inkluderat! Därutöver uppmanar vi att regeringen aktivt deltar i samtalen som förs internationellt om det kommande arbetet gällande återuppbyggandet av Gaza.

Kriget måste upphöra nu!

Robin Rushdi Al-sálehi, samhällsplanerare och hållbarhetsspecialist, grundare av Vakansa AB

Hussein Chith, Arkitekt SAR/MSA, B.Sc, byggnadsingenjör

Amanda Rydenstam, Arkitekt SAR/SIR, affärsområdeschef

Guillermo Baquero Serranos, miljöingenjör, miljösamordnare på NCC. 

Jennie Björstad, konsult social hållbarhet i städer 

Angelica Åkerman, Arkitekt SAR/MSA

Sara Borgström, konsult inom klimatneutrala byggnader

Kajsa Crona, arkitekt SAR, kontorschef, adj. professor Chalmers

Mattias Goldmann, Hållbarhetsspecialist

Roba Ghadban, strateg inom hållbarhet och samhällsbyggnad

Tandi Agrell, Inredningsarkitekt SIR/MSA

Karin Arén, Arkitekt SAR/MSA, Koucky & Partners

Mustafa Sherif, stadsplanerare

Karin Larén, vd och kommunikationskonsult inom samhällsbyggnad, Hallström PR AB

Misha Istratov, vd på Elithus

Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad

Rebecka Lundgren, forskare inom fastighetsvetenskap, Lunds Universitet

Shirin Redha, CSM – energioptimering inom fastigheter

José Paredes, Arkitekt SAR/MSA

Jorunn Rådberg, beteendevetare och jobbar med bosocial hållbarhet

Jonas Gnem, civilingenjörsstudent inom samhällsbyggnad.

Lateef Lrubai, entreprenadingenjör

Tiba Al-Mulla, byggingenjör

Fatima Bale, byggprojektledare

Carl Pettersson, brandingenjör och civilingenjör riskhantering, RED Fire Engineers Sweden AB

Albin Haglund, projektledare om-/nybyggnation

Isa Wästlund, affärsutvecklare inom hållbarhet i fastighetsbranschen

Johanna Bratel, landskapsarkitekt

Carina Wihlborg, avtalsförvaltare Cirkulära flöden, Borås Stad

Aylin Daut Shad, ansvarig för social hållbarhet

Catharina Högstedt, arkitekt SAR/MSA

Amanda Thynell, hållbarhetschef på fastighetsbolag

Lisa Yngwe, arkitekt MSA

Laura Vidje, M. Sc, Sustainable Urban Management

Farhad Basiri, civilingenjör samhällsbyggnad 

Rifqa Al-Sammarraie, projektledare

Anna Lindmark, arkitekt SAR, MSA

Umar Dammir, arkitekt SAR, MSA

Naima Callenberg, curator, tekniklektor Chalmers 

Rickard Stark, arkitekt SAR, MSA

Rebecka Engvall, stadsarkitekt Ulricehamn

Nadin Muhieddine, projektledare och ingenjör

Lina Kumlin, planeringsarkitekt FPR/MSA, författare och föreläsare

Niklas Malmfors, chef sälj & marknad, Fastighetsbolag

Rima Alhamedd, arkitekt

Toivo Säwén, doktorand Chalmers

Lars Bovin, byggprojektledare, civ.ing Chalmers

Natalio Barzan, arkitekt SAR/MSA

Johanna Nordström, konsult

Amanda Midhamre, hållbarhetskonsult

Anna MIstry Bergbom, arkitekt SAR/MSA, MA Dip Arch

Tove Sjöberg, arkitekt SIR/MSA, Studio Feuer/ACAN Sverige

Viktoria Walldin, antropolog, White Arkitekter

Ivana Kildsgaard, arkitekt och ingenjör, SAR/MSA, hållbarhetschef

Per Hasselberg, verksamhetsledare Folkrörelsernas Konstfrämjande

Lisen Wästlund, nyggnadsingenjör, träkonstruktör 

Elin Olovsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, studiochef Sweco

