ETC Örebro

Debatt: Vårt vatten måste renas från läkemedel

”Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. En stor del av denna konsumtion hamnar i miljön”, skriver debattörerna.
”Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. En stor del av denna konsumtion hamnar i miljön”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Freeimages

ETC Örebro. Vi kan ännu inte förutse de långsiktiga konsekvenserna av den ökande mängden läkemedelsrester i våra vatten.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

I Sverige har vi förmånen att ha tillgång till rent dricksvatten. Men få vattenreningsverk i Sverige har i dag tillgång till teknik som renar vattnet från den snabbt ökande mängd läkemedelsrester som finns. Ett resultat av de ökande läkemedelsresterna är att vi nu ser fiskar i våra vattendrag som är tvåkönade – och sterila.  

Vi har kommit långt i Sverige med rening av vårt vatten och tillgången till detsamma. Men rent vatten är inget vi kan ta för givet utan att kontinuerligt värna om det. Under de senaste 20 åren har läkemedelskonsumtionen fördubblats i Sverige. Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. En stor del av denna konsumtion hamnar i miljön. Dessa läkemedelsrester, inklusive preventivmedelsrester, syns redan på vattenlevande organismer som exempelvis mörtarna som i många fall har blivit tvåkönade. Vi kan ännu inte förutse de långsiktiga konsekvenserna av den ökade mängden läkemedelsrester i våra vatten. Vi kan heller inte förutse den så kallade ”cocktaileffekten” av flera preparat för fosterutveckling och folkhälsa för dagens och framtida generationer. 

Centerkvinnornas miljögrupp besökte nyligen Käppala reningsverk utanför Stockholm där man utvecklat en vattenreningsprocess för att rena vattnet även från läkemedelsrester. På Käppalaverket pågår nu ett pilotprojekt där ozonering och aktiverat kol används som reningsmetoder. Pilotanläggningen för dessa försök har byggts i en container, vilket gör det möjligt att flytta den till ett annat reningsverk i ett senare läge.

Problemet går att åtgärda. Förutom att verka förebyggande, genom minskad överanvändning av läkemedel samt höjd kunskapsnivå om vikten av att lämna in överblivna läkemedel till apoteken, måste vi säkerställa att Sveriges samtliga vattenreningsverk får tillgång till den teknik som möjliggör att rena både avloppsvatten och dagvatten från läkemedelsrester. Finansieringen sker genom en kombination av grön skatteväxling i form av en högre kemikalieskatt, samt en miljöavgift för tillverkarna. Så skapar vi incitament för tillverkning av läkemedel som lättare kan renas. Då får vi färre kemikalier i omlopp – och rent, läkemedelsfritt vatten som är tillgängligt för alla.