Debatt. .

2018-06-15 04:00
Bild: Fredric Alm / TT

Okunskap dödar LSS-personer

Idag är det tyvärr vanligt att boendes hälsoproblem inte uppmärksammas eller misstolkas i gruppbostäder. Hur stor den risken är, beror på vilken kommun du bor i, vilket landsting du tillhör och vilken kompetens personal på gruppbostaden har.

Om du har otur är risken, enligt Socialstyrelsen, 75 procent högre att dö i bröstcancer som kvinna än vilken jämförelsepopulation som helst. Det finns landsting som väljer att inte kalla vissa till mammografi med hänvisning till att de bor i gruppbostad och förväntas få sin vård där, vilket naturligtvis är fel.

Du är även överrepresenterad att dö i andra cancerformer. Eftersom ingen uppmärksammar att du behöver söka vård kommer du inte in förrän i stadium 3–4, när det oftast är för sent.

Behöver du akut hjärtsjukvård blir du ofta diskriminerad när det gäller tillgång till modern medicinteknisk utrusning, enligt Socialstyrelsen.

Eller som nyligen uppmärksammades i media, kan du glömmas bort och dö i ett badkar eller bli sittandes på toaletten en hel natt för att besparingsivrare istället för aktiv personal har infört jourpersonal.

Du är dessutom överrepresenterad för att bli utsatt för sexuella och andra övergrepp. Personal hjälper sällan till att anmäla brott då både de och ibland även företrädare tycker att det är ”normalt” att sådan­t händer i LSS-verksamheter och att det skonsammaste är att inte anmäla för den enskilde.

Sekretesslagen säger till och med att brott som ger lindrigare straff än tolv månader inte behöver anmälas till polisen. Det faller alltså på personalens ansvar att avgöra straffsatser och ta ställning till om en polisanmälan ska göras.

Så jämlik vård och hälsa lyser med sin frånvaro, trots att det tydligt står i hälso- och sjukvårdslagen att detta ska gälla alla. Det är oftast brister i verksamhetsledningen som leder till att människors hälsa försummas. Den dåliga hälsan uppmärksammas inte och leder till onödigt lidande och i värsta fall döden.

För att personer som tillhör LSS personkrets 1 – personer med utvecklingsstörning, autism och/eller autismspektrumtillstånd – ska får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda kräver vi att regeringen:

• tillskjuter medel så att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan ta emot och åtgärda klagomål om missförhållanden från enskilda personer i LSS-verksamheter.

• ställer krav på att chefer för gruppbostäder har kompetens i relevanta konventionstexter, lagar, riktlinjer och andra författningar samt också utbildar sin personal.

• lagstiftar om att verksamhetschefer bara ska ha ansvar för en verksamhet i taget för att kunna finnas närvarande med kompetens och ledarskap

DIGITAL PRENUMERATION

FÖRSTA MÅNADEN GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första månaden. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Riksförbundet FUB 
Harald Strand, ordförande i Riksförbundet FUB, Nina Alander, förbundsjurist på Riksförbundet FUB