Sargon Orahim, verksamhetsutvecklare Changers Hub

Zlatan Kucukovic, fastighetsutvecklare

Åsa Lindgren, hållbarhetschef

Kajsa Sundqvist, arkitekt SAR/MSA

Josephine Woll, projektledare inom marknad & kommunikation på fastighetsbolag

Khaldon Hindi, affärsområdeschef elektrifiering och kraftautomation

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert

Mustapha Timir, rekryterare inom fastighet

Amanda Peterson, folkrörelseutvecklare

Marie Lennartsson, Marsson Event 

Karin Andersson, landskapsarkitekt

Emma Almroth, byggnadsingenjör

Yasmine Saade, projektansvarig, Bygglovsverket

Ali Maree, grundare & vd, Maree Design & projektbyrå AB

Francesca Tedde, arkitekt MSA

Sayed Saleh, projektledare konstruktion

Senad Ibrahimovic, grundare Astrio Entreprenad AB

Caroline Ekberg, arkitekt SAR/MSA

Roger Tofft, grundare & vd PropTech Sweden

Maxamed Abdiraxman, regionchef Stockholm, Zynka BIM AB

Martin Pollak, head of sustainability

Irfan Ibrahimovic, civilingenjör Väg- och Vatten, Byggprojektledare

Magnus Mott, sustainability business designer

Kristina Halling, arkitekt SAR/MSA 

Christin Svensson, arkitekt SAR/MSA

Anna Öhlin, arkitekt SAR/MSA

Einar Rodhe, arkitekt SAR/MSA

Rutger Sjögrim, arkitekt, adjunkt, KTH/ Secretary AB 

Helen Rix Runting, urban designer, Secretary AB 

Martina Wahlgren, arkitekt SAR/MSA

Cagil Kayan Widegren, arkitekt SAR/MSA

Christer Ljungberg, grundare konsultbolaget Trivector

Karin Kjellson, arkitekt SAR/MSA

Elsa Uggla, arkitekt SAR/MSA

Josefin Norén Almén, landskapsarkitekt SAR/MSA

Atusa Rezai, social hållbarhetschef i fastighetsbranschen

David von Martens, arkitekt

Mohamed Gabrallah, architect & data scientist

James Hamilton, arkitekt, AT-HH, adjunkt KTH

Julia Westman, hållbarhetskonsult

Farbod Sahampour, byggprojektledare och fastighetsutvecklare

Vincent Prats, planeringsarkitekt FPR / MSA

Alberto Badillo Villeda, arkitekt

Sadija Elezovic, upphandlare Borås stad

Jenny Svenman, byggprojektledare

Emelie Joelsson, arkitekt SAR/MSA

Eyad Mohammad, konstruktionansvarig inom vattenrening

Arvid Söderholm, arkitekt SAR/MSA Carlstedt arkitekter

Mari Abrigian, projektledare

Kandan Bakhtiar, projektledare

Benjamin Battagli, arkitekt SAR/MSA

Hanna Bolin, inredningsarkitekt, studiochef inredning & design

Jakob Schleimann-Jensen, arkitekt SAR/MSA & cert. tillgänglighet

Wasan Abod, inredningsarkitekt SAR/MSA

Anna-Johanna Klasander, ledamot IVA avd III Samhällsbyggnad

Maria Hamedi Klint, arkitekt

Rayan Ahmad, Arkitekt

Afrina Zabeen, BIM samordnare

Hanif Pourghazian, arkitekt

Senad Ibrahimovic, verksamhetschef

Uros Aleksic, arkitekt

Alberto Rodriguez Arias, PhD architect SAR/MSA

Tove Wennberg, arkitekt SAR/MSA

Khaled Alaydi, uppdragsledare Geoteknik Sweco

Usman Mohammad, installationsledare, ägare Umaniq

Beatrice Klein, bostadspolitisk strateg

Anna Berencreutz, arkitekt MSA

Elin Marasovic, arkitekt SAR/MSA

Michael Westerlund, ARB, RIBA, SAR/MSA

Robert Granstam, arkitekt MSA

Elisabet Toumie, miljösamordnare

Erik Tari, arkitekt SAR/MSA

Nima Karimzadeh, landskapsarkitekt LAR/MSA

Carlos Ruiz-Alejos, arkitekt SAR/MSA

Karin Lundberg, arkitekt SAR/MSA

Sofia Enquist, arkitekt MSA/B. Sc, byggnadsingenjör

Sipel Shahwan, byggnadsingenjör

