Hoppa till innehållet

ETC Uppsala

Debatt: Nollvision när det gäller dödsolyckor på arbetsplatsen

Byggbranschen är Sveriges farligaste bransch – många byggnadsarbetare går till jobbet med livet som insats.
Byggbranschen är Sveriges farligaste bransch – många byggnadsarbetare går till jobbet med livet som insats. Bild: Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

ETC Uppsala.

Olyckan på bostadsbygget i Rosendal för tre veckor sedan, där två byggnadsarbetare skadades är varken sällsynt eller kommer som en chock. Byggbranschen är fortfarande Sveriges farligaste bransch och än i dag går många byggnadsarbetare till jobbet med livet som insats.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Vad kan då göras för att minska riskerna, få ner olyckstalen och förhindra dödsolyckor? 

Det första vi bör göra är att få ordning och reda i branschen. I dag är det allt vanligare med många underentreprenörer på samma byggarbetsplats och det kräver att övergripande ansvar och kontroll verkligen fungerar. Byggnads ser årets avtalsrörelse som en enorm möjlighet för arbetsmarknadens parter att ta ett ordentligt grepp om frågorna. I förra avtalsrörelsen lyckades vi övertyga arbetsgivarna om ett huvudentreprenörsansvar. Det innebär i dag att huvudentreprenören på ett bygge måste ta ansvar för att alla underentreprenörer sköter sig och håller avtal och villkor. De har fått positiva effekter som gjort att allt fler företag sluter kollektivavtal. Marknaden för skumraskföretag har minskat. Det får i sin tur effekter på arbetsmiljön och säkerheten. 

Ett arbete måste också göras på politisk nivå och vi har förhoppningar om att regeringen kan få saker att hända som har stor betydelse för att skapa ordning och reda i vår bransch. Det handlar om att Lex Laval bör rivas upp. En lag som hindrar människors möjligheter att få skydd och rättigheter genom svenska kollektivavtal när de kommer hit för att arbeta. Vidare måste lagen om offentlig upphandling ändras för att förhindra att lägsta pris får gå före kollektivavtalsenliga villkor och löner vid upphandlingar. Det är på gång och det välkomnas. 

Arbetsmiljöverkets resurser måste utökas så att de kan utföra sina kontroller. Det nyss tagna beslutet om personalliggare och oanmälda besök från Skatteverket kommer också att göra skillnad. 

Men störst ansvar vilar ändå på byggarbetsgivarna. De har enligt lag ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på våra arbetsplatser. Arbetsmiljölagens § 3 säger att: Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Det är viktigt att våra kollektivavtal gäller på samtliga byggarbetsplatser på arbetsmarknaden så att vi i Byggnads kan utse skyddsombud som kan kontrollera arbetsmiljöplaner och att riskbedömningar har gjorts av byggherrens arbetsmiljösamordnare, och om de ordningsregler som finns för arbetsplatsen följs. Då aktiveras arbetsmiljölagen. 

Byggnads har en nollvision när det gäller dödsolyckor på arbetsplatsen. Olyckan i Rosendal visar att det är tillfälligheter som avgör när och hur allvarlig olyckan blir. Så kan det inte fortsätta. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00