Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Ta kontroll över klimatmanipulationen

Raketuppskjutningsplatsen på Esrange. På SSC, Swedish Space Corporations rymdbas Esrange skjuts mindre raketer ut i rymden med vetenskapliga experiment ombord. På basen sänds även vetenskapliga ballonger upp.
Raketuppskjutningsplatsen på Esrange. På SSC, Swedish Space Corporations rymdbas Esrange skjuts mindre raketer ut i rymden med vetenskapliga experiment ombord. På basen sänds även vetenskapliga ballonger upp. Bild: Foto: Fredrik Sandberg/TT

ETC nyhetsmagasin.

Den svenska regeringen och staten rullar ut röda mattan för kontroversiella klimatmanipulationsexperiment. Nu måste fredsrörelsen kroka arm med miljörörelsen för att sätta stopp för detta, skriver Ingalill Ek från Kvinnor för fred

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

På rymdstationen Esrange (European Space and Sounding Rocket Range) utanför Kiruna har man sedan 1970-talet utvecklat tekniker för att bland annat samordna satellitdata för att ladda ner detaljerade bilder av markområden över hela världen. För driften av Esrange svarar Svenska rymdaktiebolaget, SSC, som ägs av svenska staten med uppdraget att stå till forskningens, det privata näringslivets och den offentliga sektorns tjänst. Verksamheten beviljades nyligen 60 miljoner  kronor till forskning under 2021.

Basen har blivit en av världens största nedladdningsstationer. Satellitbilderna är globalt efterfrågade av världens militärer och säljs på affärsmässig basis. Bilderna hade stor betydelse vid USA:s invasion av Irak och under Afghanistankriget. Man har också utvecklat tekniker för hur cyberkrig skulle kunna föras.

I slutet av 2020 godkände SSC en förfrågan från Harvard University, USA, om en ny affärsverksamhet vid Esrange (Aftonbladet 20/12). Forskare vill med höghöjdsballong göra mätningar och testa system för så kallad ”solar geoengineering” (solstrålningsmodifiering) som grund för eventuella framtida experiment att sprida partiklar i atmosfären. Partiklarna är då tänkta att utgöra en ”sköld” att dämpa solinstrålningen till jorden och därmed minska uppvärmningen.

Forskarna tror inte att de behöver något särskilt tillstånd från Sverige för att genomföra experimenten med start i juni 2021. På en fråga från Svenska Dagbladet (12/2) svarar Stefan Gustafsson vid SSC: ”Harvard är vår uppdragsgivare och ska bedöma om ett sådant försök är legitimt och etiskt lämpligt”.

I och med försök med solar geoengineering lånar sig Esrange till en farlig och mycket omstridd manipulering av vår atmosfär. Men när Ibrahim Baylan (S) utfrågades i Dagens eko (10/2) menade han att SSC arbetar kommersiellt och att en förfrågan att utföra experimenten inte är en fråga för regeringen. Per Bolund (MP) däremot, reagerade med oro och har enligt SvD (12/2) skrivit till andra miljö- och klimatministrar och varnat för att sådana tekniker kan få extrema och oöverblickbara konsekvenser. Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen har i ett brev till regeringen krävt att planerna stoppas (Dagens eko 10/2).

Kvinnor för fred menar att det är häpnadsväckande att svensk klimatlagstiftning inte kom i fråga när ansökan skulle bedömas, och att USA inte heller räknar med några svenska invändningar! Att beställarparten, Harvard University, själva ska utreda om experimenten är ”legitima och etiskt lämpliga” är häpnadsväckande. Har Sverige helt lämnat walk over till USA att använda svenskt territorium och luftrum för experimentverksamhet? Det är dags att fredsrörelsen gör gemensam sak med miljörörelsen för att ge tyngd åt kraftiga protester mot dylika klimatexperiment!

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.