Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Varför talas det så lite om sex timmars arbetsdag?

ETC Göteborg.

Sex timmars arbetsdag. Allmän arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Frågan som det nästan inte pratas om, och när den väl tas upp så blir det snabbt förkastat som ”populism” eller avfärdat med argument så som att ”vi har inte råd”.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Sex timmars arbetsdag. Allmän arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Frågan som det nästan inte pratas om, och när den väl tas upp så blir det snabbt förkastat som ”populism” eller avfärdat med argument så som att ”vi har inte råd”. 

Men arbetstidsförkortning är mer än bara en fråga om bekvämlighet och fritid. Det är en reform som skulle påverka många olika delar av vårt samhälle och har potential att påverka frågor som jämställdhet, arbetsvillkor och jobbpolitik. Många människor, inte minst inom kvinnodominerade yrken, arbetar så mycket att de bränner ut sig medan andra inte vill annat än att få ett arbete. En arbetslöshet som snarare kommer öka i takt med att arbeten försvinner på grund av bland annat tekniska effektiviseringar. Du behöver inte vara särskilt radikal för att hålla med om att det är en absurd situation. Att vi inte skulle ha råd är heller inte sant, att sänka arbetstiden till sex timmar skulle kosta mindre än alliansregeringens jobbskatteavdrag. ”Livspusslet” är ett begrepp som lanserats av tjänstemännens centralorganisation TCO. Många känner förmodligen igen sig i att försöka få vardagen att gå runt med jobb, familj och hushållssysslor. En del tvingas välja mellan heltidslön och att hinna ta hand om familj och hushåll varför det också är vanligt att många, framför allt kvinnor, väljer att gå ner i tid. Det är en en stor orsak till det lönegap som finns mellan män och kvinnor och frågan är därför även en viktig jämställdhetsfråga. För en generell arbetstidsförkortning skulle inte bara innebära ökad fritid för dem som arbetar heltid, utan även ökad lön från deltidslön till heltidslön för de som redan arbetar sex timmar om dagen. 

I Göteborg har vi i Vänsterpartiet varit med och drivit igenom ett försök med sex timmars arbetsdag för personalen på Svartedalens äldrecentrum. En förändring som vi tror kommer att ge positiv effekt för såväl de anställdas arbetsmiljö som vården för de äldre. 

1919 beslutades det i Sverige att gå över ifrån tio till åtta timmars arbetsdag. Redan då var det många som var skeptiska, företag skulle gå i konkurs och ekonomin skulle braka ihop. Men så blev det inte, och i dag är det nog få som skulle vilja gå tillbaka till en tiotimmarsdag. Jag tror inte heller att det är särskilt många som skulle ha något emot att arbeta sex timmar om dagen för samma lön, ifall du nu inte tycker att de två sista timmarna på jobbet är de roligaste. Så varför talas det egentligen så lite om sex timmars arbetsdag? För vem säger egentligen nej till mindre stress, mer fritid, piggare medarbetare, ökad jämställdhet och lägre arbetslöshet?