Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "Om det är demokrati att SDU kommer hit är våra protester också det"

Protester mot en SDU-demonstration i Göteborg.
Protester mot en SDU-demonstration i Göteborg. Bild: Bild: Adam Ihse/TT

Dagens ETC.

Om vår skola väljer att bjuda in SDU som ett sätt att förespråka demokrati, så kan skolledningen inte samtidigt ta ifrån elevernas rätt att protestera och visa vad vi tycker om både deras politik och skolledningens beslut.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Om vår skola väljer att bjuda in SDU som ett sätt att förespråka demokrati, så kan skolledningen inte samtidigt ta ifrån elevernas rätt att protestera och visa vad vi tycker om både deras politik och skolledningens beslut, skriver elever på Uddevallas gymnasieskola Agneberg i ett öppet brev till rektorn och berörda lärare.

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. I morgon, den 7 maj, har ni i skolledningen valt att bjuda in alla storsatsande partiers ungdomsförbund till vår skola. Föregående valår har ni endast bjudit in de i Europaparlamentet sittande partiernas ungdomsförbund – men inte i år. Detta innebär att även Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har blivit inbjudna. Flera elever har protesterat och pratat med ansvariga lärare samt rektorn – vi vill inte ha ett rasistiskt ungdomsförbund med rötter i nazismen på vår skola. Budskapet från er sida var att de fortfarande kommer att bjudas in. Dessutom har ni tydligt meddelat att om vi väljer att dela ut flygblad med information om varför vi tycker att SD är ett rasistiskt parti, kommer vi att bli fråntagna dessa om rektorns underskrift inte finns på dem. Vi har även fått tillsägelsen att ”inte ställa till med bråk” under deras besök på skolan.

Eftersom ni inte visat er ta någon hänsyn till vårt önskemål om att göra som föregående år och endast bjuda de sittande partiernas ungdomsförbund, och dessutom hotat tysta våra protester genom att konfiskera våra flygblad, vill vi nu skriftligt tala om varför vi protesterar.

Ni säger att flera av skolans elever ”ligger och gränsar” till att rösta på SD, och att skolan även måste se till deras intressen. Vi svarar med att flera av skolans elever inte är så kallade ”etniskt svenska”, och känner sig hotade av SD:s politik där det tydligt framgår att de vill deportera alla migranter som kommit till Sverige efter 1970 och där partiledaren öppet beskriver islam som det största hotet Sverige står inför och att han ska göra allt i sin makt för att ”vända trenden”. SD lyfter även fram frågan om vem som är svensk, vilket är en öppet nationalistisk fråga som delar upp människor i ”vi” och ”dom”, vilket för oss ifrån varandra och skapar motsättningar och segregation grupper emellan.

Ni säger till oss elever att vi måste ”ta debatten” istället för att vända ryggen till, ni tittar skeptiskt på oss när vi hävdar att Sverigedemokraternas politik går emot svensk skolas värdegrund. Det kan tyckas märkligt att det är vi elever som därför behöver uppmärksamma vad värdegrunden omfattar:

Människolivets okränkbarhet

Individens frihet och integritet

Alla människors lika värde

Jämställdhet mellan könen

Solidaritet mellan människor

Rasism och främlingsfientlighet bryter mot skolans värdegrund, vilket även står på Skolverkets hemsida. I Agnebergs egen värdegrundspolicy står det: ”På Agneberg ska alla ha en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla former av diskriminering eller trakasserier på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall motverkas och förebyggas.” Bilden av SD har i många medier gått från att det är ett rasistiskt parti till ett främlingsfientligt parti, till idag endast ett invandrarkritiskt parti. Liksom de flesta anser vi att deras politik inte har förändrats, snarare att den har blivit accepterad och därmed normaliserad. Genom att välkomnas till skolan accepteras deras politik samt retorik ytterligare.

Främlingsfientligheten i samhället är inget som vi kan acceptera, däremot bekämpa. Skolan är en avgörande institution när det gäller att skapa framtidens samhällsmedborgare. Därför är det av avgörande betydelse att skolan utgår från det som är skolans uppdrag och värdegrund.

Ni säger att vi lever i en demokrati, och att det är odemokratiskt att undvika att bjuda in ett parti. Vi svarar med att ja, vi lever i en demokrati, och vi vill visa vad vi tycker. Om Agnebergs skola väljer att bjuda in SDU som ett sätt att förespråka demokrati, så kan skolledningen inte samtidigt ta ifrån oss elever vår rätt att protestera och visa vad vi tycker om både deras politik och skolledningens beslut. Det framstår inte endast som hycklande utan dessutom som mycket problematiskt med hänsyn till den värdegrund skolan säger sig stå för.

Det är allvarligt att skolledningen väljer att bjuda in politiska företrädare som gör skolan till en otrygg plats för dess egna elever. Det blir ännu allvarligare när ni väljer att tysta elevernas röster. Det här är Vår skola, vår plattform som ska vara vår trygga arbetsplats – ingen allmän plats där huvuduppdraget är att ta hänsyn till diverse politikerbehov inför ett val, där människofientliga partier välkomnas och normaliseras. Ni menar att vi måste ”ta debatten”. Vi tar debatten! Men ni tystar den. Ni tar ifrån oss våra demokratiska rättigheter genom att ta ifrån oss rätten att protestera, genom hoten att konfiskera våra flygblad och varningen om att inte ”ställa till med bråk”. Vad hände med elevdemokratin? Var är det civilkurage som både vårdpersonal, läkare och brandmän har visat under just denna vår?