Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Stockholm ska ha rent vatten – nu och i framtiden

Bild: Bild: Stefan Gustavsson/SvD/TT

ETC Stockholm

Att skydda världens vatten blir viktigare och viktigare när klimatförändringar leder till torka och översvämningar. Det förändrade klimatet kan också påverka bakterietillväxten i våra vattendrag vilket kan öka risken för nya sjukdomar.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

I Stockholm har vi ökat resurserna för att långsiktigt kunna skydda vår dricksvattentäkt Mälaren och för att göra våra sjöar och vattendrag rena nog för att alla ska kunna bada och fiska i Stockholm. 

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

 I förra veckan hade vi världens ledande vattenforskare här i samband med Stockholm Water Week. Då pratade vi om internationella vattenfrågor, i år med fokus på hållbar utveckling. Årets vattenpristagare, Joan B. Rose, forskar om hälsoskadliga ämnen i världens vatten och har varit en stark kraft i arbetet med att få in vatten i styrande riktlinjer och lagstiftning för ökad vattensäkerhet i världen.  

 Jag hoppas att kommuner, regioner och länder kommer inspireras av hennes arbete. För även om Stockholms stad satsar på ett ambitiöst vattenarbete så kommer vi inte nå ända fram utan att våra grannkommuner gör det också. Det miljöarbete som exempelvis Huddinge och Danderyd gör påverkar våra sjöar och vattendrag och det är därför så viktigt att vi arbetar tillsammans mot samma mål.

I Stockholms stad tar vi just nu fram åtgärdsprogram för våra 23 olika sjöar och vattendrag. Vi går igenom våra vattenledningar och letar efter läckande avlopp, vi ser över vår kemikalieanvändning för att förhindra att skadliga ämnen når vårt vatten och vi bygger om våra reningsverk för att minska utsläppen av övergödande ämnen. Rent vatten är inget vi kan ta för givet och därför är det viktigt att vi fortsätter vårt offensiva vattenarbete i Stockholm. 

 I dag har inte stadens alla sjöar och vattendrag god ekologisk eller kemisk status. Det innebär att det inte går att bada överallt, det kan ibland lukta från vattendrag och på vissa ställen gör övervuxen vass att man inte kommer ner till vattnet. Detta kan bero på övergödning och innebära kraftig växttillväxt, vilket är något som gäller för exempelvis Fagersjöviken i Magelungen.

De lokala åtgärdsprogrammen som håller på att tas fram kommer att lista operativa åtgärder för att stadens sjöar och vattendrag ska få bättre vattenkvalitet. Det kan handla om åtgärder såsom marksanering, att muddra bottnar eller att rena förorenat vatten från vägar innan de rinner ut i sjöar.

 Det kan också handla om att laga eller lägga nya avloppsrör så att avloppsvatten inte släpps ut i vårt vatten.

Om ledningar läcker eller om Stockholm måste ”brädda vattnet” på grund av mycket regn så innebär detta att avloppsvatten släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Här arbetar vi med vår nya dagvattenstrategi som handlar om hur vi kan ta hand om dagvatten så att vårt avloppsnät inte blir överfullt. Det görs till exempel genom att behålla genomsläpplig mark eller att bygga gröna tak, dammar, växtbäddar med mera som kan fånga upp vattnet.

 Vi vill att stockholmarna ska ha tillgång till rent vatten samt värna den ekologiska statusen av våra sjöar. Genom att satsa pengar på arbetet som våra lokala åtgärdsprogram föreslår samt genomföra vår dagvattenstrategi kommer vi att uppnå just det. Stockholm ska ha rent vatten. Nu och i framtiden.

Ämnen i artikeln