Debatt. .

2015-05-31 07:27
”Sju av riksdagspartierna står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och politiker från båda blocken efterfrågar aktivt att det nu lagstiftas.”  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
”Sju av riksdagspartierna står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och politiker från båda blocken efterfrågar aktivt att det nu lagstiftas.”

Tio steg på vägen mot fossilfria transporter

Sverige har satt upp ambitiösa mål för att ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2030. Ändå räcker det inte, skriver samordnaren för 2030-sekretariatet, som här presenterar tio punkter som regeringen måste ta tag i direkt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

2030-sekretariatet har tagit fram en detaljerad rapport som visar hur Sveriges omställning till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går. Sammanlagt 30 indikatorer inom de tre B:na – bilen, bränslet och beteendet – har vägts samman till ett övergripande index utifrån officiella data. På www.2030-sekretariatet.se/indikatorer kan var och en bedöma utvecklingen, bakåt i tid och med projektioner för framtiden. Det gäller hur mycket fossila bränslen som används i transportsektorn, hur kollektivtrafikandelen utvecklas, hur bilpoolerna växer och hur mycket av godset som samlastas eller transporteras energieffektivt.

Vägen framåt kommer inte att vara spikrak. Ibland kommer det att gå väldigt lätt, och vi kan lockas att tro att resten av resan kommer att bli lika enkel. Då och då hamnar vi i en ketchupeffekt, som kan förleda oss att tro att det inte behövs skarpa styrmedel. Andra gånger kommer samhället inte lyckas upprepa tidigare års snabba utveckling, för att sedan genom nya incitament eller teknisk innovation plötsligt skjuta ny fart. Då har vi kommit över en tröskel, som när man ser tillbaka bara var en av många utmaningar.

2030-målet har brett parlamentariskt stöd och de flesta av de åtgärder som föreslagits är redan utredda. I andra fall kan vi ta avstamp i hur utvecklingen varit i andra länder, som i enskilda frågor kommit längre än vi. Vårt sammantagna mål är dock mer radikalt än vad något annat land kan uppvisa. Ändå räcker det inte. När arbetet stöter på patrull är vi oroliga att ingen minister tar ansvaret – helt enkelt för att ansvaret ligger på fem olika ministrar med stor risk att det faller mellan stolarna.

På konferensen Ekotransport 2030 enades vi om tio punkter som regeringen behöver ta tag i direkt: 

1. Ledarskap för 2030-frågorna. Vi är övertygade om att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att nå, men det blir snabbt svårare ju längre vi väntar. Vem kan stå för det?

2. Lagstifta kring 2030-målen! Sju av riksdagspartierna står bakom målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, och politiker från båda blocken efterfrågar aktivt att det nu lagstiftas. Lägg snarast fram det som proposition, så har vi ramverket som visar marknadens aktörer att ni menar allvar.

3. Ta strid med EU-kommissionen. Skattedifferentiering är avgörande för utvecklingen i Sverige – varför skall EU sätta tuffa klimatmål, men samtidigt ta bort de bästa verktygen ur verktygslådan? Regeringen måste ta strid med EU för att få behålla och utveckla våra klimatrelaterade skatter.

4. Beteendeförändringar är en underskattad del i omställningen, där ansvaret är än otydligare här än på andra håll, och bristen på politiska initiativ och förslag minst lika stor.

5. Långsiktighet är A och O. Det behöver inte betyda stelbenthet, utan kan utmärkt innebära stegvisa skärpningar ända fram till slutmålet år 2030.

6. Teknikneutralitet mellan drivmedel – klimatreduktion ur livscykelperspektiv bör vara en stabil plattform för den fortsatta utvecklingen.

7. Akutåtgärder måste hanteras direkt. Förmånsbeskattningen av fordon bortom 2016, den fortsatta finansieringen av supermiljöbilspremien och skatten på biodrivmedel är tre frågor som mycket snabbt måste lösas.

8. Börja tidigt med det långsiktiga. Hösten 2016 ska Sverige redovisa sin alternativbränslestrategi till EU. Liksom Finland bör vi utnyttja detta direktiv till att få en bred
diskussion och ett styrande verktyg, vilket kräver att vi börjar snarast.

9. Vidga infrastrukturbegreppet. Arbetet med infrastrukturpropositionen bör ses som en viktig del av att nå fossilbränsleoberoende, vidgas till frågor som inte normalt berörs, t.ex. bredband och distansarbete.

10. Gå till beslut. Irritationen från branschen är förstås stor när beslut uppfattas som dåliga, ogenomtänkta eller dåligt förankrade. Men på Ekotransport-konferensen var det påtagligt att man nu är mer irriterad på att det som bör beslutas, istället utreds och diskuteras ännu en vända.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Jakob Lagercrantz  
Samordnare, 2030-sekretariatet