Roberto Cattaneo, bygglovarkitekt, Göteborgs stad

Sophie Giers Arekrans, samhällsplanerare och kommunal klimat- och miljöstrateg

Nima Pashai, civilingenjör/Produktägare

Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA

Emma Färje Jones, fastighetsutvecklare

Nabila Al Tallaj, landskapsarkitekt MSA

Ahmad Abdul Sater, brokonstruktör

Helena Friberg Ruge, arkitekt och stadsplanerare

Marwin Sanchez, projektledare

Oliver Berger, konsult inom social hållbarhet

Vanessa Cristina Mathias Duarte, arkitekt och stadsplanerare, MA/M.Sc

Anna Waernborg, ljusdesigner

Anna-Mona Jarallah, senior associate JLL leasing, Fastighetsrådgivare/uthyrare

Åsa Karlsson, risk- och kvalitetsledare Fastighetsförvaltning

Roman Ahmed, co-founder, Bygglovstjänst Sverige AB

Anna Westerberg, hållbarhetssamordnare

Emma Shepherdson, samhällsplanerare

Cecilia Lundbäck, arkitekt, Brrum, adjunkt KTH

Chero Eliassi, landskapsarkitekt, doktorand KTH

Pål Castell, strategisk samhällsplanerare, Vänersborgs kommun

Humda Malik, arkitekt SAR

Naeem Saleem, projektledare

Angeliki Lampropoulou, arkitekt SAR/MSA

Carl Birath, v.vd Rstudio

Olof Wredenfors, statistiker

Sara Vall, arkitekt SAR/MSA

Sara Zentner, hållbarhetsspecialist 

Azad Remazan, byggnadsingenjör 

Anna Styf, byggnadsingenjör, Arkory AB

Fabio Giannuzzi, arkitekt SAR/MSA

Yosef Alasaly, projektledare

Frida Johansson, projektledare

Daniel Krabbe, arkitekt SAR/MSA

Shaho Balbas, försäljningschef 

Fatima Haioty, byggingenjör

Emilio Brandao, arkitekt SAR/MSA

William Gustavsson, arkitekt SAR/MSA

Ronia Zerevan, arkitekturstudent

Unnar Kristmansson, samhällsbyggnadschef Götene kommun

Abdalla Amer, projektingenjör

Erfan Samadi, M.Sc, byggnadsteknik

Johanna Wickström, arkitekt

Josefin Schyllander, civilingenjör, projektledare Göteborg Stad

Malin Wiborgh, IT-konsult samhällsbyggnad

Lovisa Justusson Lahti, inredningsarkitekt MFA

Emily-Claire Goksøyr, arkitekt SAR/MSA

Julia Madås, arkitekt SAR/MSA

Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings

Karin Kjellson, arkitekt SAR/MSA

Anna Sundman, arkitekt SAR/MSA

Maria Gregorio Puig, arkitekt SAR/MSA

Teres Nilsson Schulz, arkitekt MSA

Magnus Björkman, arkitekt SAR/MSA

Awilla Posay, byggnadsingenjör

Sanna Englund, arkitekt MSA

Christine Sundberg, arkitekt SAR/MSA

Vasiliki Panagiotidou, arkitekt 

Hayoti Saleh, grundare & byggprojektledare, Sayed consulting AB

Maja Jörgensen, landskapsarkitekt LAR/MSA

Galini Afentoulidou, arkitekt SAR/MSA

Alexandra Christmansson, arkitekt

Elina Farsi, arkitekt

Kalle Zidén, kraftledningskonstruktör

Amanda Koch, miljöledare

Erik Goksøyr, arkitekt SAR/MSA

Amalia Fors, arkitekt MSA

Jenny Kristiansson, landskapsarkitekt LAR/MSA

Maria Strandberg, arkitekt SAR/MSA

Lovisa Norrby, inredningsarkitekt MSA

Lars Östling, arkitekt LTH

Natalie Blom, arkitekt SAR/MSA

Tariq Allaham, arkitekt SAR/MSA

Hannah Marschall, landskapsarkitekt LAR/MSA

Wivian Eidsaunet, inredningsarkitekt

Fredrik Laihonen, inredningsarkitekt

Daniela Lamartine, arkitekt

Mattias Hammargren, arkitekt SAR/MSA

Jan Boman, projektledare

Tarik Abbas, arkitekt SAR/MSA

Simon Freiman, civilingenjör i samhällsbyggnad, projektledare 

Tobias Stenmark, egenföretagare inom stadsplanering

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.