Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Maktskifte botemedel i Skåne

ETC Malmö

Det går att göra något åt vårdkrisen i Skåne, men då krävs nytt styre i regionen. Om vi Socialdemokrater vinner valet 2014 höjer vi landstingsskatten med 70 öre. Det skulle ge 900 miljoner kronor extra till vården, skriver ledande S- representanter i Skåne.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Det går att göra något åt vårdkrisen i Skåne, men då krävs nytt styre i regionen. Om vi Socialdemokrater vinner valet 2014 höjer vi landstingsskatten med 70 öre. Det skulle ge 900 miljoner kronor extra till vården, skriver ledande representanter för Socialdemokraterna i Skåne.

Valet den 14 september 2014 handlar om stora och viktiga frågor som påverkar alla skåningars vardag. Den söndagen är det val till kommun, region och riksdag. Det mest bortglömda av dessa tre val sägs vara regionvalet. Där avgörs den fråga som vi socialdemokrater i Skåne ser som den viktigaste. Ska vanstyret av den skånska sjukvården upphöra?

Valet till regionfullmäktige handlar även om att kollektivtrafiken ska vara både prisvärd och välfungerande. Och det handlar om att hela Skåne ska kunna leva och utvecklas. Men valet handlar främst om sjukvården.

Den vård som många gånger är fantastisk, men som även brottas med problem i form av brist på vårdplatser och att människor skadas istället för botas. Sådana tragedier är få, men ändå för många. Och de uppstår inte på grund av bristande medmänsklighet eller professionalitet utan på grund av brist på pengar, personal och politiskt ledarskap.

Sedan 2006 har Region Skåne styrts av en femklöver bestående av M, Fp, C, Kd och Mp. Denna majoritets främsta mål har varit att hålla regionskatten låg och genomdriva ideologiska privatiseringar. Skåningarna har fått betala priset genom underfinansierad vård och förtroendet för vården har eroderats. Detta samtidigt som ansvariga politiker har blundat för signaler om missnöje och kris. Inför 2014 tvingar vårdkrisen visserligen femklövern att genomföra en skattehöjning på 30 öre. Men den räcker inte långt.

Den innebär inte ens att de neddragningar som är planerade under 2013 kan avbrytas. Konsekvensen blir ytterligare personalneddragningar och färre vårdplatser. I längden är detta såklart inte hållbart. Region Skåne behöver ett nytt politiskt styre som är redo att ta sig an sjukvårdens utmaningar.

Med en socialdemokratisk ledning i Region Skåne skulle läget vara annorlunda. Bara inför 2014 skulle sjukvården ha 900 miljoner kronor mer att röra sig med och det gör stor skillnad. 70 öre mer i skatt för skåningen och det blir ett slut på pågående nedskärningar. Istället blir 1 600 fler anställda och 100 nya vårdplatser kommer till. En ny majoritet i regionen skulle också innebära ett ledarskap lyhört mot både medarbetare och patienter.

För den skånska vårdkrisen handlar inte enbart om pengar, utan också om ett dåligt ledarskap från den styrande femklövern. Socialdemokraterna är av den bestämda uppfattningen att sjukvården inte kan utvecklas genom direktiv uppifrån. Visst finns det mycket som kan göras bättre, men förbättringar sker bäst i dialog med de berörda. För att nya idéer ska komma fram och formuleras av personalen måste sjukvården ges arbetsro.

Det kommer att krävas hårt arbete för att komma tillrätta med problemen inom skånsk sjukvård. Men med en socialdemokratiskt styrd region kommer det att finnas såväl konkreta planer att verkställa som visioner att sträva efter. Och det kommer att finnas en övertygelse om att vården måste ges rimliga ekonomiska förutsättningar med en långsiktigt säker finansiering.

Det enda sättet detta kan ske är genom att fler människor kommer i arbete och betalar skatt. För ett av Skånes problem är att sysselsättningen är den lägsta i Sverige. Därför behöver Skåne även en socialdemokratisk regering i Stockholm som sätter hela Sverige i arbete. Så kom ihåg att det bortglömda valet hänger samman med det populäraste valet och tillsammans kan vi alla bidra till en bättre framtid.

Rikard Larsson
regionråd och gruppledare för (S) i Region Skåne

Niklas Karlsson
ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt

Ämnen i artikeln