Debatt. .

2015-06-28 14:13
I och med avregleringarna av el, järnväg, telekom och banksektorn har Konkurrensverket och tillsynsmyndigheterna ett stort ansvar för situationen på dessa marknader, skriver debattörerna.  Bild: Jae C. Hong/AP/TT
I och med avregleringarna av el, järnväg, telekom och banksektorn har Konkurrensverket och tillsynsmyndigheterna ett stort ansvar för situationen på dessa marknader, skriver debattörerna.

Tillsyn av järnväg och elnät – en läpparnas bekännelse?

Regeringen måste ta ansvar för avregleringarna av samhällstjänster och se till att företag och kunder skyddas mot oskäliga avgiftsnivåer och bristande underhåll av exempelvis järnvägen och elnätet. Det är dags att skärpa kraven på tillsynsmyndigheterna, skriver representanter för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Riksrevisionen har i flera effektivitetsgranskningsrapporter visat på bristande tillsyn av samhällsviktig infrastruktur, exempelvis banksektorn, elnäten och järnvägssystemet. Konsumenternas ställning måste stärkas på flera områden. Det är därför mycket glädjande att Regeringen nu tar krafttag för att skydda konsumenten på finansmarknaden genom att ställa återrapporteringskrav på Finansinspektionens tillsyn. Det var också efter ett regeringsuppdrag om återrapportering av genomförd tillsyn som Finansinspektionen gick ut i ett pressmeddelande och meddelade att flera av storbankerna helt har struntat i de lagstadgade rutinerna för att hindra penningtvätt. Detta visar på det skriande behovet av att tillsyn följs upp, inte minst hos Finansinspektionen. 

Låt oss hoppas att dessa mått och steg även kommer konsumenterna till del på sikt inom järnvägs-, energimarknads- och telekomsektorn, med liknande återrapporteringskrav på tillsynsmyndigheterna inom de områdena; Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen (PTS) och Energimarknadsinspektionen. 

Än har dock inget hänt. Det finns inga återrapporteringskrav på dessa myndigheter, till skillnad från för Finansinspektionen. Det är, tycker vi, högst anmärkningsvärt för en rödgrön regering. 

En skärpt tillsyn är viktigt inte bara ur ett konsumentperspektiv utan också ur ett näringspolitiskt. Och vi anser att vi på ett nytt sätt inom Socialdemokratin behöver börja diskutera hur vi ska kunna utveckla svensk industris konkurrenskraft. Och då måste vi också se sambanden mellan jobben och de tjänster företagen är beroende av. 

I och med avregleringarna av el, järnväg, telekom och banksektorn har Konkurrensverket och tillsynsmyndigheterna Energimarknadsinspektionen, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Finansinspektionen ett stort ansvar för situationen på dessa marknader. De av företagens resurser som idag går till onödigt höga bank-lånekostnader, elnätsavgifter och de resurser som spills på grund av ej fungerande järnvägstransporter och dåligt fungerande mobila telekommunikationer, skadar möjligheten för företagen att konkurrera på en global marknad. Det handlar inte bara om att godkänna skäligheten i elnätsavgiften, utan också att genom tillsyn försäkra konsumenterna/företagen om att underhåll och reinvesteringar sker på adekvat nivå. Rapportering om detta har vi sett väldigt lite av från tillsynsmyndigheterna fram till nu, vilket är allvarligt även utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv.

Därför behöver regeringen utveckla politiken för hur staten tar ansvar för de avregleringar man gjort, och att tillsynsmyndigheterna framöver verkligen skyddar företag och kunder mot oskäliga avgiftsnivåer och mot ett bristande underhåll och reinvesteringar. Effektiva och jämbördiga marknader är avgörande för jobben och samhällets robusthet.

Vi ser därför fram emot ändringar under 2015 i uppdragen till Transportstyrelsen, PTS och Energimarknadsinspektionen så att återrapporteringskrav för deras genomförda tillsyn kommer konsumenter till del även inom deras sektorer. 
 

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.