Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Tendentiös artikel om kostråd

Bild: Bild: Pontus Lundahl / TT

Dagens ETC

Dagens ETC påstår i sin artikel den 9 oktober att Livsmedelsverket skulle vara köpta av Coca-Cola med flera och att industrin har inflytande över våra kostråd. Det är självklart helt fel, skriver Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Läs också: "Myndigheten är köpt av matjättarna" och Dagens ETC svarar livsmedelsverket

Vi vet inte vad Coca-Cola med flera tycker om våra råd, men sannolikt är de inte helt nöjda med vårt budskap om mer grönt, mindre kött, mindre socker och salt. Men i den tendentiösa artikeln nämns inte ens vad kostråden säger. I stället insinueras att råden skulle gå matjättarnas ärenden. Artikeln går så långt att tidningens ”sanningsvittne” Ralf Sundberg, aktiv i LCHF-lobbyn, oemotsagd får påstå att råden är ett hot mot folkhälsan. Men eftersom det i artikeln aldrig prövas mot vad kostråden faktiskt säger, behöver han aldrig underbygga sina ståndpunkter.

 Det är ett problem att det statliga stödet till livsmedelsforskning är lågt – både i Sverige och i andra länder. Det leder till att mycket av den värdefulla livsmedelsforskningen finansieras av livsmedelsindustrin. Den som är forskare är ofta hänvisad till att söka pengar från privata forskningsstiftelser. Precis samma situation råder för forskningen kring sjukvård och läkemedel.

 För att motverka risken för otillbörlig påverkan på forskningen från industrin och andra intressen har det utvecklats system för att säkra öppenhet och opartiskhet. Det gäller såväl i Sverige som inom den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, och WHO. Genom omfattande remissförfaranden där forskningsresultat redovisas öppet och kan ifrågasättas, helt enligt akademisk tradition, säkerställs att alla synpunkter beaktas och allt sker öppet. Inget hemlighetsmakeri eller dolda agendor.

Så gjorde vi även i Sverige när vi tog fram de nya kostråden. Vi hade en hearing som var öppen för alla intresserade. Vi skickade ut förslagen till nya råd tillsammans med alla vetenskapliga bedömningar och underlag på remiss. Därefter vägdes alla vetenskapligt motiverade synpunkter in innan råden fastställdes.

För att ingen enskild expert ska kunna påverkas i smyg finns också systemet med jävsdeklarationer. För att bli godkänd som expert i grupper som tar fram vetenskapliga underlag måste man öppet deklarera eventuella bindningar till industri och andra intressen. Tanken är att allt ska vara öppet – och kunna värderas utifrån det.

Dagens ETC har i sin okritiska artikel tyvärr helt köpt Ralf Sundbergs världsbild. Det är allvarligt eftersom det kan leda till att förtroendet för de svenska kostråden minskar. Det riskerar folks hälsa – och det är verkligen en klassfråga.