Hoppa till innehållet

Djurrätt

Debatt: Tusentals djur plågas för antikroppar när moderna alternativ ignoreras

Dagens ETC

I Ängelholm ska tusentals djur ingå i ett försök att skapa antikroppar – i strid mot etiska riktlinjer. Ändå finns det moderna alternativ till metoden. Nu måste vi stå upp för djurens rättigheter och stoppa de plågsamma durtesterna.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.
Kommentera

Capra Science Antibodies AB, ett företag beläget strax utanför Ängelholm, har nyligen fått klartecken för ett synnerligen kontroversiellt djurförsök. Detta projekt innebär att tusentals djur, inklusive 1 500 kaniner och 2 500 möss, kommer att användas för att producera antikroppar genom regelbundna blodtappningar. Beslutet har väckt stark kritik och strider mot etiska riktlinjer och vetenskapens ansvar i en tid där djurfria alternativ inte bara är möjliga utan även effektiva.

Det är en etisk skandal att sådana experiment får grönt ljus trots att moderna metoder utan djur finns tillgängliga. Capra Science Antibodies AB:s projekt, som har godkänts av Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd, omfattar användning av cirka 1 500 kaniner, 1 000 höns, 2 500 möss, 300 getter, 100 alpackor och 20 lamor för antikroppsproduktion. Dessa djur kommer att fungera som blodgivare och utsättas för regelbundna blodtappningar, en procedur som innebär ett avsevärt lidande för djuren.

Lagstiftning kräver att djurförsök inte får godkännas om djurfria alternativ finns tillgängliga. Enligt Djurskyddslagen ska en noggrann avvägning göras mellan försökets nytta och djurens lidande. Projektets vaga beskrivning försvårar dock en detaljerad bedömning av dess vetenskapliga nödvändighet, vilket ytterligare understryker bristerna i det etiska övervägandet bakom godkännandet.

Ett betydande steg togs 2020 när EU-kommissionens forskningsservice, EURL ECVAM, rekommenderade att djur inte längre bör användas för antikroppsproduktion, utom i mycket sällsynta fall med starka vetenskapliga skäl. Denna rekommendation ignoreras nu av Capra Science Antibodies AB, som förefaller vara mer intresserade av att fortsätta med traditionella, djurplågande metoder än att anpassa sig till moderna, etiskt försvarbara alternativ.

Två ledamöter i den djurförsöksetiska nämnden reserverade sig mot beslutet och hänvisade till den bristande vetenskapliga motiveringen samt EURL ECVAM:s slutsats att djurfria metoder ofta producerar överlägsna antikroppar. Detta visar att det även inom nämnden finns starkt motstånd mot projektet, vilket gör godkännandet än mer tvivelaktigt.

Det är också oroväckande att beslutsprocessen i nämnden verkar ha påverkats av argument som inte direkt berör de etiska aspekterna av djurförsöken. Detta belyser behovet av en kontinuerlig utvärdering och uppdatering av forskningsmetoder i takt med nya vetenskapliga framsteg och etiska överväganden. För att uppnå verklig förändring måste djurfria alternativ prioriteras konsekvent, speciellt när dessa alternativ både är tillgängliga och effektiva.

Det är hög tid att vi står upp för djurens rättigheter och kräver en förändring mot en etisk och hållbar forskningspraxis.

Framtida beslut kring forskningsprojekt som innebär djurförsök måste baseras på en solid vetenskaplig grund och respektera de etiska principerna om de tre R:na (Replace, Reduce, Refine). Det är vår skyldighet som ett modernt och upplyst samhälle att minimera djurens lidande och istället satsa på att utveckla och använda metoder som inte involverar djur.

Capra Science Antibodies AB:s projekt är en påminnelse om att vi inte får vara nöjda med status quo. Vetenskapens framsteg får inte ske på bekostnad av djurens välbefinnande, särskilt när alternativ som kan ersätta djurförsök redan finns. Det är hög tid att vi står upp för djurens rättigheter och kräver en förändring mot en etisk och hållbar forskningspraxis.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.