Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Rädda politiker är välkomna till vår sexualundervisning

”Vi är övertygade om att utbildning och bra samtal är nyckeln för att minska okunskapen – både i samhället i stort och bland våra folkvalda”, skriver debattören.
”Vi är övertygade om att utbildning och bra samtal är nyckeln för att minska okunskapen – både i samhället i stort och bland våra folkvalda”, skriver debattören. Bild: Bild: Berit Roald/TT

Dagens ETC

Varför tycker KD-politiker att RFSU saboterar barnens möjlighet till ett fungerande vuxenliv? Med blicken på Ungern och Polen kan det vara läge att sansa sig. Var gärna med på sexualundervisningen vi bedriver, skriver Henric Nummi-Södergren, ordförande RFSU Stockholm.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I veckan som gick blossade en debatt upp efter att Kristdemokraterna i Salem skickat ut information till kommuninvånarna där de framförde att inga “yttre aktörer” ska få hålla sexualundervisning i skolan och att RFSU saboterar barnens möjlighet till ett fungerande vuxenliv. I informationen passade de även på att ge sin syn på att hbtqi-frågor förvränger huvudena på våra barn, att skapelsens ordning är en binär könsindelning, samt att barn ska fostras av mammor och pappor.

Sedan dess har Kristdemokraterna gått ut och beklagat formuleringarna, som de säger ger uttryck för personliga åsikter snarare än partiets officiella hållning. Det är bra att partiet går ut och tar avstånd från delar av formuleringarna, men det är uppenbart att det råder en stor förvirring i kring vad sexual undervisning faktiskt går ut på.

Och trots bristande kunskaper används missuppfattningarna som politiskt slagträ, inte helt olikt det vi ser i Polen och Ungern där politiska krafter inskränker sexualundervisningen och misstänkliggör organisationer som arbetar för allas rätt till sin egen kropp och sexualitet.

Sexualundervisningen i svensk skola är obligatorisk. Den ska rusta eleverna för alla de känslor, tankar och upplevelser de kommer möta i relation till sin kropp, sexualitet och tillsammans med andra människor. Ämnet är ofta föremål för diskussion då lärare i hög grad upplever svårigheter med att diskutera sexualitet, kropp och relationer med sina elever.

I en extern utvärdering av RFSU:s undervisningsverksamhet uppgav majoriteten av de tillfrågade eleverna att den ordinarie sexualkunskapen de fick i skolan var bristfällig. Därtill visar Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisning från 2018 att tre fjärdedelar av rektorerna inte följer upp lärarnas kompetens att undervisa i sex och samlevnad. Lärarna gör sitt bästa men har inte alltid de rätta förutsättningarna. Efterfrågan på stöd till god sexualundervisning är alltså stor både bland lärare och bland elever. 

RFSU är en politiskt obunden organisation som har jobbat med att upplysa om sex, kroppen, relationer och preventivmedel sedan 1933. På RFSU Stockholm har vi haft informatörsverksamhet i över 25 år.

Våra utbildningspass är ett komplement till skolornas sexual­undervisning. Lärare och annan skolpersonal är alltid välkomna att sitta med för att kunna inspireras, eller fortsätta de diskussioner som påbörjas under passet i sin vidare undervisning. Informatören före­läser inte, utan leder ett samtal med eleverna och stöttar dem i att bilda sina egna uppfattningar. Målet är att skapa respektfulla möten, där allas frågor och erfarenheter får ta plats.

Vi behöver prata mer om sex och samlevnad, inte mindre. För att säkerställa en god sexualundervisning behöver vi:

Samverkan mellan flera aktörer. Aktörer som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Värna om en undervisning som tar hänsyn till allas olika erfarenheter, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet 

Möta ungdomarna där de är, med deras egna frågor och tankar

Vi håller med Kristdemokraterna i Salem att sexualundervisningen är viktig. Alldeles för viktig för att bli ett politiskt slagträ byggt på nid­bilder. Så vi vill passa på att bjuda in kommunens politiker, från samtliga partier, till ett av våra pass för att själva bilda sig en uppfattning kring innehållet. Vi är övertygade om att utbildning och bra samtal är nyckeln för att minska okunskapen – både i samhället i stort och bland våra folkvalda.