Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: "Pensionärernas tålamod snart slut"

Dagens ETC

Allt fler äldre måste kämpa för att pengarna ska räcka hela månaden, skriver Sveriges Pensionärsförbund (SPF).
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Allt fler äldre måste kämpa för att pengarna ska räcka hela månaden, skriver Sveriges Pensionärsförbund (SPF), och påminner landets politiker: 39 procent av seniorerna är beredda att byta parti beroende på pensions- och skattefrågan.

Sedan 2005 har antalet svenska pensionärer som lever under EU:s fattigdomsstreck närmast fördubblats. Statistiska Centralbyråns statistik visar att 205 000 pensionärer tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige. 16 400 seniorer tvingas nu dryga ut pensionen med försörjningsstöd från kommunen, det som i dagligt tal kallas socialbidrag. 

I Sveriges Pensionärsförbund (SPF) ser vi hur allt fler seniorer i vårt land har svårt att få pengarna att räcka månaden ut. Tålamodet är nu på upphällningen. Pensionärerna pressas från två håll: dels av pensionärsskatten, dels av ett pensionssystem som lägger i ”backen” och sänker pensionerna. För idag har vi ett pensionssystem som innebär att pensionärerna får betala när samhällsekonomin blir sämre – ”backen” slår till och pensionerna blir lägre. Ingen annan grupp i samhället tvingas se sin inkomst backa.

Principen i 90-talets pensionsuppgörelse var att pensionerna skulle följa löneutvecklingen. Nu har vi dessvärre ett facit som är det motsatta – pensionerna släpar efter på ett påtagligt sätt. Den ”automatiska balanseringen” som finns inbyggd i pensionssystemet skulle komma i bruk endast i exceptionella fall. Nu har denna balansering backat pensionerna vid tre tillfällen på kort tid: 2010, 2011 och i år. Medan lönerna i snitt har ökat med cirka 15 procent under perioden 2010-2014 har pensionerna backat med drygt två procent. 

Pensionärsskatten innebär att vi i Sverige betalar högre skatt på pension än lön, trots att pension och lön egentligen är samma sak. På en pension om 11 000 kronor i månaden betalar pensionären i genomsnitt 3 336 kronor om året i högre skatt jämfört med en löntagare med motsvarande inkomst. Denna ordning är orättvis och oacceptabel: pension är uppskjuten lön och löntagare och pensionärer ska beskattas lika. Förvisso har pensionärernas skatt sänkts vid flera tillfällen, men aldrig lika mycket som de skattesänkningar löntagarna fått genom de så kallade jobbskatteavdragen. 

De som främst drabbas av backen i pensionssystemet och den orättvisa pensionärsskatten är äldre kvinnor. Under en tid när barnomsorgen var dåligt utbyggd stannade många kvinnor födda på 20- och 30-talen hemma för att ta hand om sina barn. Detta resulterar nu i en låg pension, som dessutom krymper ytterligare till följd av backen och pensionärsskatten. 

Ingen pensionär vill efter ett långt liv ligga kommunen till last genom att tvingas ansöka om socialbidrag. Vi vill leva av den pension vi tjänat in och beskattas på samma sätt som de som förvärvsarbetar. Sveriges seniorer har tröttnat på ett pensions- och skattesystem som urholkar pensionerna och tvingar tusentals att bli fattigpensionärer.

Politiker i alla partier måste nu lyssna när mer än var fjärde väljare är 65+. Inför valet i höst vill vi veta om partierna stillasittande kommer att bevittna hur den sammanlagda kraften i både backen och pensionärsskatten tvingar allt fler äldre till socialkontoret. Vilket parti ser behovet av en politik för de kvinnor med lägst pensioner som nu lever under fattigdomsgränsen? Är de fem partierna som står bakom pensionssystemet redo att ta bort backen? Är Socialdemokraterna redo att inte bara tala om den orättfärdiga pensionärsskatten utan också finansiera ett borttagande av den under nästa mandatperiod? 

39 procent av oss seniorer – det vill säga runt 700 000 väljare – är beredda att byta parti beroende på pensions- och skattefrågan.

Karl Erik Olsson
Ordförande i Sveriges Pensionärsförbund (SPF)