Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Lyft kollektivresenärer och hyresgäster i klimatarbetet

Bild: TT / Shutterstock

Dagens ETC.

Erbjud kommunanställda en kollektivtrafikförmån och att ta bort bilsubventioner från hyran i kommunala bostäder. Det föreslår de miljöpartistiska trafikpolitikerna Karin Svensson Smith och Karin Pleijel.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Klimatpolitiken måste leda till alla får en möjlighet att vara med att ställa om samtidigt som hushåll med små inkomster kompenseras för att energi och drivmedel blir dyrare. Klimatåtgärder behöver vidgas från elbilar och solceller på villatak till att inkludera kollektivtrafikresenärer och hyresgäster. Kommuner kan och bör gå före i omställningen för att nå klimatmålen.

För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken den största källan till klimatpåverkan. MP och S i Lund har gemensamt föreslagit till kommunstyrelsen att kommunanställda erbjuds ett pendlarkort som löneförmån med syftet att fler ska välja kollektivtrafik framför bil. Utöver de direkta klimatvinsterna kan kommunen då locka andra arbetsgivare att erbjuda liknande förmåner. Förmånen stärker också kommunens attraktivitet som arbetsgivare. I Göteborg föreslår MP och V en halverad kollektivtrafiktaxa på periodkort för stadens invånare. Att fler reser kollektivt ger stora vinster, för folkhälsan då de som åker kollektivt rör sig mer än bilister, minskat buller och luftföroreningar samt färre trafikolyckor.

Energi- och byggkostnader, räntor och andra levnadskostnader förväntas öka. Låginkomsthushåll utan förmögenhet äger sällan sitt eget boende. Boendekostnaden är ofta den enskilt största månadsutgiften. Allmännyttiga bostadsbolag spelar därför en strategisk roll för att erbjuda boende till alla och till rimliga priser. Parkeringar har en stor påverkan på boendekostnaden. Rapporten “Framtiden för parkering och nya bostäder” utgiven av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen visar att boendeparkeringar höjer byggkostnaden med cirka 15 procent. I Uppsala har hyran kunnat sänkas med 950 -1230 kronor per månad genom att bygga parkeringsfritt.

Framtidenkoncernen i Göteborg är en av Sveriges största fastighetskoncerner som äger och förvaltar cirka 75 000 allmännyttiga lägenheter. Som en del i hållbarhetsarbetet ska alla boende erbjudas ett grundutbud av mobilitetstjänster. Minskad bilanvändning bidrar till en bättre boendemiljö och stadens klimatmål samtidigt som det blir markant lägre boendekostnader när parkeringsytorna i anslutning till bostäderna kan minska. Ett uppsatt mål är att alla parkeringsavtal ska omförhandlas så att kostnaden för bilparkering senast 2025 endast ska bäras av bilanvändare. Då behöver inte längre alla hushåll via hyran finansiera kostnader som underhåll för parkeringar.

Miljöpartiet bejakar en marknadsprissättning för bilparkering. De som väljer bort bilägande av ekonomiska eller klimatskäl ska inte tvingas subventionera andras bilinnehav.

De här satsningarna minskar klimatpåverkan och sänker samtidigt kostnaden för hushåll. Det ger en rättvis omställning. De med allra lägst inkomster har ingen egen bil och är beroende av kollektivtrafik och hushåll utan bil har genomsnittligt lägre inkomster jämfört med hushåll som äger bil. Alla ska med när Sverige ställer om. Vi hoppas att fler kommuner driver på för en rättvis klimatomställning.