Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Miljömärkning vilseleder konsumenter

Bild: Bild: Skydda skogen, Olli Manninen

Dagens ETC

Kunder som köper FSC-märkta produkter kan idag inte vara säkra på deras ursprung. FSC-certifieringen måste skärpas betydligt och följa EU:s lagar, skriver Skydda Skogens talespersoner Viktor Säfve och Frida Granström.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Kunder som köper FSC-märkta produkter kan idag inte vara säkra på deras ursprung. FSC-certifieringen måste skärpas betydligt och följa EU:s lagar, skriver Skydda Skogens talespersoner Viktor Säfve och Frida Granström.

Certifieringen för hållbara skogsprodukter, Forest Stewardship Council (FSC), skapades på 90-talet av representanter från skogsindustrin, miljörörelsen samt sociala intresseorganisationer världen över. Idén var att skapa ett slags KRAV-märkning för skogsbruk och skogsprodukter som garanterar att skogen förvaltas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart vis.

FSC:s logotyp syns nu på allt fler produkter i Sverige. Den som köper någon av dem ska kunna vara säker på att den inte skadat miljön under vägen.

Men Föreningen Skydda Skogen kan belägga att FSC-märkningen vilseleder både kunderna, och de företag som låtit märka sina förpackningar och andra produkter.

Från många håll har allt hårdare kritik riktats mot att skogsbolag gång på gång bryter mot FSC-reglerna utan att någonsin mista sin certifiering helt. Flera miljöorganisationer har i protest lämnat sitt medlemskap i svenska FSC.

Skydda Skogen ifrågasätter att FSC-certifiering ges till urskogsavverkningar i Ryssland, monokulturplantager i Brasilien, och omvandling av naturskogar till plantage-artade trädodlingar i Sverige.

Kunder som köper FSC-märkta produkter kan idag inte vara säkra på deras ursprung. Inte heller på att de kommer från ett hållbart skogsbruk eller att FSC-reglerna verkligen följts.

Skydda Skogen anser att FSC-certifieringen måste skärpas åtskilligt och följa EU-lagar, samt internationella och nationella miljömål. Ännu bättre vore en utvecklad svensk skogspolitik. En fullgod och fungerande svensk skogsvårdslag kunde i sig göra FSC överflödigt i Sverige.

I dagsläget gör FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen sig skyldiga till starkt vilseledande information och reklam. Skydda Skogen har i dagarna sänt in en anmälan om detta till Konsumentverket.

Viktor Säfve, talesperson, Föreningen Skydda Skogen

Frida Granström, talesperson, Föreningen Skydda Skogen