Debatt. .

2017-04-03 08:00
Att den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen nu föreslår ett måltal är både välkommet och nödvändigt – men ingen behöver invänta styrning från regeringen. Flera kommuner har redan sett över vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef Bild: Pontus Lundahl/TT
Att den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen nu föreslår ett måltal är både välkommet och nödvändigt – men ingen behöver invänta styrning från regeringen. Flera kommuner har redan sett över vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef

Sätt ett tak för hur många anställda en chef kan ha

Med personalansvar för i snitt 60 medarbetare är det svårt att arbeta förebyggande med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Chefer i äldreomsorgen ansvarar för i snitt 60 medarbetare, enligt en utredning som i fredags överlämnades till regeringen. Samtidigt visar en ny undersökning från Vision att ett rimligt antal medarbetare per chef är avgörande för kvaliteten i omsorgen för våra äldre. Arbetsgivare i kommunerna behöver omgående införa måltal som minskar antalet medarbetare per chef.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Samtidigt som Sveriges befolkning lever längre innebär åldrandet i sig en rad biologiska funktionsnedsättningar. Då andelen kroniska sjukdomar rimligtvis kommer att öka, finns en uppenbar risk för ökat behov av vård och omsorg. Den förändrade åldersstrukturen kommer i sin tur att ställa nya krav på att äldreomsorgens resurser anpassas för att möta verksamhetens behov.  

Med detta som utgångspunkt presenterade regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto igår sitt förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Bland förslagen finns ett nationellt måltal för hur många medarbetare en enhetschef i äldreomsorgen kan ha. Utredningen föreslår 30 medarbetare per chef, ett riktmärke som ska uppnås senast 2028.

Vision, som organiserar en majoritet av första linjens chefer i äldreomsorgen, välkomnar förslaget. Men vi anser att måltalet bör införas redan nu – det ska inte behöva ta 11 år att ställa om.

När vi frågade närmare 600 av våra chefsmedlemmar svarade nio av tio att ett rimligt antal medarbetare är avgörande för att de ska kunna vara närvarande chefer. 

Statistiska Centralbyråns statistik visar att personalgruppernas storlek vuxit de senaste åren. År 2009 var det genomsnittliga antalet medarbetare per chef i den kommunala äldreomsorgen 54. Sedan dess har antalet medarbetare ökat till genomsnittligt 60 (år 2015).

Med ett personalansvar för i snitt 60 medarbetare är det svårt att arbeta förebyggande med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för att minska risken för ohälsosam arbetsbelastning. Arbetet reduceras till att bli akutstyrt – att endast hantera problem som uppstår här och nu. 

Bristande förutsättningar för ledarskapet riskerar också att påverka medarbetarnas hälsa – och i förlängningen hela verksamhetens kvalitet. Denna effekt syns tydligt i de höga sjukskrivningstalen bland äldreomsorgens medarbetare. Vård- och omsorgspersonal, där undersköterskor i äldreomsorgen ingår, är också den personalgrupp på arbetsmarknaden med högst sjuktal.

En sammanställning av forskaren Klara Regnö visar att alltför många medarbetare per chef minskar interaktionen med chefen och gör att medarbetarna känner sig mindre sedda och tenderar att bli mer missnöjda med chefen. Andra effekter är minskat engagemang och arbetstillfredsställelse, ökat missnöjde med arbetsmiljön, större personalomsättning och mer problem i arbetsgrupper. Detta är en problematik som även fackförbundet Kommunal driver utifrån sina medlemmars behov.

Betydelsen av en närvarande chef poängeras även i den avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser som Vision och andra fackliga parter har enats om tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. En av åtgärderna handlar om att chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna arbeta med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för att förebygga ohälsa. 

Det råder med andra ord nationell enighet om behovet av att cheferna i äldreomsorgen omgående behöver reella förutsättningar att leda verksamheten mot önskad kvalitet.

Vision menar att samtliga aktörer som driver äldreomsorg redan nu bör införa måltal för antal medarbetare per chef. Ett måltal som bestäms utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I vissa verksamheter kan 30 medarbetare per chef vara rimligt, i andra verksamheter, exempelvis mer geografiskt utspridda, kan personalgruppernas storlek behöva minska ytterligare. 

Att den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen nu föreslår ett måltal är både välkommet och nödvändigt – men ingen behöver invänta styrning från regeringen. Flera kommuner har redan sett över vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef. Söderhamn, Emmaboda, Hultsfred och Norrköping för att nämna några. Vi uppmanar fler arbetsgivare att lyssna på äldreomsorgscheferna och ge dem möjlighet att fokusera på sitt ledarskap. Ett mänskligt arbetsliv i äldreomsorgen leder till ökad kvalitet – och det börjar med en närvarande chef.

Veronica Magnusson 
Förbundsordförande, Vision