Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi måste stoppa Tvärförbindelsen

Fredag 19 november genomförde Allt åt alla Stockholm och andra klimataktivister en blockad av Trafikverkets kontor.
Fredag 19 november genomförde Allt åt alla Stockholm och andra klimataktivister en blockad av Trafikverkets kontor. Bild: Privat

Dagens ETC. Om Sveriges myndigheter ska ha någon legitimitet alls måste samtliga instanser ta hänsyn till klimat och miljö. Trafikverkets planer att bygga Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm visar i stället att man struntar i klimatmål och människors hälsa till förmån för ekonomiska ­intressen och föråldrad bilism.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Motorvägen Tvärförbindelse Söder­törn planeras gå genom ­Stockholms södra förorter och ett antal naturreservat. En tidigare variant av vägen, då under namnet Söder­leden, skrotades 2013 eftersom den ansågs bryta mot Miljöbalken. Man skulle därför kunna tro att Trafikverket nu satsat ordentligt på att ta med klimatomställning i planeringen. Så verkar dock inte vara fallet. Enligt deras egen miljökonsekvensbeskrivning kommer ”den nya motortrafikleden inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan (och) motverkar det nationella målet om att ­Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”. Naturvårdsverket har också varit mycket kritiska, och har försökt stoppa motorvägen med stöd av klimatlagen. 

Trafikverkets argument är att de måste bygga motor­vägen eftersom trafikmängden i framtiden kommer öka (trots mål om att den ska minskas). Det baserar de på en ideologisk prognos där ökad befolkning och tillväxt betyder ökad biltrafik, som om det vore en naturlag. Att de själva har makt att påverka huruvida biltrafiken ökar eller minskar genom den infrastruktur de bygger vill de inte kännas vid. Istället fortsätter de som vanligt och väljer att bygga ytterligare en klimatskadlig motorväg.  Det är fullt möjligt att bygga en ekologiskt rättvis stad som tjänar befolkningens gemensamma intressen. En tätbyggd stad utan nya motorvägar och kraftigt ökade transporter där fotgängare, cyklister och en avgiftsfri kollektivtrafik får stå i centrum. Men det är inte hälsan för boende längs vägen eller en klimatsäker framtid som Trafikverket planerar för. I stället är det rikas levnadsvanor och närings­livets tillväxt det handlar om.  

Det är bland andra storföre­tagen Ikea, Coca-Cola och Axfood som konsulterats och som tjänar på den utvidgade transport­kapaciteten in till Stockholmsområdet. Det är alltså tydligt att Trafikverket, precis som samhället i stort, sätter ekonomi framför människor och klimat. Det är sådana prioriteringar som gör att destruktiva projekt som Tvär­förbindelse Södertörn fortsätter att planeras och godkännas.  

Stora infrastrukturprojekt har kraftig påverkan på samhälle och klimat under lång tid framöver och borde därför jämlikt spegla allas intressen. Men när Trafikverket struntar i sitt klimat­ansvar och expertmyndigheter, forskare och lagar ignoreras, vilken reell chans har då vanligt folk att påverka?  Det kan inte sägas vara något annat än en skendemokrati, en charad som i slutändan ändå alltid är menad att resultera i ­business as usual. Vi har därför litet hopp om att byråkratiska metoder som yttranden och namninsamlingar kommer räcka för att sätta stopp för detta skadliga motorvägsbygge.  

Vi känner oss alltså tvungna att tillgripa direktaktion, som när vi fredag 19 november blockerade Trafikverkets huvudentré. För institutioner som är beredda att bygga oss närmre en klimatkatastrof saknar moralisk och demokratisk legitimitet, och det är nödvändigt att försöka hindra dem i deras arbete. Tillsammans måste vi stoppa Tvärförbindelsen och klimatförstörelse!