Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Schyman: "Feministiskt initiativ skriver historia"

Bild: Bild: Maja Suslin/TT

Dagens ETC.

Vi har utmanat alla partiers syn på jämställdhet och frihet från diskriminering som en särfråga. Vår framgång garanterar att dessa frågor aldrig får falla i glömska.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi har utmanat alla partiers syn på jämställdhet och frihet från diskriminering som en särfråga. Vår framgång garanterar att dessa frågor aldrig får falla i glömska, skriver Gudrun Schyman efter att Fi kommit in i minst tolv kommuner.

Feministiskt initiativ har skrivit historia. Vi har gått ifrån att vara ett litet parti med ett fåtal medlemmar till att bli en folkrörelse större än de flesta andra riksdagspartierna. Vi har kämpat i motgång och medgång och vi har lyckats. Frågorna som rör mänskliga rättigheter har satts på dagordningen – och nu kan ingen längre säga dessa inte är viktiga politiska frågor.

Politiken har under de senaste valen reducerats till att handla om siffror. Allt som det har talats om har varit i termer av hur dyra och kostsamma förslag är att genomföra. När det rasistiska partiet Sverigedemokraterna kom in i riksdagen började partierna även tala om desperata människor på flykt i termer av siffror, kostnader och bördor för samhället. Idén om alla människors lika värde har urholkats. Feministiskt initiativ är här för att ta den ideologiska debatten med Sverigedemokraterna. Vi utmanar. Vi är rasismens motpol.

Vi har också utmanat den dogm som anser syftet med politiken vara att gå med överskott i ekonomin. Det är den dogmen som har reducerat vår demokrati till teknokratiska frågor om budgetar i balans och överskott i BNP. Denna dogm, installerad av alliansen, kallas ibland även ”Arbetslinjen”. Den bygger på tuffa tag, utförsäkringar, misstänkliggörande och kyla. Vi utmanade även den idén.

Vi lanserade en annan linje. Välfärdslinjen. Den betyder att vi såg behovet att forma en social politik som gör det möjligt för oss människor att färdas väl genom livets alla skeenden. Den betyder att vi måste bredda begreppet. Se välfärden, inte reducerad till ett skyddsnät, utan som verktyg i skapandet av jämställdhet och demokrati. Välfärd som samhällets kitt. Det kitt som håller oss människor samman i gemenskap och samtidigt ger oss som individer ekonomisk och demokratisk självständighet i vardagen.

Vi utmanade även alla partiers syn på jämställdhet och frihet från diskriminering som en särfråga, en sidosak. Vi har fått alla partier att inse att dessa frågor är grundläggande beståndsdelar av en fungerande demokrati. Alla ville bekänna feministiskt färg. Vår framgång garanterar att dessa frågor aldrig får falla i glömska. Alla måste nu läsa på för att kunna ta debatten. Och den kommer att behöva tas många gånger hela tiden tills vi har uppnått jämställdhet och jämlikhet.

Vår framgång har gjort det sammanflätade politiska landskapet tydligare att urskilja. Å ena sidan – ekonomism, teknokratism, paternalism, konsumism, individualism, konservatism, kapitalism, militarism, despotism, fascism, nationalism, rasism, sexism.

Å andra sidan – strukturella analyser, krav på jämställdhet, helhet och hållbarhet, försvar av mänskliga rättigheter, störtade diktaturer, patriarkala piedestaler i gungning, gryende feministisk organisering och krav på politisering.

Vi har dragit en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss och Sverigedemokraterna. Vi har tydliggjort att det inte går att tala med Sverigedemokraterna om flyende människor på deras villkor och med deras problemformuleringar. Detta är vi stolta över.

Vi mobiliserade, vi lyckades – och nu tar vi plats.