Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Minskat flygande nödvändigt för att stoppa pengarna till Rysslands krigskassa

Bild: Henrik Montgomery/TT

Dagens ETC

Det är vår moraliska plikt att göra allt som står i vår makt att få ett slut på det ­mänskliga ­lidande som just nu sker i ­Ukraina. Kostnaden för detta ska vi bära gemensamt och solidariskt, skriver Lorentz Tovatt (MP) – och föreslår åtgärder inom tre områden.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

När man i framtidens historie­böcker beskriver Rysslands folkrättsvidriga angrepp på Ukraina kommer man att skriva om den ofattbara grymhet och likgiltighet inför mänskligt lidande som ­uppvisades av Vladimir Putin och hans närmaste. Men man kommer också att fråga sig vad omvärlden gjorde för att hindra kriget, på samma sätt som man gjort när liknande grymheter ägt rum tidigare i historien. 

Där blir bilden delad. För samtidigt som Sverige och Europa har skickat vapen och humanitär hjälp till Ukraina har också Europa hittills under kriget köpt rysk olja och gas till en summa som vida överstiger det vi skickat i nödhjälp. 

Svensk politik har snabbt kommit att handla om hur vi i Sverige drabbas av kriget, snarare än vilka uppoffringar vi är beredda att göra för Ukrainas folk. I riksdagen har det närmast blivit en tävling mellan partier till höger och vänster om hur mycket och hur snabbt man kan hålla nere priset på bensin och diesel. Miljarder pumpas nu ut i subventioner för att hålla flödet av fossil energi i gång med full styrka. 

Med sorg ser jag hur Vänsterpartiet inte bara deltar i detta race to the bottom, de är rentav värst i klassen med sina enorma bensinskattesänkningar och löften om ett pristak som ska göra bensin­en billig under många år framåt. 

Partiernas åtgärder för att hålla fossilkranen i gång innebär att pengar samtidigt flödar rakt in i Rysslands krigskassa. På DN Debatt (23/4) beskrev tre forskare hur Ryssland tjänar 120 miljoner kronor om dagen bara på de bensin­skattesänkningar som europeiska länder inklusive Sverige genomfört sedan krigsstarten. Dessa pengar räcker för att anställa 1 000 legosoldater varje dag, vars vapen kan orsaka död och lidande i Ukraina.  

Det är viktigt att förstå att ­Sverige är med och finansierar ­Putins krig även om vi stoppar den direkta oljeimporten från Ryssland, eftersom vår ökade efterfrågan på olja driver upp oljepriset i hela EU och resten av världen. Vi sätter i gång en negativ spiral som innebär att Putins krigskassa kan stärkas för varje dag. Eftersom Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Krist­demokraterna nu röstat igenom en skattesänkning på hela fem kronor, inte två kronor som forskarna räknat på, så blir Sverige bidrag till den ryska krigsmaskinen ännu större. 

Och eftersom en så pass stor bensinskattesänkning skulle kräva ett avsteg från EU:s klimatprinciper försöker nu den svenska regeringen, på uppdrag av ovan nämnda partier, få till ett undantag som gör det möjligt att ha hur låga klimatskatter som helst. Om man lyckas öppnar det dörren för fler EU-länder att sänka priset på utsläpp, och EU:s gemensamma klimatpolitik kan nedmonteras en gång för alla. Samtidigt skulle ett sådant beslut vara en viktig seger för Vladimir Putin, som då får in mer resurser till sin krigsmaskin när Europas dumpade bensinskatter driver upp efterfrågan och priset på olja. 

Det är dags att vi börjar se verkligheten som den är, även när det leder till slutsatser som blir obekväma. Det finns inget annat sätt att göra sig fri från rysk olja än att kort och gott använda mindre olja. Det är vår moraliska plikt att göra allt som står i vår makt att få ett slut på det mänskliga lidande som just nu sker i Ukraina. Kostnaden för detta ska vi bära gemensamt och solidariskt. 

Miljöpartiet föreslår åtgärder inom tre områden för att snabbt stänga pengaflödet till Ryssland och samtidigt minska beroendet av olja. Dessa åtgärder skulle få en omedelbar effekt. 

1. Svenskarnas flygresor ska inte finansiera Putins krig. Att minska flygandet i Europa och Sverige är en av de viktigaste åtgärderna för att minska konsumtionen av rysk olja. Därför vill vi bland annat uppdra åt Swedavia att omedelbart fasa ut allt ryskt flygbränsle från svenska flygplatser. Swedavia bör också titta på vilka andra länder som snabbt kan öka sin export av bränsle till Sverige, och se över vilka åtgärder som kan minska mängden fossila bränslen som används inom flyget generellt. 

2. Billig kollektivtrafik för att minska behovet av bilen i storstaden. Satsa fem miljarder på kollektivtrafiken för att ge bra alternativ till bil i storstäder. Bilen behövs på landsbygden, men i storstäderna finns potential att minska antalet bilresor rejält och därmed minska konsumtionen av fossil energi. Vi vill se differentierade trängselskatter så att de som exempelvis kör stora och törstiga SUV:ar behöver betala extra när de kör i Sveriges två största städer. 

3. Stöd hushållen – utan att stödja Putin. För att möta ökade priser på drivmedel och mat grund vill vi sänka skatten med 4 000 kronor per år för boende i landsbygd. ­Samtidigt vill vi att staten betalar ut 2 000 kronor till varje person i ­glesbygd, inklusive barn. Detta stärker hushållens ekonomi utan att direkt stimulera till ökad användning av bensin och diesel, som Vänsterpartiet och de andra partierna vill. 

Alla partier som säger sig vilja ­stoppa kriget måste redovisa hur man minskar konsumtionen av olja. Att föreslå ett ryskt importstopp med ena handen och sänka bensinskatten med andra handen duger inte, eftersom en sådan lösning också innebär mer pengar till Putin.  

Detta är vad som förväntas av vår generation här och nu. I framtiden kommer man att fråga sig vad Europa och Sverige gjorde för att stoppa de krigsförbrytelser som skedde inför våra ögon i Ukraina. De partier som bidrog till att göda Putins krigsmaskin genom sänkta bensinskatter kommer då att få stå vid historiens skampåle.