Hoppa till innehållet

ETC Örebro

Debatt: Mänskliga rättigheter, för vem?

”Det har gått 40 år sedan lagen om sterilisering ändrades och antiziganismen (rasismen riktad mot romer) kan kännas som något i det förgångna, men tyvärr lever den kvar än i dag.”
”Det har gått 40 år sedan lagen om sterilisering ändrades och antiziganismen (rasismen riktad mot romer) kan kännas som något i det förgångna, men tyvärr lever den kvar än i dag.”

ETC Örebro.

"Det systematiska förföljandet av romer har inte upphört och kommer inte upphöra om vi inte sätter ned foten."

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Trots att romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och är en erkänd minoritetsgrupp så har det systematiska förföljandet av romer inte upphört, skriver debattören Petra Elb på Örebro Rättighetscenter.

Den 8 april uppmärksammades den internationella romadagen. Den ses som romernas nationaldag och uppmärksammas på dagen för den romska kongressen i London 1971 då FN erkände romerna som en internationell minoritetsgrupp.

Romer är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige och i dag finns det cirka 50 000 romer i landet. Trots att romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och är en erkänd minoritetsgrupp så har gruppen en lång historia av förföljelse och diskriminering. 

I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna från 1948 står det att: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”, men hur går det ihop med behandlingen som romer tvingas utstå?

I december 2014 blev en romsk man nekad att tanka sin bil på en bensinmack. Personalen stängde av bensinpumpen och krävde att mannen betalade i förskott. Anledningen var att ”zigenare” hade smitit från att betala tidigare. Fallet är inte unikt, 2011 fällde Göta hovrätt en bensinmack i Örebro för att personalen krävt en romsk kvinna på förskottsbetalning. På grund av förutfattade meningar kring deras etnicitet fick de utstå kränkande behandling och diskriminering. På vilket sätt visar det på människors lika värde?

Fram till 1975 tvångssteriliserades romer i Sverige. Innan dess var det inte ovanligt att romer blev steriliserade exempelvis som villkor för att få mödravård. Detta på grund av att de inte ansågs föra vidare bra genetik eller vara lämpliga som föräldrar. Än i dag lever människor ofrivilligt barnlösa på grund av steriliseringarna eller till följd av att deras barn omhändertogs. Var fanns då idén om alla människors lika rättigheter?

Det har gått 40 år sedan lagen om sterilisering ändrades och antiziganismen (rasismen riktad mot romer) kan kännas som något i det förgångna, men tyvärr lever den kvar än i dag. 

Under hela 1900-talet förföljdes romer av registreringar, hur många de var, var de bodde och hur de levde. I dag är kartläggning av personer på grund av deras etnicitet olaglig. Ändå var det så nyligen som 2013 som det kom fram att Skånepolisen hade ett register med 4 000 romer. Ett register som bestod av familjer, barn och ostraffade personer. Den yngsta i registret var två år, en tvååring som på grund av sin etnicitet ansågs behöva bevakas av polisen.

Hur går det ihop med att alla människor är födda fria?

Historien visar att romer inte har haft eller har samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. Det systematiska förföljandet av romer har inte upphört och kommer inte upphöra om vi inte sätter ned foten, ifrågasätter och, framför allt, tar ansvar för historien. Alla människor är födda fria. Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Låt oss då också leva efter det. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00