Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa oljeledningen som ska suga ut Afrika

Agnes Hjortsberg / Brighton Aryampa

Agnes Hjortsberg / Brighton Aryampa

Dagens ETC

Vår generations framtid möjliggörs av hållbara, diversifierade och inkluderande ekonomier – inte av att låta enorma multinationella företag och giriga regeringar utvinna resurser och behålla vinsten.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Mitt i en klimatkris har rika, industrialiserade högutsläppsländer som Sverige ett stort ansvar att bidra mest i de globala ansträngningar som krävs för att mildra klimatförändringarna. Ansvaret innebär att länder som Sverige både måste minska vår egen klimatpåverkan, och bistå låg- och medelinkomstländer i deras strävan att minska sin klimatpåverkan.

Rika, industrialiserade högutsläppsländer orsakade klimatkrisen, och måste nu betala för den energiomställning som är nödvändig för att avleda en klimatkatastrof. Europeiska länder bär också skulden för den kolonialism som fortfarande plågar det Globala Syd, och har därför ett ansvar att aktivt motverka alla tendenser till nykolonial exploatering.

Tyvärr försummas båda dessa avgörande ansvar: utvinning av fossila bränslen genomförs fortfarande av europeiska företag i det Globala Syd.

Ett exempel på ett sådant förödande projekt är den oljeledning som det franska företaget TotalEnergies och dess partners planerar.

Oljeledningen, som kallas East African Crude Oil Pipeline (EACOP), kommer att sträcka sig 1 443 kilometer genom Uganda och Tanzania. Den kommer att transportera upp till 216 000 fat råolja per dag från oljefälten i västra Uganda. Oljan kommer att transporteras via EACOP till hamnen i Tanga i Tanzania, och därefter skeppas till exportmarknader.

Många saker är problematiska med EACOP, som till 62 procent ägs av TotalEnergies, som i sin tur ägs av bland andra Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden, AMF, Länsförsäkringar, Danske Bank, Nordea, Folksam och Skandia. Ett av problemen med EACOP är att oljeledningen, ett praktexempel på ett nykolonialt, exploaterande och extraktivistiskt projekt, är ett utsläppsmonster.

Om EACOP byggs och tas i drift kommer den att transportera råolja som vid förbränning kommer släppa ut 379 miljoner ton växthusgaser under oljeledningens 25-åriga livslängd. Detta är 25 gånger mer än Ugandas och Tanzanias nuvarande årliga utsläpp!

Uganda och Tanzania brottas redan med klimatförändringarnas effekter. Översvämningar, jordskred, oförutsägbara vädermönster, långvariga torrperioder och till och med dödsfall är alltför vanliga i Östafrika, på grund av klimatförändringarna. Östafrikas största ekonomiska aktiviteter, inklusive jordbruk och turism, är sårbara för och har redan påverkats av klimatförändringars effekter. Östafrikaners liv, försörjning och framtid är helt beroende av tillräckliga klimatåtgärder.

Ett annat problem med EACOP är att över 100 000 människor har fördrivits eller håller på att fördrivas från sin mark för att ge plats åt oljeprojektet. Ersättningen som betalas ut till bortdrivna människor är mager. Orättvisa markförvärvsmetoder, som att hindra drabbade familjer från att använda sin mark för att odla grödor som de är beroende av för mat och inkomster, är också en del av EACOP-verksamheten.

Nästan 2 000 kvadratkilometer av skyddade områden, varav en fjärdedel är hem för elefanter, kommer att påverkas av EACOP.

Ungdomar i bland annat Uganda, Tanzania och Sverige försöker tillsammans försvara människor, naturen och planeten mot den monstruösa EACOP, som inte är avsedd att förbättra energisäkerheten i lokalsamhällen i Östafrika, utan snarare i länder som de europeiska. Det behövs samlade globala ansträngningar för att stoppa projektet.

Vår generations framtid möjliggörs av hållbara, diversifierade och inkluderande ekonomier, och inte av att låta enorma multinationella företag och giriga regeringar utvinna resurser och behålla vinsten. Låt oss enas mot fossila bränslen.