ETC Stockholm

Debatt: Vi vill inte betala för onödiga renoveringar

”Många har valt att bo i dessa hus för att det är en hyresnivå som man mäktar med. Hyreshöjningen slår stenhårt mot många av oss med flytt ifrån lägenhet och området som konsekvens.” 
”Många har valt att bo i dessa hus för att det är en hyresnivå som man mäktar med. Hyreshöjningen slår stenhårt mot många av oss med flytt ifrån lägenhet och området som konsekvens.”  Bild: Bild: Mariela Quintana Melin

ETC Stockholm. ”Vi förväntar oss att Stockholmshem samråder på riktigt om vilka åtgärder som är nödvändiga”, skriver de boende på Valla torg där lägenheterna ska stambytas och energieffektiviseras.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

”Vi förväntar oss att Stockholmshem samråder på riktigt om vilka åtgärder som är nödvändiga”, skriver de boende på Valla torg där lägenheterna ska stambytas och energieffektiviseras.

Vårt Stockholmshemsägda bostadsområde Valla torg ska ingå i hållbarhetsprojektet GrowSmarter. Det innebär att ny energieffektiv teknik ska installeras i och kring våra hus och lägenheter. Det påstås att detta ska installeras gratis eftersom vi blir ett av flera testområden i EU.

Att vi behöver arbeta fram nya lösningar för hållbarhet i samhället är förnuftigt och någonstans måste tekniken prövas och nu råkade det bli i just det område där vi bor. Inledningsvis verkade vissa delar av projektet intressant och det var sagt att GrowSmarter skulle bekosta alla ingrepp kopplade till projektet, vilket skulle vara bland annat nya ytskikt på samtliga väggar.

Stockholmshem vill passa på att stambyta lägenheterna i husen i samband med projektet vilket är fullt begripligt men sedan blir det luddigare med begripligheten. 

Plötsligt behöver man även riva ut samtliga kök och installera nya, byta ut säkerhetsdörrar, förnya samtliga ytskikt och golv oavsett skick. Dessa oönskade och onödiga ingrepp vill de sedan värdera enligt bruksvärdesprincipen som standardhöjande åtgärder. Den förväntade prislappen blir en hyreshöjning på cirka 50 till 60 procent.

Om Stockholmshem får igenom det så skulle många av oss som bor i husen i dag inte kunna bo kvar. Väldigt många är pensionärer, flera är ensamstående föräldrar och många har valt att bo i dessa hus för att det är en hyresnivå som man mäktar med. Hyreshöjningen slår stenhårt mot många av oss med flytt ifrån lägenhet och området som konsekvens.

Det här har man alltså försökt presentera som ett faktum för oss. Men vi vill inte ha det här och då vill vi inte heller behöva betala för det.

För det första: GrowSmarter bör betala ingreppen de orsakar. Om väggar eller liknande skadas bör de återställa det. Målet med ingreppen är att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna. Alltså borde vinsterna även komma oss till del. Att återställa är inte standardhöjande utan är och förblir en återställning.

För det andra: Att stambyte varit i antågande har vi varit medvetna om och den prislappen har redan förhandlats med Hyresgästföreningen och ligger på under tusen kronor.

För det tredje: Är det hållbart att riva ut fullt fungerande kök? Installera nya säkerhetsdörrar och nya golv i samtliga rum?

Vi anser att man kan lösa det här på ett annat mycket humanare och miljömässigare sätt. Vi vet att Stockholmshem har ett betydligt skonsammare renoveringsalternativ som heter 50-talsupprustningen där köken behålls och endast stammarna byts ut. Att badrummen måste rivas ut och ny el dras in är begripligt men att ytrenovera lägenheter som i många fall nyligen har renoverats kan vi inte alls se något hållbarhetstänk i.

Allmännyttan ska kunna erbjuda lägenheter som kan efterfrågas av alla stockholmare. Då är det väldigt cyniskt att överrenovera några av de få hyreslägenheter som finns kvar i Årsta där människor med svagare ekonomi har möjlighet att bo och sedan väva in det som något nödvändigt i ett hållbarhetsprojekt.

Vi i samrådsgruppen vill börja våra samråd med ett blankt papper. Vi förväntar oss att Stockholmshem samråder på riktigt om vilka åtgärder som är nödvändiga och av godo för hyresgästerna i stället för att se GrowSmarter som en ursäkt för att göra oönskade och icke miljömässiga renoveringar och sedan åberopa det som höjd standard.