Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Snart äter vi kattmat

ETC Örebro

Pensionärerna får snart äta kattmat för att pensionssystemet helt enkelt inte räcker till, skriverAnn-Christine Lahti, Ordförande PRO Örebro län.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

I valet 2014 kommer pensionärerna att vara över två miljoner. De kommer att vara en viktig röst i valet. Den så kallade bromsen kommer att slå till, med sänkt pension, samma år. Alliansen har beslutat om sänkt skatt 2014 för pensionärerna, men trots detta kommer det att bli en minskad inkomst för pensionärerna. Till detta skall läggas att pensionerna sänktes 2010 och 2011. Pensionen kommer med all sannolikhet att sänkas även 2015. Samtidigt kommer den arbetande befolkningen att åtnjuta sänkt skatt och löneökningar, det kommer att leda till att hyror och matpriser stiger.

Pensionärerna får snart äta kattmat för att pensionssystemet helt enkelt inte räcker till. Det är dags att på allvar se över pensionssystemet. Samtliga pensionärsorganisationer är överens om att det nuvarande pensionssystemet inte fungerar och att det måste till en förändring. Vi pensionärer vill inte bara överleva, vi vill också leva.

Samtidigt som pensionerna minskar så slår tuffa besparingar igenom inom så väl sjukvården som äldreomsorgen. Den nyligen visade tv-serien om att skapa den bästa äldrevården med efterföljande debatt, visade på att en värdig äldreomsorg inte prioriteras politiskt, varken på riksdag eller kommunplanet. Äldreminister Maria Larsson (KD) pratar bara om att det behövs ett förändrat arbetssätt för att få en bra äldreomsorg. Det förslag till bemanning inom demensvården som föreslås träda i kraft 2014 har hon skjutit upp till 2015. Det tyder på en cynisk inställning till de äldre som är i behov av samhällets stöd. Hur många skall lida för att Maria Larsson inte kan sätta ner foten och skapa en dräglig personalstyrka inom demensvården? Ingen ska behöva vara orolig eller ha ångest för att det saknas personal nattetid.

Nu är det inte bara Krist­demokraterna som inte prioriterar äldreomsorgsfrågorna. Inom så gott som samtliga riksdagspartier så ligger den frågan i botten. Det är ingen hemlighet att åldringskurvan pekar uppåt och att behovet av en värdig äldreomsorg kommer att öka inom en snar framtid. Lösningen är inte förändrat arbetssätt utan det behövs både pengar och mer personal för att upprätthålla en äldreomsorg värd namnet. Pengarna behövs inom äldreomsorgen och inte till privata bolag i skatteparadis. Svenska folket har sagt sitt när det gäller vinster i välfärden, trots detta så hörs inget från de etablerade partierna att besluta om en förändring. Det är bara Vänsterpartiet som tar avstånd från vinster i välfärden.

För att lösa framtida äldreomsorg så behövs en bred politisk överenskommelse, likaså när det gäller förändring i det nuvarande pensionssystemet.

Ann-Christine Lahti, Ordförande PRO Örebro län

Ämnen i artikeln