Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi accepterar inte fler tomma löften

Idag håller Fridays for future en global klimatstrejk. Debattörerna uppmanar vuxna att ta samma ansvar för klimatet och ställa sig bakom de ungas uppror.
Idag håller Fridays for future en global klimatstrejk. Debattörerna uppmanar vuxna att ta samma ansvar för klimatet och ställa sig bakom de ungas uppror. Bild: Anders Wiklund/TT

Dagens ETC

Nu är det strejk för klimatet igen. Tusentals svenska föräldrar, psykologer, präster och forskare allierar sig med barnen och kräver en politik som agerar direkt och inte skjuter krisen framför sig.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Idag, den 19 mars, skolstrejkar återigen barn och unga, över hela världen, för klimatet. Fridays for future kräver att världens makthavare tar steget från ord till handling. De ropar: No more empty promises. De ungas röster är starka och deras krav förankrade i aktuell forskning. Vi vet att de närmaste åren är helt avgörande.

Som vuxna från olika delar av civilsamhället samlar vi oss nu och ställer oss bakom de ungas uppror och upprop: Vi accepterar inte fler tomma löften, vi kan inte nöja oss med små justeringar av kursen när vi behöver hitta en helt ny väg. Vi behöver klimatmål och en klimatpolitik som inte innebär att vi skjuter åtgärderna framför oss eller förlitar oss på lösningar som ännu inte finns. Målet att nå netto noll 2045 är för vagt och för sent. Och när det klimatpolitiska rådet granskar regeringens politik drar de slutsatsen att regeringen med den nuvarande politiken inte ens når sina egna klimatmål.

Det finns ett politiskt ansvar för allas hälsa, särskilt barnens, skriver psykologerna i Psychologists for future i ett öppet brev till regeringen:

”Regeringens agerande i klimatfrågan är avgörande för att minska ungdomars rädsla och för att stärka deras hopp och framtidstro. Ung-domarna behöver se att regeringen är redo att göra det som krävs för att vi ska nå Parisavtalet och därmed skapa bättre förutsättningar för deras framtid.”

Men det är också en fråga om att bevara det förtroende som håller samhället samman, skriver Preachers for future i ett brev till Sveriges riksdag och regering:

”Alla viktiga uppdrag bygger på förtroende. Det gäller som förälder och medmänniska, det gäller i yrkes-livet och inte minst för politiker och andra förtroendevalda. Utan förtroende faller de många relationer som samhället bygger på. Förtroende växer när vi visar vilja att förändra och förändras och när politiska beslut står i proportion till situationens allvar. Det finns bara en planet, ett gemensamt hus för mänskligheten, och vi kan inte skjuta ansvaret framför oss längre. Vi behöver vara vuxna som förtjänar de ungas förtroende. Preachers for future (diakoner, pastorer, präster med flera) vill uppmana ledamöter i Sveriges riksdag och särskilt Sveriges regering att ta barn och ungas önskan om kraftfullare åtgärder i relation till nödläget för klimatet på allvar.”

Parents for future betonar:

”Vi kräver att alla relevanta beslut från och med nu – från kommunpolitiken till den nationella arenan – sätter barnens bästa främst genom att utgå från Barnkonventionen som blev lag förra året.”

Och forskare i Scientists for future intygar att de ungas upprop är vetenskapligt befogat:

”Vi är en del av ett internationellt nätverk, och i den svenska grenen är vi cirka 1000 forskare från olika discipliner och lärosäten som samlas kring insikten att de närmaste åren är helt avgörande för hanteringen av klimatkrisen. FN konstaterade nyligen i en rapport att alla de nationella utfästelserna att minska koldioxidutsläppen i Paris-avtalet, bara räcker till 0,5 procent minskning från 2010 till 2030, där en global minskning av koldioxidutsläpp motsvarande 45 procent skulle behövas globalt. Ungdomarna i Fridays for future har alltså helt rätt när de hävdar att för lite görs för att stoppa klimatförändringarna. Vi står helhjärtat bakom ungdomarna och manar och stödjer nu våra politiker och andra makthavare att våga fatta även svåra beslut som är helt avgörande för vilket klimat våra barn kommer att leva i, och vilka prövningar deras och kommande generationer kommer att utsättas för.”

Vi vill, som People For future, bjuda in vuxna att gå samman och ta ansvar och verka för ett samhälle där vi aktivt möter kriserna som hotar vår livsmiljö och står upp för en trygg framtid för alla. 

No more empty promises!

Andrea Herrera

Jörg Hellkvist

för People For Future (växande nätverk)

David Fopp

Elisabeth Ekener

för Scientists for future (nätverk med mer än 1 000 medlemmar i Sverige och tiotusentals globalt)

Elinor Eskilsson Strålin

Christine Bertlin

för Psychologists for future (nätverk med mer än 600 medlemmar)

Lena Bergström

för Preachers for future (nätverk med mer än 500 medlemmar) 

Cilla Holm

för Parents for future (nätverk med mer än 300 medlemmar)