Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Jobb och investeringar riskerar att gå förlorade

Bild: Drago Prvulovic/ TT

Dagens ETC.

Ska vi klara av att möta klimatmålen i Parisavtalet och undvika de allvarligaste konsekvenserna av den globala upphettningen måste regeringen tänka om med sin energipolitik, skriver miljöpartisterna Elin Söderberg och Marielle Lahti.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nyligen kritiserade svenska batteri­tillverkaren Northvolts vd Peter Carlsson regeringens energipolitik. Han är inte ensam. Näringslivet riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte godkänner tillräckligt med ny elproduktion, till exempel byggen av havsbaserad vindkraftverk.

Jobb och investeringar riskerar att gå förlorade. Ska vi klara av att möta klimatmålen i Parisavtalet och undvika de allvarligaste konsekvenserna av den globala uppvärmningen måste regeringen tänka om.

Klimatomställningen kräver insatser inom alla sektorer för att utsläppen av växthusgaser ska minska tillräckligt snabbt och därmed undvika de allvarligaste riskerna och konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Men istället har regeringen genomfört åtgärder som aktivt ökar utsläppen av växthusgaser, genom sänkt skatt på fossila utsläpp från transporter och uppvärmning samt genom extrema nedskärningar i budgeten för skydd av natur.

För industrins klimatomställning är tillgång till el en avgörande faktor. Industrin kan ersätta fossilanvändning med till exempel vätgas som produceras genom elektrolys av el och vatten. Men för att industrin ska göra dessa stora investeringar så behöver de veta att de kommer få tillgång till tillräckligt mycket el för den nya verksamheten.

Politiken för vår elproduktion har därmed en koppling till klimat­politiken. Klimatpolitik som driver på industrins omställning, såsom utsläppshandeln och Industriklivet, behöver kompletteras med energipolitik som snabbt tillgängliggör energi i närtid för att omställningen inom industrin ska genomföras.

Den springande punkten här är tidsfaktorn. I och med att det är summan av växthusgasutsläpp över tid som avgör vår klimatpåverkan så innebär en försenad omställning ökade utsläpp och därmed ökade klimatrelaterade risker för människors liv, hälsa och egendom samt de ekosystem vi är beroende av.

Men regeringen rycker aktivt undan mattan för den elproduktion som snabbast kan byggas ut, vindkraften, genom flera förslag som fördyrar vindkraftsproduktion. Samtidigt kanaliserar regeringen statens energipolitiska resurser till att, med nästintill planekonomiskt tvång, försöka få kärnkraft byggd i Sverige. Men kärnkraft är den elproduktion som tar längst tid att bygga, är dyrast och kantad med en lång rad ­osäkerheter. Resultatet av regeringens politik är att industrin inte kan bedöma om och när de kommer få tillgång till el för sin klimatomställning, vilket gör att helt nödvändiga klimatinvesteringar läggs på is.

Att regeringen reducerar alla miljöfrågor till klimat, som reduceras till energi, som reduceras till kärnkraft blir direkt skadligt för klimatarbetet, industrin, svensk konkurrenskraft och samhälls­utvecklingen.

Miljöpartiets energipolitik utgår från klimatomställningens behov och syftar till att möjliggöra den gröna industrirevolutionen, hejda klimatförändringarna och säkerställa en hållbar samhällsutveckling som kommer hela landet till del.

Därför vill vi satsa på energi­politiska åtgärder som tillgängliggör el nu i närtid. Genom stora satsningar på energieffektiviseringar, nätutbyggnad, flextjänster och snabb utbyggnad av havs­baserad vindkraft och solenergi kan vi bygga ett robust energisystem, som möter industrins behov under klimatomställningen och bidra till att vi klarar klimatmålen.

Bara så kan de allvarligaste risk­erna med klimatkrisen undvikas samtidigt som vi bygger en stark samhällsutveckling i hela landet.