Debatt. .

2018-10-09 18:55
Debattören efterlyser en politik där kommunerna tar ansvar för en bostadsförsörjning för alla och planerar för nödvändigt bostadsbyggande med hyror som låg- och medelinkomsttagare har råd med.   Bild: Tomas Oneborg/TT
Debattören efterlyser en politik där kommunerna tar ansvar för en bostadsförsörjning för alla och planerar för nödvändigt bostadsbyggande med hyror som låg- och medelinkomsttagare har råd med.
Puffetikett
Nyhetsmagasinet ETC

Kommunerna måste ta ansvar så alla får bostad

Nyligen presenterade Kronofogden en rapport om att fler barn drabbas av vräkning. Det är uppgifter som träffar mig rakt i hjärtat.

Under första halvåret i år drabbades 231 barn av att deras föräldrar vräkts och förlorat sitt hem. Personliga tragedier som barn borde slippa uppleva. En effekt av sprickor i välfärdssystemet, men också av en akut brist på bostäder. En bostadsbrist som har många ansikten och ytterst handlar om att alltfler förvägras rätten till ett eget hem, trots regeringsformens stadgande att det ska åligga det allmänna att trygga rätten till bostad.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Nu krävs det breda politiska överenskommelser inom bostadspolitiken där stat och kommuner tar sitt ansvar så att vi får fler bostäder som människor har råd med. Bostadspolitiken handlar inte om fyra väggar och tak. Den handlar om människorna som bor.

Enligt Boverket har 244 av Sveriges 290 kommuner underskott på bostäder. Det är 93 procent av landets befolkning som bor i dessa kommuner. Ja, mer än nio av tio personer bor i en kommun med bostadsbrist.

Kommunerna har idag cirka 30 000 bostäder uthyrda med så kallade sociala kontrakt. Dels i form av hyresrätter som hyrs ut i andra hand, dels bostadsrätter och villor som kommunen äger och hyr ut. Denna form av uthyrning via socialtjänsten har ökat med 10 000 på bara några år. Boverket konstaterar att detta inte beror på en ökning av boende med sociala behov, utan på att hyresvärdar i tider av bostadsbrist både kan ställa, och ställer, högre krav på dem som söker lägenhet.

Hyresgästföreningens egna undersökningar visar att 213 000 ungdomar bor kvar hemma men önskar att flytta till ett eget boende. Andra vittnar om dyrt och otryggt boende i andra och tredje hand. Många barnfamiljer bor trångt, andra ser sina ungdomar återvända hem efter turer på andrahandsmarknaden. De nya bostäder som trots allt byggs är för dyra för stora grupper.

Sifferexercis som beskriver det prekära läget i bostads-Sverige kan göras oändlig. Som förbundsordförande för Hyresgästföreningen möter jag människorna bakom siffrorna. En bostadslös, en trångbodd, en vräkt, en vars inkomst till större delen går till hyran. Men det är inte fler beskrivningar som behövs, det är fler bostäder.

Dagens situation på bostadsmarknaden är följden av att bostadsfrågan lämnats till marknaden under 25 år. Mycket av bostadsförsörjningen tillgodoses av marknaden, men utvecklingen visar med all tydlighet att det krävs politisk styrning och initiativ om alla ska få ett värdigt boende.

Nu är tid att sluta utreda och diskutera, nu är dags att gå till beslut och handling. Beslut i en bred politisk överenskommelse om en bostadspolitik där staten tar ansvar för bostadsbyggande på den nivå som behövs, som finansieras på rimliga villkor och att bostadsbidrag och bostadstillägg förstärks. En politik där kommunerna tar ansvar för en bostadsförsörjning för alla, planerar för nödvändigt bostadsbyggande och erbjuder mark- och exploateringsvillkor som ger förutsättningar för hyror som låg- och medelinkomsttagare har råd med. Med en sådan politik skapas bäst möjligheter för rätten till ett hem även för alla dem som har det svårast på bostadsmarknaden.

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Marie Linder 
Förbundsordförande Hyresgästföreningen