Debatt. .

2020-05-08 04:00
Om du vill att barn på flykt ska få skydd är det dags att kontakt dina riksdagspolitiker, skriver debattörerna. Foto: Jessica Gow / TT
Om du vill att barn på flykt ska få skydd är det dags att kontakt dina riksdagspolitiker, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Migrationskommittén förhandlar bort barns mänskliga rättigheter

Det är inhumant av migrationskommittén att föreslå att en person som fått avslag på sin asylansökan måste vänta i tio år på att ansöka igen. En demokratisk stat kan inte skriva under folkrättsligt bindande konventioner som barnkonventionen och flyktingkonventionen för att sedan stifta lagar som strider mot dem. Det skriver Röda korsets ungdomsförbund, RFSL ungdom, Ensamkommandes riksförbund, Ung i Sverige och Rädda barnens ungdomsförbund i en gemensam debattartikel.

Genom en läcka i den parlamentariska kommittén nåddes allmänheten under tisdagen av en oroande nyhet. Kommittén överväger att föreslå att en person som fått ett definitivt avslag på sin asylansökan måste vänta i tio år innan den kan ansöka igen, istället för fyra. Barn- och ungdomsrörelsen kraftsamlar för att stoppa inhumana förslag som dessa och det är dags att resten av samhället gör detsamma. När de mänskliga rättigheterna förhandlas bort och asylrätten monteras ned måste vi agera. Nu avgörs barns framtid.

De snabba och stora förändringar som asyllagstiftningen genomgått sedan 2016 saknar motsvarighet i svensk närtid. Barn och unga som söker asyl i Sverige är i en rättsosäker situation framtvingad av en farlig och slarvig tillfällig lag. Bakom stängda dörrar förhandlar politikerna om hur framtidens migrationspolitik ska se ut. Den parlamentariska kommittén har en unik möjlighet att ändra riktning. Med ett gemensamt tag kan de bryta trenden av inhumana lagar. Men de måste agera nu, innan det är för sent.

Samtalet har förändrats från att handla om rätten till asyl till att bli en kraftmätning om vem som kan föreslå den mest restriktiva politiken. Vi ser hur möjligheterna att söka asyl i Sverige har minskat, samtidigt som Europa stärker sina yttre gränser.

Röda Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Ensamkommandes Förbund, Ung i Sverige och RFSL Ungdom har gått samman för att granska den parlamentariska kommitténs utredning och skapa ett eget förslag för framtidens migrationspolitik. Tillsammans utgör vi en bred rörelse med över 15 000 medlemmar. Till skillnad från politikerna i den parlamentariska kommittén representerar vi många barn och unga med erfarenhet av flykt.

De främlingsfientliga rösterna hörs allt starkare. Vi lever i en tid där medmänsklighet samt försvar av mänskliga rättigheter och internationella åtaganden avfärdas som något naivt och utopiskt. Detta trots att rapport efter rapport från migrationsforskare, civilsamhället och svenska myndigheter lyfter fram de förödande konsekvenserna av tillfälliga uppehållstillstånd, begränsad familjeåterförening och borttagandet av viktiga skyddsgrunder.

Krig, konflikter och katastrofer kommer alltid att finnas. Människor på flykt kommer alltid behöva skydd. Med argumentet att det är för dyrt att hjälpa alla i behov av skydd stängs dock gränserna mer och mer. Hycklande nog läggs istället miljoner på gränspolis, förvar, spaningsarbete och chartrade plan. Även om mänskliga rättigheter vore en ekonomisk förlustaffär skulle vi försvara dem. Vi vägrar sätta en prislapp på människors liv.

Vi vill inte växa upp i ett land där de allra mest utsattas rättigheter är förhandlingsbara. En demokratisk stat kan inte skriva under folkrättsligt bindande konventioner som barnkonventionen och flyktingkonventionen för att sedan stifta lagar som strider mot dem. Asyllagstiftningen har ändrats snabbt och mycket de senaste åren men det är nu den permanenta lagen som kommer avgöra barns villkor i många år framöver skrivs. Om du vill att barn på flykt ska få skydd är det dags att kontakt dina riksdagspolitiker.
///
Vera Carlbaum Wrennmark, Förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund

Jêran Rostam, Förbundsordförande RFSL Ungdom

Faiaz Dowlatzai, Ordförande Ensamkommandes riksförbund

Benjamin Fayzi, Talesperson för Ung i Sverige

Vendela Carlfjord, Förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund