Debatt. .

2020-12-15 04:00
  • ”I åratal har vi i Polen och Ungern tvingats strida mot våra regeringars försök att underminera Europas fundamentala värderingar: demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver debattören. Bild: Czarek Sokolowski/AP
    ”I åratal har vi i Polen och Ungern tvingats strida mot våra regeringars försök att underminera Europas fundamentala värderingar: demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver debattören.
  • Máté Varga. Bild: Privat
    Máté Varga.
Puffetikett
Dagens ETC

Rop om EU-solidaritet från folken i Ungern och Polen

Listan över kränkningar mot rättsstaten, samhället, rättsväsendets oberoende och pressens frihet i Ungern och Polen är lång. Så vilken sida väljer EU? Maktens eller medborgarnas? Máté Varga vill att ekonomiskt stöd ska villkoras för att skydda demokratin.

Medan europeiska ledare samlas i Bryssel i veckan, för att försöka göra 1,8 biljoner euro av EU-medel tillgängliga, kommer kommunala byggnader i Warszawa och frihetsstatyn i Budapest att täckas med blått ljus. Belysningen, som organiserats av kampanjgrupper och städernas respektive borgmästare, är en kraftfull påminnelse om den mörka framtid de går mot om EU väljer att se på medan rättsstaten i Polen och Ungern utplånas. 

Det är ett rop om solidaritet, där de båda ländernas miljontals invånare kräver att EU:s ekonomiska stöd till de båda länderna bör hänga på att dessa fundamentala rättigheter uppehålls.

Fördelningen av EU:s stöd för covid-19 och budgeten för 2021-2027 har förts på villovägar av Ungerns Viktor Orbán och Polens Mateusz Morawiecki, och deras vägran att acceptera att medlemskap i EU hänger på att man uppe-håller sådana värderingar.

Detta är, så klart, ingen nyhet för dessa två ledare. I åratal har vi i Polen och Ungern tvingats strida mot våra regeringars försök att underminera Europas fundamentala värderingar: demokrati och mänskliga rättigheter. Hundratusentals av oss har gett oss ut på gatorna, år efter år, för att kämpa mot deras försök att kontrollera våra länders mediekanaler, rättsväsenden och demokratiska system.

Listan över kränkningar mot rättsstaten, samhället, rättsväsendets oberoende och pressens frihet i våra två länder är lång. Som många vet, har den ungerska regeringen trampat på den akademiska friheten genom att göra det omöjligt för det centraleuropeiska universitetet att bedriva sin verksamhet – första gången som ett universitet har försatts i exil sedan andra världskriget. I Polen, tog det styrande partiet PiS kontroll över det tidigare oberoende nationella rådet vilket nu betyder att tillsättning, befordran och disciplinering av landets domare bestäms av lojala partimedlemmar. 

I skrivande stund har PKN Orlen, Polens statligt ägda oljeföretag, precis köps Polska Press, ett privat medieföretag som når elva miljoner polacker varje dag. Kritiker uttrycker sin oro, och de gör det med all rätt, med tanke på de oroväckande mönstren som Ungern följer. Här har oberoende medieföretag fallit, det ena efter det andra, rakt i händerna på regeringsvänliga personligheter – i så stor utsträckning att nästan inga oberoende, eller regerings-kritiska medier finns kvar i landet.

Det är inte att överdriva om man säger att demokratin är hotad i Polen och Ungern. I en stor enkätundersökning som gjordes bland invånarna förra året, antydde två tredjedelar (64 procent) av alla polacker att de tyckte att rättsstaten i deras land höll på att undermineras. I Ungern, svarade 58 procent att de kände att deras politiska system var ”trasigt”.

Jag minns fortfarande firandet som följde i min hemstad när Ungern år 2004 gick med i EU. För dem som växt upp bakom järnridån, var det ögonblicket då vi visste att vi skulle vara säkra från tyranner och istället vara en del av ett kollektiv, tillsammans med våra europeiska vänner.

Genom vårt medlemskap i EU, har vi lyckats med reformer som konsoliderat och stärkt rättsstaten, garanterat friheter och låtit oss leva och frodas som européer. Och detta speglas, i enkät efter enkät, och en färsk opinionsundersökning fann att 73 procent av alla polacker och 65 procent av alla ungrare tycker att medlemskapet i EU har haft en positiv inverkan på välståndet i deras länder.

På aHang och Akcja Demokracja, har vi tillsammans stöttat hundratusentals ungerska och polska medborgare som tycker att EU bör ha regler för rättsväsendet för att bevilja tillgång till EU-medel. Vi har tagit emot meddelanden som “att med själ och kropp vara en del av Europa var min ungdoms dröm”, “Polens inträde i EU var en mycket speciell dag för mig”, och “Den polska regeringens nuvarande handlingar är ett brott mot dess medborgare”. Dessa åsikter delas av många och ignoreras av Orbán och Morawiecki.

Under den kommande veckan, står EU:s ledare inför ett val. De kan blidka Orbán och Morawiecki och svika de medborgare i Ungern och Polen som lägger värde på rättsstaten och grundläggande friheter. Detta skulle ingjuta mod i de två ledarna och visa andra nationalistiska ledare att utpressning fungerar. Det skulle möjliggöra ytterligare steg mot auktoritarism, inte bara i Ungern och Polen, utan över hela Europa, och leda till onödig splittring bland EU:s 27 medlemsland. Alternativt, kan man tillbakavisa dessa “papperstigrar” och ställa sig på de två ländernas medborgares sida, för att försvara våra -europeiska värderingar.

Vi, och hundratusentals medborgare från Ungern och Polen, uppmanar dem att stå emot Orbáns och Morawieckis härskarteknik, och att statuera ett exempel för hur Europa behandlar despoter. Europas ledare bör följa det exempel som hundratusentals polska och ungerska medborgare satt: De bör inte tumma på demokratin och rättsstatens säkerhet – de bör försvara den till varje pris. Europa kommer stärkas av det.

Máté Varga  
Grundare till aHang (the Voice), Ungerns största progressiva kampanjgrupp, och ordförande för Civil college foundation