Debatt. .

2016-03-07 03:48
Förra lördagen demonstrerade Folkkampanjen för Asylrätt och Allt Åt Alla i Malmö.  Bild: Tobias Lohse
Förra lördagen demonstrerade Folkkampanjen för Asylrätt och Allt Åt Alla i Malmö.

Skapa säkra vägar för människor på flykt

Vi vägrar att ställa oss bakom en politik som bidrar till att fler människor drunknar i Medelhavet och som sätter människor i en permanent osäkerhet, skriver tre representanter för Folkkampanj för asylrätt Skåne.

Förra lördagen demonstrerade Folkkampanjen för Asylrätt och Allt Åt Alla i Malmö tillsammans med enskilda och organisationer i över hundra andra städer i världen under parollen ”Säkra Vägar Nu”. Vi protesterar mot Europas stängda gränser, som tvingar människor att riskera livet för att ta sig till Europa. Folkkampanjen för asylrätt riktar sig specifikt emot de lagförslag som den svenska regeringen lade fram i november.

Enligt UNHCR har två barn om dagen drunknat i medelhavet sedan september 2015 i försök att komma till Europa. Bara i år har över 400 människor dött i Egeiska havet, cirka 100 i västra Medelhavet och minst 4 människor har frusit ihjäl i den dödliga vinterkylan längs Balkanrutten. Hur länge ska detta få fortsätta? Finns det verkligen ingen annan väg att gå?

Av de 50 miljoner människor som är på flykt globalt har cirka en miljon kommit till Europa 2015. Samtidigt är Europa världens rikaste kontinent. Både ekonomiskt och organisatoriskt finns det möjlighet att ta emot fler människor. I Sverige har handfallenhet, dålig organisation och krånglig byråkrati såväl på regeringsnivå som inom kommuner bland annat gjort att människor sovit på gatan i väntan på hantering av deras ärenden, trots gott om plats och vilja att hjälpa till hos frivilliga. Det är inte en fråga om resurser, utan om politisk vilja. Nu vill den svenska regeringen införa tillfälliga uppehållstillstånd och försvåra familjeåterförening som ett ytterligare led i en destruktiv politik.

Tillfälliga uppehållstillstånd är högst problematiska eftersom de tar ifrån människor trygghet och möjlighet till att bygga ett stabilt liv. Redan idag är asylsökande fast i osäkerhet och exkludering då asylprocessen tar flera år och rätten till exempelvis arbete och utbildning är begränsade. Att sedan riskera att ryckas upp från sin tillvaro vart tredje år innebär en enorm osäkerhet och ett ställningstagande från den svenska regeringen att den som har uppehållstillstånd lever under villkor en svensk medborgare aldrig skulle behöva göra. Försvårad familjeåterförening är i sin tur inte bara problematisk för att det splittrar familjer – när det blir svårare att förenas med sin familj på ett legalt sätt, kommer ännu fler människor tvingas ut på en osäker och farlig resa.

Vi vägrar att ställa oss bakom en politik som bidrar till att fler människor drunknar i Medelhavet och som sätter människor i en permanent osäkerhet. Vi kommer att fortsätta protestera mot lagförslagen tills dess att säkra och legala vägar för människor på flykt till Europa öppnas och förslaget om temporära uppehållstillstånd dras tillbaka.

Folkkampanjen för Asylrätt är också emot transportörsansvaret och de nyligen införda gränskontrollerna. Dessa åtgärder hindrar människor från att söka asyl, en mänsklig rättighet, fastskriven i Genèvekonventionen 1951. Ett argument som vanligtvis framförs är att de kan söka asyl i ett annat europeiskt land. Men samtidigt som Sverige stänger sina gränser gör andra europeiska länder det med. Alla länder som befinner sig på den så kallade flyktingrutten, från Makedonien i söder till Norge i norr, utför numera gränskontroller. Att överhuvudtaget komma till Europa blir en omöjlighet för allt fler.

De tusentals frivilliga som har hjälpt flyktingar under hösten och fortfarande dagligen hjälper nyanlända i Sverige är bevis på att många av oss inte ställer sig bakom regeringens politik och att vi är beredda att skapa ett samhälle där vi kan leva gemensamt och i jämlikhet. Vi behöver inte fler politiker som utför en destruktiv politik för flyktingar och skiljer mellan vi och dem. Vad vi behöver är fler som kämpar för mänskliga rättigheter och mot regeringens lagförslag. Fler som ser möjligheter istället för problem.

Därför håller vi just nu på att samla in namnunderskrifter i protest mot lagförslagen. Hittills har vi samlat 24 309 digitala underskrifter. Du kan också delta i uppropet genom att gå in på vår hemsida folkkampanjforasylratt.se.

Vi vägrar att ta del av ett stängt Europa. Vi kräver att Sveriges gränser öppnas så att alla kan nyttja sin rätt till att söka asyl, oberoende av id-dokument.

Emily Ktschadovinsky, Sofia Nyrell, Emma Berglund 
För Folkkampanj för asylrätt Skåne