Hoppa till innehållet

budget

Debatt: Regeringen dumpar över ansvaret på vanligt folk

Bild: TT

Dagens ETC.

I våra tre städer prioriterar vi gång, cykel och kollektivtrafik. Regeringen gör tvärtom, konstaterar MP-politiker i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Sommaren har varit den varmaste på 120 000 år. Människans utsläpp av växthusgaser gör att vi nu drabbas av extremt väder, med översvämningar och stormar som skapar lidande och förstörelse. Samtidigt styrs landet av fyra partier med en historiskt usel klimatpolitik. Vi vill särskilt lyfta tre områden där Tidöpartierna behöver leverera i budgeten för 2024 som presenteras i sin helhet på onsdag.

Tillgången till el är central för den gröna omställningen. El från sol och vind är redan nu billigast att producera. I Malmö installeras solpaneler på alla nya och renoverade tak på offentliga byggnader, i Stockholm ska den lokala elproduktionen öka och solceller vara norm vid nyproduktion, och i Göteborg satsar de kommunala bostadsbolagen på en stor utbyggnad av solceller på bostadshusens tak. Men satsningar från kommuner, företag och privatpersoner görs trots regeringens politik, inte tack vare den. Regeringen inledde mandatperioden med att kraftigt försämra för havsbaserad vindkraft. Målet om 100 procent förnybar el skrotades. De tio kärnkraftsreaktorer som istället utlovades av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) drogs sedan tillbaka. Ingenting tyder på att regeringen nu vill satsa på mer förnybar el. Istället riskerar vi ännu en vinter av Putinpriser på elen. För många invånare och företag skulle det innebära ett hårt slag mot ekonomin. Fler konkurser skulle också innebära fler arbetslösa.

I våra tre städer prioriterar vi gång, cykel och kollektivtrafik. Regeringen gör tvärtom. Den levererar verkligen på sitt vallöfte om att storsatsa på fossila drivmedel. Detta trots att biljetter till kollektivtrafik har ökat mer i pris än bensin. Samtidigt som tre miljarder kronor läggs på klimatomställningen så sänker energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skatten på bensin och diesel med det dubbla – sex miljarder. 

Resultatet: Klimatutsläppen ökar med 350 000 ton. Detta ovanpå de enorma utsläppen från minskad reduktionsplikt – i Malmö 100 000 ton, i Göteborg 150 000 ton och i Stockholm 400 000 ton. Och det bara nästa år, sedan ökar utsläppen ytterligare. 

De lokala klimatmålen hotas och takten i elektrifieringen sänks när fördelarna med elbilar minskar. Bilden av att Tidöpartierna sitter fast i fossileran blir komplett när man lägger till uteblivna satsningar på järnväg och det fördubblade stödet till flygplatser.

I klimatkrisens spår ser vi översvämningar, stigande havsvattennivåer och värmeböljor som innebär skador på egendom, enorma kostnader och stort lidande. I våra städer pågår ett febrilt arbete med klimatanpassning, och bara i Göteborg uppskattas kostnaderna till flera tiotals miljarder. Tyvärr är kommunerna helt utelämnade till sig själva. En stor börda hamnar på invånarna som får ösa vatten ut källaren och betala mer för sina försäkringar. Det innebär dels att 290 kommuner tvingas uppfinna hjulet, dels att klimatanpassning blir en fråga om vem som har råd. 

Detta är ett dubbelsvek från Tidöpartierna, som först medvetet ökar utsläppen och sedan vägrar hantera konsekvenserna när klimatkrisen förvärras. Staten behöver ta ett övergripande ansvar för hur Sverige ska klimatanpassas och ett större ekonomiskt ansvar.

Sverige har goda förutsättningar att leda omställningen. Det visade tidigare regeringar när Miljöpartiet var med och styrde. Men för första gången på 20 år har vi en regering som aktivt ökar klimatutsläppen. Nu är det istället kommuner där Miljöpartiet är med och styr som går i fronten för omställningen. 

Regeringens klimatsvek drabbar inte bara invånarna i storstäderna, utan hela Sverige. Det har varit tydligt efter sommarens översvämningar. En omläggning av politiken inför 2024 är fortfarande möjlig, men tyvärr pekar allt på ännu ett förlorat år för klimatet och ytterligare ett år där ansvaret för klimatomställningen läggs på befolkningens axlar. Denna totala brist på ansvarstagande måste få ett slut.

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00