Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Satsa på Gottsundas ungdom – för vår framtid

”Det bästa samhället vore ett där alla människor känner sig delaktiga och har samma förutsättningar”, skriver debattören. 
”Det bästa samhället vore ett där alla människor känner sig delaktiga och har samma förutsättningar”, skriver debattören.  Bild: Bild: Ahmad Abdullah/TT

ETC Uppsala.

En relationsbyggande polisnärvaro och mer stöd till lokala förmågor som arbetar med yngres självkänsla, det är vad som behövs för att arbeta brottsförebyggande i områden som Gottsunda. I dag känner sig ungdomarna inte delaktiga i samhället, skriver Yekbun Alp, vice ordförande i Vänsterpartiet Uppsala län.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

När allianspartierna debatterar situationen i förorten kräver de hårda straff för att komma åt kriminaliteten. Det sägs att det är föräldrarnas ansvar att hålla reda på sina barn, samt att det behövs fler poliser i förorten. Jag kan hålla med om det sistnämnda. Poliser behövs i förorten, de behöver synas för att upprätthålla trygghet ibland oss.

För några veckor sedan intervjuades jag av ETC Uppsala, till en artikel om Gottsunda. När jag växte upp i Gottsunda fanns där en polis som jag och många minns med ett leende, Lennart heter han. Han var den där polisen som gav respekt och fick respekt av oss ungdomar. Då fanns det en närpolisstation i Gottsunda. En sådan hade varit bra i dag också. Det är när man är på plats vanliga dagar som förtroendet och respekten byggs, inte när polisen kommer med blåljus!

Jag tror inte att hårdare straff är en lösning för att minska kriminaliteten. Vi har höjt straffsatserna i flera omgångar, vårdideologin har ersatts av strafftänkande, fler personer än tidigare har dömts till fängelse och strafftiderna blir allt längre. Det har inte lett till att brottsligheten har minskat.

Fokus bör ligga på brottsförebyggande arbete. Jag tror på att vi måste minska klassklyftorna för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kriminalitet har ju sitt främsta ursprung i fattigdom, arbetslöshet, otillräcklig integration som leder till segregation och utanförskap. För att minska antalet brott bland ungdomar är det inom dessa områden som brottsförebyggande arbete bör ske.

Antalet bostadsområden som polisen klassar som särskilt utsatta i Sverige har ökat från 15 till 23 stycken. Bland dessa särskilt utsatta områden finns Gottsunda med. Rikspolischef Dan Eliasson har vädjat till samhället om hjälp – och det lokala arbetet kan vara ett svar på hjälpen Eliasson söker.

I Gottsunda finns det flera engagerade eldsjälar som så gott de kan försöker arbeta brottsförebyggande, och med att stärka de yngres självkänsla så att de vågar säga nej till kriminalitet. Men man måste ge dessa eldsjälar verktyg för att göra arbetet. Grunden till arbetet i utsatta områden bygger på en bra relation, därför är eldsjälar från området betydelsefulla och värda allt stöd.

Om vi inte ger detta stöd kommer notan bli högre! Det bästa samhället vore ett där alla människor känner sig delaktiga och har samma förutsättningar. I dag är det många ungdomar som inte känner sig delaktiga. Majoriteten av föräldrarna i Gottsunda har inte samma förutsättningar som föräldrarna som bor i den rikare stadsdelen Sunnersta.

Hur kan man då lägga hela ansvaret på föräldrarna? Ansvaret är mitt och ditt också, det är vårt allas ansvar. Att satsa på dagens ungdomar är en framtidssatsning, det är dagens ungdomar som kommer bära upp samhället i morgon!