Hoppa till innehållet

Debattspecial

Debatt: Vilken klimatpåverkan har egentligen kossorna?

Dagens ETC.

Klimathotet försvinner inte om vi slutar äta kossor. Det skrev Johan Ehrenberg i en ledare som bland annat ifrågasatte grundtesen i antiköttfilmen Cowspiracy. Sedan artikeln publicerades har hundratals personer hört av sig – via sociala medier, debattartiklar och mejl – för att kommentera eller debattera ämnet. Att djurindustrin, kossors klimatpåverkan och köttätandets vara eller icke-vara är en fråga som engagerar är tydligt. Därför tar Dagens ETC debatten ett steg vidare och publicerar här ett urval av alla reaktioner som inkommit till tidningen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Läs också: Johan Ehrenberg: Jag älskar debatt

Kor är inte klimatneutrala

Det stämmer inte att kor kan bli klimatneutrala. Delvis beror det på avskogning. Det går åt avsevärt mycket mer soja/gräs för att föda upp kor jämfört med att äta sojan direkt. Alltså bidrar djur som kräver mycket foder mer till avskogningen. Andra faktorer som måste räknas in i djuruppfödningens klimatpåverkan är metangasutsläpp från idisslare samt lustgasutsläpp vid odling av foder.

Det stämmer att Cowspiracy använder sig av tveksamma källor och (i mitt tycke) vilseledande figurer. Däremot kan inte köttkonsumtionen avfärdas i klimatdebatten. För att hindra de värsta effekterna av klimatförändringarna måste vi jobba från alla håll. Fossil energi är en superviktig del, men köttkonsumtionen är också viktig. Som enskild individ är köttkonsumtionen en av de faktorer du har stora möjligheter att påverka.

Mikael Eriksson Andin, energiingenjör

Distinkt och bra

Artikeln om att det inte är korna som förstör klimatet och vår jord och att de är en del av kolcykeln var distinkt och bra. Raka tydliga fakta – till skillnad från allt snömos av missuppfattningar man ofta får läsa. Mer sådant som kan undervisa och göra allmänheten kunnigare. Tack!

Glenn Welander, forskare och journalist

Kan ingå i ett hållbart jordbruk

Vi måste börja diskutera hållbart jordbruk, som kor varit en grundbult i 5 000 år i norra Europa. Dagens sorgliga köttindustri i Sverige bygger på ändlig konstgödsel för skapande av cerealier, människomat, att ge djur i djurfabriker. Inte hållbart eller etiskt på något sätt.

Kor, av somliga slag, kan leva som kor alltid gjort: På gräs, hö och löv. Det landskap vi i Sverige kallar natur har skapats av människan i symbios med kor. Genom tusentals år har markerna, och tusentals anpassade arter, formats av lie, mule och lövkniv. Vi kan inte gå tillbaka till forna tiders koteknik, men vi måste tillbaka till det kretsloppet.

Tim Gibran, fältbiolog

Människan är boven – inte Kon

l Det finns mäktiga ekonomiska intressen inom fossilindustrin som välkomnar dem som pekar ut de betande djuren som de verkliga bovarna i sammanhanget. Det är att ge sig på de den grundläggande livscykeln, kretsloppet som är avgörande för livet. Det är människan som är boven – inte de betande djuren.

Anna-Karin Genberg

Våra val kan påverka

l Det är klart att utsläppen av fossila bränslen är ett problem, men det är även utsläppen från djurindustrin! Och inte bara utsläppen. Övergödning av haven från djurindustrins avföring, bottentrålning och överfiske som resulterat i att större delen av våra havsbottnar är döda etcetera, är också enorma problem! Vi kan inte stirra oss blinda på klimathotet, och ignorera haven eller det faktum att större delen av våra grödor går till köttindustrin för första världen medan människor i tredje svälter. Såsom jag ser det (och filmen Cowspiracy också gör klart) är köttindustrin en delrot till flera problem varav klimatutsläppen är en.

Köttkonsumtionen är något som du och jag kan (och BÖR!) påverka på eget bevåg. Och den vågen tror jag har gett människor hopp och initiativkraft – känslan av att vi faktiskt kan påverka med våra egna val.

Lina Samuelsson

Missat poängen i Cowspiracy?

Johan Ehrenberg verkar ha totalt missat poängen med Cowspiracy. Det sägs aldrig någonsin att vi bara ska satsa på att minska köttförbrukningen. Världens klimatrörelser tror inte att minskad köttkonsumtion löser klimathotet. Det är ju precis tvärtom! De tror att vi kan fortsätta äta kött men bara minska på övriga utsläpp. Vi måste naturligtvis göra bägge två. Att minska på köttet, fisket och mejerierna är den enklaste förändringen, men vi måste göra annat också. Ingen av världens stora klimatorganisationer propagerar uttalat för veganism. Alla propagerar för miljösmartare bilar.

Ehrenbergs artikel leder bara till grönmålning och förvirring kring en industri som är vidrig ur alla synvinklar, både miljö, hälsa och framför allt etik.

