Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Sverige måste förberedas på katastrofhantering

Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens ETC.

I skuggan av det krig som finansierats av inkomsterna från de fossila bränslen som antänt världen måste vi nu samlas för att möta klimatkatastrofens ­oåterkalleliga påverkan på allt liv. Utlys nödläge och agera därefter, skriver medlemmar i Klimat­alliansen.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den tid som varit finns inte mer. Allt är oåterkalleligen annorlunda. När vi ser föräldrahemmet försvinna i backspegeln, går skilda vägar från ett äktenskap eller sjunger den sista psalmen för någon som är oss nära blir ingenting som förut. Det är våra egna avsked, och vi vet att framtiden oåterkalleligen kommer att vara annorlunda.

Vissa effekter av den globala uppvärmningen, om vi passerar 1,5 graders ökad medeltemperatur, kommer att vara oåterkalleliga, även om den uppvärmningen skulle minska, skriver Klimatpanelen IPCC i sin senast släppta rapport ”Klimat i förändring 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet”. Det är inte det faktum att allt större delar av Sverige aldrig kommer att ha vinter eller att våra barn inte kommer att upplevelsebaserat förstå hur snö gör när den gnistrar och glimrar. De effekter som avses i rapporten är de som avslutar liv i form av brist på färskvatten, extrema väder­händelser och dränkta storstäder längs med världens kuster. 

Detta drabbar redan nu de mest sårbara och utsatta av världens medborgare. De som bidragit minst till krisen. 

FN:s generalsekreterare António Gueterres skriver med anledning av rapporten på Twitter att han aldrig sett en rapport som denna. ”En atlas över mänskligt lidande och ett fördömande av ett misslyckat ledarskap för klimatet.” 

”Att frånsäga sig ledarskap är rent brottsligt” understryker han i ett tal efter rapporten och fortsätter: ”De största förorenarna är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem.” 

I skuggan av det krig som ­finansierats av inkomsterna från de fossila bränslen som antänt världen måste vi nu samlas för att möta klimatkatastrofens oåter­kalleliga påverkan på allt liv. Också våra. För det krävs ett ledarskap som vågar berätta om vetenskapens slut­satser i klartext. Utlysa nödläge och agera därefter. 

I Sverige behöver stats­förvaltningen förberedas för katastrofhantering, med korta beslutsprocesser för klimatfrågorna. Formella hinder måste undanröjas för att möjliggöra historiskt stora investeringar i klimatomställningen. Det finans­politiska ramverket måste förändras. 

I Statsrådsberedningen bör en kvalificerad grupp inrättas, som under statsministerns ledning organiserar och samordnar regeringens insatser. Klimatomställningen måste påbörjas omgående och ske snabbt. Detta parallellt med ett pågående angreppskrig ett geo­politiskt stenkast bort. 

Klimatalliansen ropar nu, tillsammans med mängder av Sveriges och världens medborgare, rakt ut efter ett ledarskap som förstår att prioritera. När vi står inför situationer där alternativen är liv eller död har människan en enastående förmåga att kraftsamla i solidaritet. Men för att göra det behövs ett ledarskap som talar klarspråk och visar vägen. 

Mycket är oåterkalleligen ­förlorat. Mer kommer att förloras. Den tid som varit finns inte mer. 

Precis som i våra egna liv måste vi nu ta avsked av saker som betytt så mycket och sedan blicka framåt. Den tid som kommer kan vi ­fortfarande forma tillsammans till något gott, om än avsevärt annorlunda. Den framtidsbilden, och vägen dit, är ledarnas ansvar att visa. Det är också deras ansvar att agera snabbt. Det är bråttom. Nu är snart för sent.