Debatt. .

2017-06-08 16:00
Wanja Kaufmann / Aida Badeli. (Grön ungdom)
Wanja Kaufmann / Aida Badeli. (Grön ungdom)

Tumma inte på de mänskliga rättigheterna, Theresa May

En inskränkning av de mänskliga rättigheterna kommer endast att begränsa vår frihet, inte terrorismen.

Dagen efter det hemska terrorattentatet vid London Bridge höll Storbritanniens premiärminister Theresa May tal. Där framförde hon bland annat att:

“Enough is enough. Alla måste fortsätta sina liv som vanligt. Vårt samhälle ska fortsätta fungera i enlighet med våra värderingar. Men när det gäller hur vi bemöter terrorism och extremism, så måste förändringar ske. Våld får aldrig tillåtas störa den demokratiska processen. Vi som nation svarar som vi alltid svarar när vi ställs inför övervåld. Vi måste enas och hjälpas åt och tillsammans ta oss an och besegra våra fiender”


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Men i tisdags, bara några dagar efter anförandet kring enighet och den demokratiska processen, förklarade Theresa May plötsligt att hon är beredd att ändra på lagar om de mänskliga rättigheterna. Detta om lagarna står i vägen för bekämpandet av terrorism.

Hennes förslag går ut på att misstänkta terrorister ska kunna få sin frihet och rörlighet begränsad, om det finns tillräckligt stora misstankar att de skulle kunna utgöra ett hot mot nationen. Trots att det inte finns tillräckligt med bevis för att ställa dem inför rätta. Det ska också bli lättare att utvisa personer som har misstankar riktade mot sig.

Detta skulle alltså innebära en inskränkning av den starka rättsstat som finns till för att skydda de mänskliga rättigheterna. I en rättsstat står ingen varken under eller över lagarna. Staten är skyldig att följa gällande rätt. Ingen individ får straffas för något som inte står med i lagen, och denna princip är grunden till en stark rättsstat. Att frånta människor deras fria rörlighet är ett allvarligt brott mot deras integritet och frihet. Det är en behandling som inte ska missbrukas.

Alla måste kunna fortsätta sina liv. Samhället ska kunna fungera i enlighet med Storbritanniens värderingar, där den demokratiska processen aldrig får störas av våld. Att inskränka fundamentala rättigheter som de mänskliga rättigheterna, är inte att respektera den demokrati vi lever i.

En inskränkning i de mänskliga rättigheterna innebär att den demokratiska process som finns snabbt kommer att försvagas. Likaså kommer enigheten att försvagas, och grupper ställs mot varandra.

Om Theresa Mays förslag får genomslag skulle hon inte bara tumma på våra allra mest grundläggande och självklara rättigheter. Hon skulle även få problem med efterlevnaden av europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. En konvention som May så sent som i maj deklarerade att Storbritannien ska stå kvar som undertecknare av – trots Brexit.

Enligt BBC skulle de åtgärder som May föreslår rent tekniskt sett kunna innebära ett brott mot denna konvention. Det gäller specifikt artikel 5, som berör rätten till frihet och säkerhet, och artikel 8, som berör rätten till skydd för privat- och familjeliv.

Genom att tillämpa konventionens artikel 15, avvikelse från konventionsförpliktelse vid nödläge, skulle May kunna komma undan med detta. I praktiken innebär dock detta att hon måste utropa undantagstillstånd i Storbritannien och hävda att landet befinner sig i “krig eller annat allmänt nödläge som hotar nationens existens”. Är premiärministern verkligen beredd att gå så långt?

Under sin tid som inrikesminister skar Theresa May ner på antalet patrullerande gatupoliser med över 20 000. Denna åtgärd, i kombination med tisdagens uttalande, visar på en inställning till säkerhet som grundar sig på misstankar, hat och maktlystenhet snarare än en genuin omtanke om sina medborgare. Det är bra att arbetet med åtgärder för att göra landet säkrare tas på allvar. Men en utveckling där ostraffade människor på basis av åsikter eller sympatier utsätts för integritetskränkande behandling är en utveckling åt fel håll.

De mänskliga rättigheterna skapades för att stärka individens rättigheter, men även statens skyldigheter gentemot individen. Det är en farlig väg att gå om en av världens stormakter börjar rucka på de mänskliga rättigheterna. Om Storbritannien gör det - vad hindrar då fler från att gå samma väg?

Vi får aldrig någonsin tumma på våra mänskliga rättigheter. De lägger grunden för vårt demokratiska samhälle och vår frihet. De gör klart att alla människor har samma värde och gör det möjligt för oss att leva våra liv som vi vill.

En inskränkning av de mänskliga rättigheterna kommer endast att begränsa vår frihet, inte terrorismen.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

 
Aida Badeli, Talesperson i mänskliga rättigheter, Grön Ungdom Wanja Kaufmann, Utrikespolitisk talesperson, Grön Ungdom