Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Miljöpolitiken behöver fler feminister

Vissa svenska EU-parlamentariker motarbetar idag att EU inför ett ambitiöst klimat- och energipaket till 2030, skriver Margaret Gärding.
Vissa svenska EU-parlamentariker motarbetar idag att EU inför ett ambitiöst klimat- och energipaket till 2030, skriver Margaret Gärding. Bild: Bild: Gerry Balding

Dagens ETC

För att driva på en klimat- och miljöpolitik som bygger på en tydlig maktanalys och på ett ifrågasättande av ett samhälle där vissa människor tar sig rätten att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor behövs nya röster i Bryssel.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

För att driva på en klimat- och miljöpolitik som bygger på en tydlig maktanalys och på ett ifrågasättande av ett samhälle där vissa människor tar sig rätten att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor behövs nya röster i Bryssel, skriver Margaret Gärding (Fi), kandidat till Europarlamentet.

I dagarna släpper FN:s klimatpanel IPCC sin nya rapport som tar upp vilka effekter klimatförändringarna kommer ha och hur sårbara våra samhällen är. Samtidigt är det mindre än två månader kvar tills det är dags att rösta i EU-valet, ett ofta bortglömt val som påverkar oss och framtiden mer än vi tror. En stor del av den politik som avgör om effekterna av klimatförändringarna kommer kunna begränsas är ett resultat av beslut i Bryssel.

För att driva på en klimat- och miljöpolitik som bygger på en tydlig maktanalys och på ett ifrågasättande av ett samhälle där vissa människor tar på sig rätten att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor behövs nya röster i Bryssel. Feministiskt Initiativ är partiet som kanaliserar dessa röster.

Vissa svenska EU-parlamentariker motarbetar idag att EU inför ett ambitiöst klimat- och energipaket till 2030, detta trots att ambitionsnivån på EU:s 2030-mål är avgörande för om världens ledare ska lyckas få till ett avtal under klimatförhandlingarna i Paris 2015. Mötet i Paris ses som den sista chansen att skapa ett klimatavtal som håller den globala temperaturhöjningen under två grader.

Möjligheten att förhindra katastrofala konsekvenser av klimatförändringarna finns fortfarande, men precis som FN:s internationella klimatpanel IPCC menar så håller tiden på att ta slut. Ambitiösa 2030-mål skulle enligt EU-kommissionens konsekvensanalys vara positiva för människors hälsa, samhällsekonomin och miljön. De enda som tjänar på, och hyllar, de katastrofalt låga nivåer som EU-kommissionen har föreslagit är kärnkrafts- och fossilindustrin.

Det behövs modiga politiker i EU. Politiker, parlamentariker som vågar ta beslut som stoppar de redan pågående klimatförändringarna. Beslut som sätter de individer som påverkas av dessa förändringar före kärnkrafts- och fossilindustrins vinstintressen. Politiker som har en feministisk maktanalys i alla sina beslut och som prioriterar jämställdhet på både nationell och global nivå, i handling och inte enbart i teorin. Politiker som tar ansvar för det faktum att klimatförändringarna slår hårdast mot utsatta grupper i fattiga länder.

Feministiskt initiativ går till val på att vara ett alternativ för alla oss som vill se en annan utveckling. EU är en viktig arena för att möta de sociala och ekologiska utmaningar som vi står inför idag och unionen måste därför rikta resurser till satsningar på förnybar energi, energieffektivisering samt en avveckling av användningen av fossila bränslen. För att skapa en hållbar värld behöver miljöpolitiken som genomförs på EU-nivå bygga på global solidaritet och på en jämställd och rättvis fördelningspolitik, och då behövs det modiga feminister i Bryssel.

Den 25:e maj är dagen då vi har möjlighet att påverka vem som ska representera oss i EU-parlamentet. Då har vi chansen att rösta in en ny dimension i den europeiska politiken. En feministisk dimension som behövs för att skapa en hållbar värld som bygger på solidaritet och rättvisa.