Ett bra exempel på att miljöorganisationerna fortfarande inte fattat problemet är WWF. Så sent som förra veckan lanserade de en serie hållbara maträtter som innehåller kött!

Peter Kalmström

Läs också: Johan Ehrenberg: Jag älskar debatt

Den klimatneutrala kon finns inte

Jag håller med om att köttproduktionens bidrag till klimatförändringen av vissa grupper och individer kraftigt överdrivs och att filmen Cowspiracy innehåller många felaktigheter och överdrifter. Självklart är det användningen av fossila bränslen som är det stora klimatproblemet.

Dock är inte kor klimatneutrala eftersom kolet i fodret omvandlas till metan som i ett 100-årsperspektiv är 34 gånger mer effektivt på att värma upp jorden. Så även om kolet ingår i ett kretslopp så bidrar idisslarna till klimatpåverkan genom att denna omvandling sker i deras magar. (Samma resonemang gäller för risodlingar, där kolet i växtresterna också omvandlas till metan.) Dessutom är det ju ökad efterfrågan på kött som driver avskogningen till stor del.

Inom jordbruket är det metan och lustgas som står för de stora bidragen till klimatförändringarna (inte användningen av fossil energi) och mycket forskning visar att det kommer vara svårt att nå till exempel tvågradersmålet om inte något görs åt dessa utsläpp också.

Visst är kornas bidrag en mindre del, men allt kan delas upp i mindre delar, så det är inte konstruktivt i min mening att debattera i termer av ”det är så litet” då nettoutsläppen ska ned till noll i den rika delen av världen.

Den klimatneutrala kon finns inte – om vi inte vill vänta 1000 år på att lösa klimatfrågan. Biokol och trädplantering kan vi ägna oss åt oberoende av korna.

Elin Röös, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet

Konstig slutsats

Först och främst: tack för en fantastisk tidning! Och allt annat bra som ni gör. Jag har fixat ETC Mobil och planerar på att byta till ETC El.

Men jag tycker att Johan Ehrenberg i sin ledare om Mamma Mu slår en aning fel.

Visst kan det vara så att Cowspiracy överdriver köttets klimatpåverkan och borde vara försiktigare med sina källor. Men att dra slutsatsen att kött inte är en klimatfråga, det tycker jag är väldigt konstigt.

Jag har skrivit en motion om att minska köttkonsumtion i Haninge kommun just för att minska klimatpåverkan. Detta har många andra kommuner gjort av samma anledningar. Och vi stödjer det hela med hänvisningar till tunga källor. Sedan ska man inte stirra sig blind på det här. Kolet och oljan är de stora bovarna. Men vi behöver inte välja vad vi ska minska på, vi kan minska på bägge samtidigt!

Samuel Skånberg (V), ledamot i kommunfullmäktige i Haninge

Goda skäl att välja vegetariskt

l Jag håller helt med om att det är oerhört viktigt att komma ihåg att klimatförändringarna sker genom eldning av fossilt kol.

En sak som jag dock tycker att Johan Ehrenberg missar är det faktum att det tar mycket mer mark att föda en befolkning på kött än på vegetabilier. 90 procent av energin förloras varje gång man går upp en trofinivå (i den ekologiska pyramiden), vilket alltså innebär att på en tiondel av marken det tar att föda världen med kött hade man kunnat föda den med vegetabilier. Det senare leder till stora klimatvinster då mycket skogskövling och förlust av våtmarker sker för att få plats med mer jordbruk. Hade vi behövt mindre mark för matproduktion kunde den oanvända, före detta jordbruksmarken, kunnat användas som kolsänka.

Som Johan Ehrenberg skriver är gräsätande kor inte dåliga för klimatet då deras föda dels inte kan ätas av oss människor och inte heller är odlad med hjälp av fossila bränslen, utan växer helt naturligt. Men då en mycket stor del av kött- och mjölkdjuren (åtminstone globalt) inte är uppfödda på gräs, utan foder som krävt fossila bränslen vid produktionen (för att till exempel tillverka konstgödsel) och säkerligen krävt att en del träd fälls så finns det goda skäl att välja vegetariskt även med hänsyn till klimatet.

Vera Telemo, miljövetare

Livet kan vara självdestruktivt

Jag tror att Johan Ehrenberg har rätt. Problemet är att vetenskapen om metancykeln är så dåligt utvecklad. Enligt modellerna har metan mycket större klimatpåverkan än koldioxid. Jag tror att det är fel för att man inte har tagit hänsyn till andra processer som bryter ned metan, men jag har faktiskt förgäves letat efter vetenskapliga artiklar på temat. Samtidigt hävdar till exempel Peter Ward i Medea Hypothesis att livet mycket väl kan vara självdestruktivt, och att helt naturliga processer kan orsaka stora klimatförändringar.

Det som är viktigt är, precis som Johan Ehrenberg skriver, hur som helst att minska användningen av fossila bränslen.

