Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Träpellets är bra för klimatet

Dagens ETC.

Genom att göra pellets kan man lagra, transportera och på ett rationellt och effektivt sätt använda biobränslen. På bara ett par årtionden har pellets blivit en viktig förnybar handelsvara. Det tillverkas idag omkring 28 miljoner ton pellets i världen, i Europa, Nordamerika och Asien. Pellets används dels i uppvärmning i hushåll för att ersätta eldningsolja, gas och kol, dels i stora kraftverk, där man ersätter främst kol.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Pellets framställs främst av träråvara, i huvudsak från sågspån men också från stamved. Pellets kan också göras av en rad andra bioråvaror, exempelvis restprodukter från jordbruket. I en stort uppslagen artikel i ETC framställs produktionen och användningen av träpellets som en miljöskadlig verksamhet. Det är en felaktig bild.

Visst förekommer det att träd avverkas olagligt, både för byggnads- och möbelvirke och för energianvändning. Men det ska hanteras genom normal miljölagstiftning. EU håller därför på att införa ett obligatoriskt system med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Redan tidigare finns en reglering av handel med virke för att garantera att virket avverkats på lagligt sätt.

Klimatfrågan kan inte lösas utan att vi använder biobränslen i stor skala. Biobränslen är klimatneutrala eftersom ny växtlighet ersätter det man skördar. Träden är levande solfångare.

80 procent av all energianvändning globalt sker med fossila bränslen, kol, olja och fossil gas, som bränns i kraftverk, pannor och motorer. För att göra en snabb omställning och klara klimatet måste vi använda förnybara biobränslen. Pellets är en viktig, rationell och ekonomisk del av denna omställning.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00