Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Lyssna på svenska folket – förbjud kärnvapen

Kärnvapen i Kina.
Kärnvapen i Kina. Bild: Bild: Chien-Min Chung/AP

Dagens ETC

När retoriken från världens kärnvapenstater hårdnar samtidigt som de lägger miljardbelopp på att modernisera och utveckla sina kärnvapen­arsenaler, ökar behovet av ett kraftfullt avståndstagande från kärn­vapnen och dess ­doktriner, skriver Andreas Tolf, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

I april genomförde vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen tillsammans med Ipsos en opinionsundersökning för att få reda på hur svenska folket ställer sig till kärnvapen och huruvida de anser att regeringen bör agera tillsammans med kärnvapenfria länder och förbjuda kärnvapen. Resultatet blev att 8 av 10 vill att regeringen ska arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen. Detta menar vi är en viktig signal till vår regering och de bör lyssna på sina väljare.

En central och intressant aspekt av undersökningen är att majoriteten av alla väljare, oavsett partipolitisk tillhörighet, stödjer att regeringen bör arbeta för ett globalt förbud mot kärnvapen. 79 procent av alliansens väljare och 92 procent av de rödgrönas väljare är för ett förbud, vilket är ett brett stöd. Vi hoppas att det kommer att ge regeringen handlingskraft och möjlighet att agera efter folkets önskan.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Vi ser i vår allt osäkrare omvärld hur kärnvapenstaterna investerar miljardbelopp i sina kärnvapenarsenaler och således inte visar någon vilja att nedrusta sina kärnvapen. Om kärnvapen kommer till användning finns det ingen beredskap för att hantera denna humanitära katastrof, det är inte heller möjligt att skapa en sådan beredskap. Det vi ser idag är en ohållbar utveckling som utgör ett hot mot hela mänskligheten och är hela mänsklighetens ansvar att åtgärda. Kärnvapen är det mest inhumana vapen som någonsin skapats och dagens arsenaler kan förinta mänskligheten många gånger om. Även om kärnvapen inte har använts i krig sedan 1945 finns dessa vapen fortfarande kvar och skapar en politisk ojämlikhet mellan länder i form av det hot de utgör. Några få stater prioriterar sin påstådda säkerhet över resten av världens. Ett globalt förbud mot kärnvapen skulle öka pressen på kärnvapen­staterna att överge sina doktriner från kalla kriget och nedrusta.

Ett förbud mot kärnvapen skulle ha mycket goda möjligheter att bidra till en normförändring som tydligt inkluderar politik om avspänning och nedrustning. Det internationella samfundet har förbjudit andra vapen på basis av deras oacceptabla humanitära konsekvenser, såsom klustervapen, biologiska och kemiska vapen och personminor. Även om alla stater inte anslutit sig till alla avtal har effekterna varit tydliga: efter förbud följer normförändring, ökat tryck på nedrustning och i många fall faktisk nedrustning. Att förbjuda kärnvapen är också en fråga om att stater tar sitt ansvar för att utveckla den internationella rätten på basis av mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

För snart två veckor sedan avslutades den andra sessionen av den öppna arbetsgruppen i FN i Genève om ”Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations”. Arbetsgruppen tillsattes efter en resolution under FN:s Generalförsamlings första utskott i höstas. I arbetsgruppen har majoriteten av världens stater uttryckt att ett förbud mot kärnvapen behövs och att det existerar ett tomrum i regelverken kring kärnvapen. Motstånd finns hos Natostater samt hos stater som är en del av USA:s kärnvapenparaply. Ingen av de nio kärnvapenstaterna var närvarande i Genève, vilket är ett tydligt tecken på att de inte är redo att fullfölja sina skyldigheter inom icke-spridningsavtalet. Det här visar att andra vägar måste tas om vi ska skapa en värld fri från kärnvapen. Alla stater har ett ansvar och en skyldighet att skapa en säker värld. Det handlar om säkerhet för alla individer och för vår värld, inte om staters säkerhet.

Det senaste året har 127 länder uttryckt att de är redo att börja förhandla om ett förbud mot kärnvapen genom att skriva under den humanitära utfästelsen. Ett förslag som ligger på bordet från arbetsgruppen nu förra veckan är att förhandlingar om ett sådant förbud ska börja redan nästa år, 2017.

Här saknar vi den svenska regeringen som istället hänvisar till den tillsatta nedrustningsdelegationens resultat. Sveriges nedrustningshistoria är något vi bör vara stolta över och något som vi borde arbeta aktivt med att förvalta. Att regeringen tar ställning för ett förbud mot kärnvapen skulle gå helt i linje med den feministiska utrikespolitiken och uppenbarligen har regeringen stöd för en sådan politik hos Sveriges befolkning. Regeringen, som direkt efter tillträdet anslöt Sverige till det humanitära initiativet om kärnvapen hade i opposition kritiserat Carl Bildts utrikespolitik för att inte agera i linje med de humanitära aspekterna av kärnvapen, drar nu benen efter sig i nästa steg i arbetet för en kärnvapenfri värld. Vi uppmanar utrikesminister Wallström att handla efter folkets röst och gå i täten för att förbjuda kärnvapen.