Gunnar Rundgren

Kött är en ineffektiv föda

Jag förstår inte varför Johan Ehrenberg sätter köttkonsumtion och användning av fossil energi mot varandra. För att minska människans påverkan på miljö och klimat måste väl ändringar till både inom jordbrukssektorn och vid val av energikällor samt flera andra områden förstås. Kött är en väldigt ineffektiv föda (ja, jag önskar att jag kunde hålla siffror i huvudet) jämfört med flera växtbaserade alternativ och om vi inte födde upp djur för att äta upp dem skulle vi kunna föda otroligt många fler människor på jorden. Johan Ehrenbergs argument tycker jag berättigar köttkonsumtion, vilket inte alls är motiverat.

Hanna Palm

Läs också: Johan Ehrenberg: Jag älskar debatt

Många dellösningar är ett måste

Precis som Johan Ehrenberg skriver är det inte kornas metanrapande som är ”världens problem”. Djur på naturbete är viktiga för biologisk mångfald och kan vara en självklar del av en hållbar livsmedelsproduktion. Om korna får leva naturligt, på ett sätt som innebär att de helt ingår i kolcykeln, är det inget problem. Men så ser inte verkligheten ut.

I Sverige är förutsättningarna goda för att ha stora delar av besättningarna på naturbete men globalt sett finns det ingen chans att lyckas med det. Andelen mark som funkar till naturbete jämfört med antal djur är alldeles för liten. Därför är foderproduktionen av avgörande betydelse. Enligt Naturskyddsföreningen används 70 procent av världens jordbruksmark till bete och odling av djurfoder, medan Naturvårdsverket menar att kött därmed ger mer än tio gånger så stor klimatpåverkan som till exempel baljväxter.

Så länge som en stor del av djurfodret fortfarande är soja och olika slags kraftfoder, även i Sverige, så är köttet ett klimatproblem. Att påstå något annat är som att säga att biltransporterna inte behöver minska eftersom bilar potentiellt kan köras på klimatneutralt bränsle. Visst är transporter, energiproduktion och konsumtionshysteri det viktigaste att arbeta med för klimatets skull, men allt-eller-inget-tänkande räcker inte. Minskad köttkonsumtion är en av många dellösningar. Daniel Tukia

Sanslös debatt

Mycket bra artikel om Mamma Mu. Debatten är helt sanslös. Något annat som retar mig är diskussionen om hur mycket vatten per kilo kött som åtgår. På en konferens fick jag höra att det gick åt 4000 liter vatten för att producera ett kilo kött! För en tid sedan kunde jag läsa i lokaltidningen att Corazza Bildt i en intervju sa att det gick åt 40 000 liter vatten för att producera ett kilo kött! Jag gick in på Wikipedia och kollade vad som stod där, och där nämndes siffran 100 000 liter vatten per kilo kött!!!

Eftersom jag själv har en liten gård och föder upp kor av en ras som heter Highland Cattle så tänkte jag att jag skulle mäta upp allt vatten jag gav dem. Resultatet blev cirka 220 liter vatten per kilo kött. Var kommer resterande 99 780 liter vatten per kilo kött ifrån?

Eftersom jag transporterar mina djur själv till slakteriet och ser till att de avlastas lugnt och fint så passade jag på att fråga ägaren till slakteriet om han förbrukade mycket vatten i samband med slakten. Han såg oförstående på mig och sa att han använde högtryckssprutan för att spola rent på golv och väggar. Försumbart!

Per-Åke Peterson

Eroderande jordar är största problemet

l Jag vill tacka för Johan Ehrenbergs ledare om kor och klimat. Inte nog med att kornas roll i klimatfrågan utmålas felaktigt negativt. Korna erbjuder dessutom den mest realistiska möjligheten att flytta tillbaka kolöverskottet från atmosfären till matjorden där den hör hemma. Vi behöver bara respektera djurens roll i ekosystemet.

Jordbrukets stora utsläpp av koldioxid kommer från eroderande jordar. En mullförbränning som förvisso drivs på med hjälp av diesel, men det är alltså inte dieselröken i sig själv som orsakar de största utsläppen.

Jörgen Andersson

Blandar bort korten

Johan Ehrenbergs ledare kommer med häpnadsväckande ovetenskapliga påståenden – att boskapsuppfödning, så länge den sker med naturbete, liksom kornas metanutsläpp, är klimatneutrala. Vad som fullständigt försvinner i detta resonemang är att mängden kor spelar roll. Jättemånga kor medför jättestora metanutsläpp, och den superstarka växthusgasen metan bryts inte ner biologiskt utan i atmosfären – till koldioxid. Att kolet tillbingar en tid som metan innan det blir koldioxid är alltså en ren förlust för klimatet. Påståendet ”Kossan kan inte öka utsläppen lika lite som ett träd, en blomma eller ett grässtrå” är rätt och slätt felaktigt och andas en naiv naturromantik. Dessutom leder den enorma ökningen av boskapsuppfödandet till ett totalt ohållbart resursuttag som inte betalar sina ekologiska kostnader och i slutändan drabbar världens köpsvaga. Nötkött är lyxmat till reapris idag.

Dan Baeckström, docent i medicinsk kemi