Debatt. .

2019-10-07 00:24
”Sverige har alla förutsättningar som behövs för att klara av att minska hemlösheten och se till att varje människa har ett tryggt hem”, skriver debattören. Bild: Henrik Montgomery/TT
”Sverige har alla förutsättningar som behövs för att klara av att minska hemlösheten och se till att varje människa har ett tryggt hem”, skriver debattören.
Puffetikett
Dagens ETC

Vi behöver ett nationellt ansvar för hemlösheten

Hemlöshet är ett bostadsproblem som vi måste lösa tillsammans. Inte en konsekvens av människors personliga problem. Det behövs ett nationellt ansvar för att alla människor har ett hem. Det skriver Emma Hult (MP), bostadspolitisk talesperson.

När sommaren övergår till höst och hösten för varje dag blir allt kallare blir livet för Sveriges hemlösa ännu svårare. Kylan känns som allra mest av människorna som hamnat i kläm, som står utanför samhället och utan bostad. 

I Sverige ökar hemlösheten i en oroande omfattning. Den akuta hemlösheten blir allt vanligare och allt fler barn vräks tillsammans med sina föräldrar. Ett barn kan aldrig ta ansvar för vilken situation barnets föräldrar befinner sig. Ett barn kan aldrig rå för eller behöva ta konsekvenserna för sin egen boendesituation. 

Jag är övertygad om att vi ­politiskt inte tycker att det är önskvärt att människor är hemlösa eller att barn vräks från sitt hem. Det behövs dock politisk vilja och prioritering av pengar för att lösa utmaningen. Marknaden kommer inte kunna lösa den utveckling vi ser. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I Finland minskar hemlösheten och det är hög tid att vi vänder blicken mot vårt grannland och drar lärdomar av deras arbete. Finlands politiker, från vänster till höger har varit tydliga med två saker: 1) De tänker minska hemlösheten i landet och 2) Det får kosta pengar. De har tagit fram en nationell strategi med den tydliga målsättningen att minska hemlösheten. En strategi som utgår från den hemlöses rättigheter och behov. Strategin innehåller en plan för samverkan mellan stat, kommun och lokala aktörer. Det är en modell som borde fungera väl i samverkanslandet Sverige. De har också undersökt behoven för människor som står utan ett hem och utifrån det tagit fram olika boendelösningar som löser olika gruppers bostadsbehov. Människor som befinner sig i hemlöshet är inte en homogen grupp.

Vi behöver se hemlöshet som ett bostadsproblem som vi måste lösa istället för som en konsekvens av människors personliga problem. Ingen vill vara hemlös. Bostad först är en modell som fler kommuner i Sverige behöver använda. Det är en modell som bygger på att ge individen rätt förutsättningar, i detta fall en bostad. När individen har en tryggare grund att stå på är det lättare att ta tag i andra utmaningar som personen har. Utan en fast adress är det oerhört svårt att få anställning eller söka studieplats. Utan ett hem är det svårt att kunna utföra ett jobb eller att plugga. Utan någonstans att bo slås hundratals barns liv i spillror. Varje dag.

För att minska hemlösheten i Sverige så behövs ett nationellt ansvar, det räcker inte med att olika aktörer jobbar vidare på sitt håll. Vi behöver se till att det byggs bostäder som fler än bara de med fet plånbok har möjlighet att efterfråga. Vi behöver en nationell strategi som samlar relevanta aktörer likt modellen som finns i Finland. Vi behöver se till att fler kommuner tar sitt bostadsförsörjningsansvar och tillämpar principen om bostad först. Vi behöver också tillförlitlig statistik som tydligt visar på hur situationen för hemlösa utvecklas över tid. Med den utveckling av utbredd hemlöshet vi har i dag behövs statistiken tas fram med tätare mellanrum.

Sverige har alla förutsättningar som behövs för att klara av att minska hemlösheten och se till att varje människa har ett tryggt hem. Vi behöver ta ett nationellt ansvar för att lösa situationen för de som står utan en bostad.

Emma Hult 
Emma Hult, ordförande i Civilutskottet och bostadspolitisk talesperson (MP).