Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Riktade insatser kan förebygga självmord

ETC Stockholm

Varje år begår omkring 300 personer självmord i Stockholm. Det finns numera stor kunskap om hur självmord kan förebyggas. Därför vill vi att det ska göras riktade insatser mot de som löper störst risk för att göra ett självmordsförsök, skriver Stefan Nilsson och Helene Öberg, Miljöpartiet.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Varje år begår omkring 300 personer självmord i Stockholm. Det finns numera stor kunskap om hur självmord kan förebyggas. Därför vill vi att det ska göras riktade insatser mot de som löper störst risk för att göra ett självmordsförsök, skriver Stefan Nilsson och Helene Öberg, Miljöpartiet.

Det finns en bild av att det är svårt att förhindra självmord; att det inte går att stoppa den som bestämt sig. Den bilden är fel, det finns mycket som kan få personen på andra tankar, som att bryta isolering och erbjuda samtalsstöd.

En ofta förbisedd grupp är anhöriga till personer som har begått självmord. Bland dem finns en kraftigt förhöjd självmordsrisk. De närmast anhöriga – föräldrar, barn och syskon – bör alltid erbjudas samtalsstöd av psykolog eller kurator under en period, för att få hjälp att bearbeta det som hänt, minska risken för psykisk ohälsa och för att minska risken för självmord och självmordsförsök.

Även hos dem som har försökt begå självmord finns en kraftigt förhöjd självmordsrisk. I Storbritannien har personer som försökt ta sitt liv fått fyra hembesök av en psykolog, med minskat antal självmord som följd, jämfört med en kontrollgrupp. De som försökt ta sitt liv har ofta stort behov av psykologstöd. Men långt ifrån alla dessa personer orkar kontakta vården och risken för att de gör ett nytt försök är kraftigt förhöjd. Att samhället därför identifierar dessa och ger dem omedelbar hjälp borde vara självklart. Alla personer som försökt begå självmord borde garanteras uppföljande samtal av psykolog. Förutom att förebygga nya självmordsförsök kan sådan hjälp ge kunskaper som kan leda till fler behandlingsmodeller som förebygger självmordsförsök och självmord.

I Stockholmsregionen begår årligen omkring 300 personer självmord och många fler gör ett självmordsförsök. I åldersgruppen 25–44 år märks en ökning av antalet självmord på senare år, och den långsamt nedåtgående trenden har brutits när det gäller kvinnor som begår självmord.

Förutom den tragedi som varje självmord innebär är det också en dyrbar kostnad för samhället att inte arbeta tillräckligt mycket med suicidprevention. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tidigare Räddningsverket) motiverar varje räddat liv en satsning motsvarande 19 miljoner kronor.

Miljöpartiet anser att Stockholms stad och Stockholms läns landsting bör starta en gemensam enhet för att minska utsattheten hos anhöriga till personer som har tagit sitt liv och hos dem som försökt begå självmord. Mycket talar för att liv skulle räddas med ett sådant systematiskt förebyggande arbete.

En naturlig följd av arbetet med att tala med anhöriga till dem som har tagit sitt liv vore att utvärdera hur berörda myndigheter har agerat i varje enskilt fall. Det skulle ge en värdefull kunskapsbank, som borde kunna utmynna i förslag om hur samarbetet mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och staten kan förbättras, för att minska antalet självmord och självmordsförsök.

Stefan Nilsson
Gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad

Helene Öberg
Vice gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Ämnen i artikeln