Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi skördar den ohälsa som samhället förtjänar

Livet för unga idag är betydligt mer komplicerat än tidigare menar debattören Torsten Green-Petersen. Vi måste förstå bättre hur vårt samhälle är uppbyggt för att kunna förbättra situationen.
Livet för unga idag är betydligt mer komplicerat än tidigare menar debattören Torsten Green-Petersen. Vi måste förstå bättre hur vårt samhälle är uppbyggt för att kunna förbättra situationen. Bild: Bild: Annika af Klercker/SvD/TT

Dagens ETC.

Att diskutera unga människors psykiska ohälsa innebär med nödvändighet att rikta blicken mot samhället och dess uppbyggnad, att försöka förstå och formulera vad som skapar detta öde land som rymmer allt fler, skriver Torsten Green-Petersen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Mina arbetsdagar är fyllda av möten med unga människor som på ett eller annat sätt far illa samtidigt som de själva inte har möjlighet att reda upp sina liv på egen hand. Det innebär att jag möter fler unga kvinnor än män – personer som i hög utsträckning varit utsatta för såväl sviktande omsorg som mer öppen traumatisering. Det kan handla om fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, mobbning och utsatthet. Övergivna av det vuxna samhället liksom av skola, socialtjänst och sjukvårdsapparat vandrar dessa personer omkring i samhällets utkanter.
Att diskutera unga människors psykiska ohälsa innebär med nödvändighet att rikta blicken mot samhället och dess uppbyggnad, att försöka förstå och formulera vad som skapar detta öde land som rymmer alltfler.

Det är inte lätt att vara ung idag. Inte i vårt samhälle. Och förmodligen betydligt mer komplicerat än tidigare då vi så kallade vuxna genomlevde våra tonår. De nya svårigheterna löper längs flera olika linjer samt skiftar mellan könen, inklusive gruppen som inte faller in i traditionella roller.
 
Pojkars respektive flickors sociala roller utmejslas åt olika håll. Pojkar väntas bära stålmansdräkt medan flickor och kvinnor utsätts för eskalerande krav på sexualitet. Jämställdhet är i hög grad en ren önskedröm. Ökade förväntningar på personlig lycka och framgång löper parallellt med allt sämre möjligheter i verkligheten.

I skuggan av Paradise Hotel, globaliseringens nya möjligheter, internetvärldens öppna fönster ser vägen till personlig utveckling och lycka ut att vara varje människas egendom. I själva verket är arbetsmarknaden ett svart hål, tidigare vägar till okvalificerade men viktiga samhällsuppgifter är stängda och rationaliseringar tvingar bort alltfler yngre från att delta i samhällets myrstack. De allt högre kraven på utbildning stänger dörren för de sargade eller de som saknar egna resurs­er att armbåga sig fram. Och alltsammans börjar därhemma. Eller i skolan.

Vi ser även en utveckling där unga människors nätverk splittrats med flyttlassen från Norrland och andra glesbygder samtidigt som generationer avlägsnar sig från varandra även av andra orsaker. Många är de ensamstående unga mödrar jag möter som saknar en farfar eller mormor som kunde förklarat hur man tar hand om en trött och snuvig treåring som inte vill kläs på en tidig morgon inför dagislämning. Eller kan rycka in ett veckoslut när allt är av i alla ändar.
Detta är naturligtvis en helt personlig betraktelse, men jag tycker att jag dagligen ser dessa mönster. Som spår i sanden, dåligt läkta ärr på hens vänstra underarm eller kanske bara som tyst förtvivlan.
Och visst far pojkar och unga män ofta illa. Men ungas psykiska ohälsa är i utpräglad grad en fråga om kön där kvinnorna drabbas hårdast. De flesta unga kvinnor jag möter som patient­er är eller har varit utsatta för någon typ av sexuella övergrepp eller annan allvarlig kränkning fysiskt eller psykiskt. I regel av sina närmaste. Oftast en man.

Politikernas löften om satsningar för att förebygga psykisk ohälsa är givetvis vällovliga. Vi kommer tacksamt ta emot ökade resurser för vård och behandling av unga med psykisk ohälsa. Men i grund och botten skördar vi den ohälsa som samhället förtjänar.