Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Vad innebär bostäder med rimliga hyror?

”Som det ser ut nu är den enskildes kostnader för en bostad med särskild service inte rimliga, de är inte anpassade till individens inkomster, trots att det var tanken från början och tydligt formulerat i LSS-lagstiftningens förarbeten”
”Som det ser ut nu är den enskildes kostnader för en bostad med särskild service inte rimliga, de är inte anpassade till individens inkomster, trots att det var tanken från början och tydligt formulerat i LSS-lagstiftningens förarbeten” Bild: Bild: Elise Amendola/AP/TT

ETC Stockholm.

Ett av stadens inriktningsmål för 2018 är en sammanhållen stad och i detta mål inkluderas att det ska finnas bostäder med rimliga hyror. En fråga som väcks är vad staden räknar som rimliga hyror, är det hyror som är utformade med hänsyn till kommunmedborgarnas ekonomiska förutsättningar? Då även personer med svaga ekonomiska förutsättningar?
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Personer som bor i särskilda boenden enligt LSS har ofta mycket låga inkomster, aktivitets- eller sjukersättning på garantinivå eftersom de flesta inte har lönearbetat. För att få insatsen bostad med särskild service måste man ha en omfattande funktionsnedsättning. Från början var det tänkt att den enskildes kostnad för bostad med särskild service skulle vara en avgift med förbehållsbelopp, så att den enskilde skulle ha medel kvar för övriga behov. Tyvärr tillämpas inte detta utan man tar ut hyra istället för avgift.

Hyran är ofta hög. Inte minst eftersom att staden även lägger på hyra för gemensamhetsutrymmen på den enskildes hyra. Dessa gemensamhetsutrymmen slår hårdare än i ett vanligt hyreshus eftersom det är färre individer i en bostad med särskild service. HSO Stockholms stad anser att dessa utrymmen ska ses som en del av stödet i dessa boenden och stödet är enligt lagen kostnadsfritt. Innan år 2008 tog Stockholms stad inte ut hyra för gemensamhetsutrymmen. När man väl började innebar det hyreshöjningar på upp till 25 procent. 

Som det ser ut nu är den enskildes kostnader för en bostad med särskild service inte rimliga, de är inte anpassade till individens inkomster, trots att det var tanken från början och tydligt formulerat i LSS-lagstiftningens förarbeten. I praktiken innebär det att anhöriga i många fall får tillföra pengar eller att kommunen får stå för försörjningsstöd. Det är långt ifrån lagstiftningens intention som har syftet att garantera personer med omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. 

Det är positivt att Stockholms stad har målet att öka andelen bostäder till rimliga hyror. Det är hög tid att avskaffa hyra för gemensamhetsutrymmen i bostäder med särskild service enligt LSS. Denna hyressättning är helt enkelt inte förenlig med stadens ambitioner om rimliga hyror.

HSO Stockholms stad

HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar med medlemmar i Stockholms stad.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00