Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Tumma inte på tillgängligheten

Katerin Mendez, socialpolitisk talesperson Fi Julia Bahner, kommunfullmäktigeledamot Fi Göteborg
Katerin Mendez, socialpolitisk talesperson Fi Julia Bahner, kommunfullmäktigeledamot Fi Göteborg Bild: Bild: Fi

Dagens ETC

"Assistans ger möjlighet till ett meningsfullt och likvärdigt liv för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Nu riskerar den att begränsas för att spara pengar."
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I dag är det internationella funktionshinderdagen. Feministiskt initiativs mål är att tillgänglighetsfrågan ska vara ständigt närvarande i all vår politik. Som ett rättighetsdrivet parti verkar vi för att tillgänglighet - fysisk, social, kompetensmässig - ska utgöra en naturlig del av alla politiska områden. Vi verkar för att synliggöra de begränsningar som funktionsnormer många gånger innebär för dem av oss som faller utanför majoritetssamhället.

Sedan 2009 driver Sverige en funkispolitik som tar avstamp i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen är i sig ett paradigmskifte. Den innebär att det internationella samfundet skapar förutsättningar för en syn där människor med funktionsvariationer ses som likvärdiga samhällsmedlemmar med fulla mänskliga rättigheter, istället för som föremål för välgörenhet, medicinsk behandling och socialt skydd.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Denna synvända betonar vikten av att samhället tar sitt ansvar för att utforma tillgängliga miljöer som främjar delaktighet. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter, där representation och delaktighet utgör navet.  

En uttalad ambition i konventionen är att ”alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter” med målet att människor med funktionsvariationer ska kunna leva ett oberoende liv och delta fullt ut i samhället.

I Sverige har vi fortfarande långt kvar i vårt arbete för att skapa ett tillgängligt och inkluderande samhälle. Myndigheten för delaktighets senaste rapport visar att de idag kända hälsofrämjande faktorerna i individers liv - ekonomi, arbete, utbildning, fritid och hälsa, är områden där människor med funktionsvariationer har det avsevärt sämre än majoritetsbefolkningen. Bland annat saknar dubbelt så många personer med funktionsvariationer arbete jämfört med befolkningen i övrigt, värst drabbade är kvinnor då fler kvinnor än män är utan arbete.

Trots att vardagen är mer ansträngd för människor med funktionsvariationer riskerar vår sittande feministiska regering att ytterligare försämra livsvillkoren för de av oss med behov av stöd och service i vardagen. Rättighetsreformen LSS som bland annat innebär rätten till personlig assistans, ses just nu över av regeringen. Assistans ger möjlighet till ett meningsfullt och likvärdigt liv för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Nu riskerar den att begränsas för att spara pengar.

Feministiskt initiativ verkar för att människors rättigheter ska överordnas ekonomiska intressen. När regeringen av ekonomiska skäl rättfärdigar en samhällsutveckling där individer i stort behov av samhällets stöd fråntas dessa, är det upp till oss alla att säga ifrån - det är en fråga om demokrati och solidaritet. Den 3 december samlas vi runt om i landet för att manifestera för att bevara assistansen. Feministiskt initiativ verkar för att regeringen ska tänka om och göra rätt. Tillgänglighet och rätten till assistans är en fråga om mänskliga rättigheter, delaktighet och demokrati - frågor som en välfärdsstat aldrig får tumma på.